Deze weg brengt alleen maar gelukkige mensen voort

Er blijken drie verschillende soorten van zelfbestuur te bestaan. De eerste is er een waarin de mens zijn nuttige doelen onafhankelijke maakt van zijn wil, waarbij zijn wil voor iedereen begrijpelijk moet zijn. Daarna krijgt zelfbestuur een andere betekenis. Men nam het vermogen jezelf de wet op te leggen serieus en die eigenger...

Als geloof ontbreekt, ontbreken ook de vruchten

Er zijn mensen die het lichaam geen centrale rol laten spelen. Toch wordt het werelds gezien belangrijk om juist dergelijke mensen op te nemen in een overzicht over lichamelijkheid. Hoewel hun onderscheid tussen geest en lichaam al oud is, zijn ze namelijk degenen die lichaam en geest écht uit elkaar hebben getrokken - filosofi...

Ik wil die wijsheid graag heilig houden

Er zijn mensen die ervan uitgaan dat: wanneer burgers vrijheid als een absoluut goedrecht gaan opeisen, een omwenteling naar een dictatuur op de loer ligt. Alles wijst volgens hen in de richting dat het kleinste beetje gezag, onverdraaglijk voor die burgers is. Die burgers vinden op hun beurt dat wie naar de halfbakken leiders l...

Mijn leven is eeuwig en dus nooit voltooit

Het aantal mensen die vinden dat in geval van een levensbeëindiging het gesprek een noodzaak is, is groeiende. Volgens hen zal je tot de conclusie komen dat er maar een heel klein percentage vóór de doodswens blijft. Aan hen, die vinden dat hun leven voltooid is, zal volgens hen ondersteuning verleend moeten worden. Anderen k...

Niet geschoten is altijd mis

Dit jaar kunnen wij de eerste gelukkige momenten van het nieuwe jaar op onze buik schrijven. Corona is de klok die slaat. Grote families zullen op die dag niet bij elkaar kunnen komen. De champagnekurk zal deze jaarwisseling minder vaak knallen. Maar misschien is dit nog wel overkomelijk. Voor duizenden zal deze dag de moeilijks...

NU DE KERSTTIJD ONS OMHULT MET AL ZIJN GLORIE

Het jaar 2020 is bijna voorbij en een nieuw jaar staat voor de deur. Maar voordat het nieuwe jaar begint, zullen wij het kerstfeest vieren, dat wonderschone feest van licht en vrede, waarin het Christuskind centraal staat. Moge dit kerstfeest door ons gevierd worden met die vrede in ons hart, die Christus ons beloofd heeft in Jo...

Men vraagt naar de bron van mijn onaflatende vreugde

Harvard-filosoof Robert Nozick liet in de jaren zeventig met zijn beroemde 'ervaringsmachine' al zien dat het leven meer is dan gelukkig zijn. In het gedachte-experiment gaat hij uit van het idee dat wij kunnen leven in een tank waarin we elke gewenste ervaring kunnen hebben. Net als in de film The Matrix worden onze hersenen du...

Ik keer in deze kwestie ook terug in de eeuwigheid

Terwijl ik dit schrijf zie ik de politieke partij van Thierry Baudet waar ik lid van ben ten onder gaan. Mocht hij het gevecht winnen, dan zal van Forum voor Democratie niet veel meer over zijn. Hij heeft de naam gekregen dat hij fascistisch is, dat hij drie miljoen Nederlanders wil opofferen aan het coronavirus in ruil voor zij...

In het celestiale koninkrijk is populisme niet nodig

Het populisme is een manier van politiek bedrijven, waarin de centrale tegenstelling die tussen "het volk" en "de elite" heerst, de populist de kant van "het volk" kiest. Deze begrippen kunnen op verschillende manieren worden ingevuld, zodat men links populisme, rechts populisme en diverse andere typen kan onderscheiden. Om die ...

