Het gezin bij de mens heeft enerzijds tot doel om voor de nakomelingen te zorgen en zo de soort in stand te houden. Wat dat betreft lijkt het op andere gezinsvormen in het dierenrijk. Maar anderzijds vormt het gezin voor de mens ook emotioneel, sociaal, cultureel en financieel een eenheid. Het gezin voorziet voor kinderen en vol...
8
8
Public
door Aicha1968
28/09/2012 12:13
Verdriet, dat bijvoorbeeld is veroorzaakt door het verlies van een beminde of door een ingrijpende gebeurtenis in het leven, kan enorm pijnlijk zijn. Maar als het wordt onderkend en gerespecteerd, en verwerkt kan worden, kan het ook een heilzaam proces zijn. Verdriet wordt gedefinieerd als een intense droefheid, die meestal word...
8
8
Public
door Aicha1968
28/09/2012 12:11