Terwijl je dit leest begaat ergens iemand een ernstig misdrijf. Op de plek van het misdrijf kan een minimale aanwijzing achterblijven, waarmee de politie misschien de misdadiger kan identificeren. Vaak heeft de politie genoeg aan een druppeltje bloed, een haar of een vingerafdruk om het juiste spoor te vinden en ervoor te zorgen...
10
7
Public
door Aicha1968
28/09/2012 12:13
Na de val van de sjah voltrok zich in Iran een islamitische revolutie, waarvan de leiders vastbesloten waren om deze uit te dragen in andere landen. Een internationaal isolement en een bestraffende oorlog met Irak konden de Iraanse rechtlijnigheid niet stoppen. Perzië Iran, dat vroeger bekend stond als Perzië, is een moslimlan...
17
14
Public
door Aicha1968
28/09/2012 12:13
De rol van de man en de vrouw in de samenleving is lang niet overal ter wereld dezelfde. Ook tegenwoordig zijn de rolpatronen vaak aan verandering onderhevig. In de meeste samenlevingen is er van oudsher weinig discussie over de verschillende rollen van man en vrouw. Omdat alleen de vrouw kinderen kan baren, wordt algemeen aange...
10
9
Public
door Aicha1968
28/09/2012 12:13
In de 19de eeuw kregen vrouwen eindelijk meer kansen en betere, wettelijk vastgelegde rechten. Uiteindelijk verwierven ze stemrecht, maar er moest nog meer strijd worden geleverd. Persoonlijk bezit In oude culturen en beschavingen kwamen er grote verschillen in de maatschappelijke positie van de vrouw voor. Soms waren vrouwen we...
12
10
Public
door Aicha1968
28/09/2012 12:12
Veertig jaar lang dreigde de wapenwedloop tussen de V.S en de Sovjet-Unie de ondergang van de wereld te worden. De afspraak om te beginnen met ontwapening lijkt een keerpunt te zijn in de wereldgeschiedenis, hoewel de kernwapens van andere landen nog steeds een onopgelost probleem vormen. Wapenwedloop Er is niets nieuws aan het ...
6
3
Public
door Aicha1968
28/09/2012 12:12
In elk gezin of relatie is er wel eens ruzie. Dat is heel normaal. Maar wat als er klappen vallen, er dagen wordt gezwegen of je steeds uitgescholden wordt. Of dat je partner je dwingt om seks te hebben of controleert waar je naartoe gaat en met wie je praat. Dit is niet normaal. Toch komt het heel veel voor. Wat is huiselijk ge...
8
9
Public
door Aicha1968
28/09/2012 12:07
Steeds meer mensen maken gebruik van de WSNP, het is vaak de laatste optie om van je schulden af te komen. Zodra je toegelaten word, heb je eindelijk rust. Geen boze schuldeisers meer en je durft je post weer te openen. Nu alleen volhouden en de spelregels naleven. WSNP De Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP), kan een ...
4
5
Public
door Aicha1968
28/09/2012 12:07
Je kunt iets op honderd verschillende manieren zeggen. Kunst is om het zo te zeggen, dat iedereen je hoort Geschiedenis Loesje is opgericht op 24 november 1983 in Arnhem. Zij is begonnen vanuit zes mensen die uit verschillende actiebewegingen kwamen. In de beginjaren was het nog onduidelijk wie erachter zat(en), op 31 maart 1984...
7
2
Public
door Aicha1968
28/09/2012 12:07
De Verenigde Naties verstaan onder kindsoldaten: "Ieder persoon jonger dan 18 jaar die bij een gewapende groepering betrokken raakt, ongeacht de manier van deelname, inclusief meisjes die voor seksuele doeleinden gerekruteerd worden”. Rechten van het kind Artikel 1 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind luidt: “Een k...
14
10
Public
door Aicha1968
28/09/2012 12:07