Ik schaam mezelf omdat ik een Nederlander ben

Ik heb al twee keer op Forum voor Democratie gestemd omdat ik mij genegeerd voel door 'de politieke elite'. Ik wil dat het huidige systeem niet hervormd wordt maar omvergegooid wordt. Ik denk namelijk dat de politieke feiten mij geen andere keus laten. De radicale onrust heeft te maken met de manier waarop politiek gepresenteerd...

Ik heb geen drang meer om het verkeerde te doen

Ik ben vaak verliefd geweest. Het heeft tot mijn vijfenvijftigste levensjaar een grip op mijn leven gehad met alle mogelijke excessen die daarbij horen. Toch beleefde ik elke verliefdheid als uniek en geloofde ik oprecht dat het deze keer anders was dan alle voorgaande keren. Nu besef ik dat ik in een wereldse illusie heb geleef...

Ik heb besef gekregen dat ik eeuwig ben

Als ik zo om mij heen kijk dan leef ik in een onregeerbaar systeem. Onze democratie wordt in het bijzonder getekend door een breuk, door gespletenheid, waarin het volk 'met één stem spreekt' ver te zoeken is. Het is eerder een veelstemmigheid, en die vele stemmen spreken elkaar tegen. Bovendien zijn er altijd volksvertegenwoor...

Ik ben gewoon gaan doen wat Hij van mij verlangt

Er blijkt spanning te zitten tussen wat democratie belooft en wat zij levert. In theorie staan vrijheid en standsgelijkheid hoog aangeschreven, maar in de praktijk leidt de vrijheid die wordt gerealiseerd tot grotere sociaaleconomische ongelijkheid. Het onbehagen dat deze spanning oproept leidt permanent tot afgunst. Hoe dit zic...

Ieder mens is geboren met een eigen moeilijkheidsgraad

"LHBTQIA+-rechten" is de nieuwste mix van de verschillende seksuele voorkeuren waar rechten aan verbonden worden. De 'L' staat voor lesbiennes, de 'H' staat voor homoseksuelen, de 'B' staat voor biseksuelen, de 'T' staat voor transgender, de 'Q' staat voor( jonge) mensen die zich (nog) niet op een seksuele voorkeur hebben vastge...

Hoe ouder hoe mooier ons toekomstperspectief

'The Great Replacement', ook wel 'White Genocide', is een theorie die op het moment veel aanhang vindt onder rechtse politici en rechts-extremisten. Het is de vervanging van witte mensen door moslims, Afrikanen en Joden. Door massamigratie en door, vermeende, hogere geboortecijfers onder eerdergenoemde groepen, zouden witte mens...

En zo komt er harmonie in mijn gevoel, verstand en geest

Velen zijn van mening dat het verstand en het gevoel in het alledaagse spraakgebruik tegenover elkaar worden gesteld alsof zij los van elkaar zijn; je hebt het denken en je hebt emoties. Anderen betogen dat voelen niet tegenover denken staat, maar een gevolg is van het denken. Ook door sommige filosofen, worden denken en voelen ...

Een zinvoller en betekenisvoller leven bestaat er niet

We moeten ophouden met het streven naar geluk. Tenminste, dat raadt psycholoog en journalist Emily Esfahani Smith (29) ons aan als we een zinvol leven willen hebben. Onze westerse cultuur heeft in haar ogen een geluksobsessie. En tegenstrijdig genoeg lijkt dat streven naar geluk ons juist ongelukkiger te maken. Niet geluk, maar ...

Ik pluk daar nu de vruchten van

Ik heb nu even de tijd om over mezelf te schrijven en hoe ik dagelijks steeds meer zekerheid krijg in mijn relatie met de Godheid. Het feit dat ik regelmatig de sfeer mag proeven die naar mijn gevoel op mij ligt te wachten in het celestiale koninkrijk geeft mij die zekerheid. In die sfeer snelt de tijd op vleugels, hem (bij)houd...