Hij deed dit voor iedereen die is of zal worden geschapen

Misschien ben ik wel met niemand een echte relatie aangegaan, want drie echtscheidingen komen ook niet zomaar vanzelf uit de lucht vallen. Misschien was ik te regelmatig op zoek naar een andere baan omdat in de bouw een snel werkgeversverloop de boventoon voerde, want na drie jaar was meestal het bouwwerk klaar en moest ik omzie...

Dit is de omgekeerde wereld

Volksraadplegingen golden in progressieve kring lange tijd als een kroonjuweel van een moderne samenleving. Een partij als D66 vond deze democratische vernieuwing zelfs zo belangrijk dat het er in Paars II een kabinetscrisis voor over had. Nu de burger iets anders wil dan liberaal links, is dit principe opportunistisch overboord...

Betreed met mij de kern van de goddelijke eeuwigheid

Het blijkt uit meerdere bronnen dat mensen op zoek zijn naar hun diepste kern. Een van de aangeboden mogelijkheden is om mindfulness & meditatie je werkelijk eigen te maken, zodat je het in je dagelijkse leven weet toe te passen. Het kan van een cursus tot zelfrealisatie beoefend worden, ja, in een ongedwongen sfeer kan je h...

Zullen de mensen hun verantwoordelijkheid nemen?

Door de klimaatsverandering, die helaas niet meer is terug te draaien, veranderd er veel van ons grondgebied in oprukkende woestijnen. Als er namelijk geen neerslag meer is in het ene deel van het land, terwijl het andere deel van het land overstroomt wordt door modderstromen dan kan het niet uitblijven, dat meer dan vijfentwint...

Belast

Het katteke kan vrijuit; ze gaat bovenlangs bij de heuveltjes. De honden lopen naast de baas aan de riem, op het pad beneden. Boete bij loslopen: 100 euro. No kidding. De kat wordt bevoordeeld. Of ik. Of de hondenbezitter wordt benadeeld. Hondenbelasting. Onze konijnen gaan ook vrijuit. Althans, dat deden ze laatst. Ze smeerden ...
0
0

18 pagina’s Uit: ‘Omdat je jarig bent!’

18 pagina’s Uit: ‘Omdat je jarig bent!’ Dit document is samengesteld om een indruk te geven van het verhaal. Een thema. Drie...
0
0

Ik kan eindelijk op de juiste koers blijven

Ik ben van 1947 en heb aan den lijve ondervonden dat er waarden verschoven en normen veranderden. Ik zag dat bij de overheid, zoals het grote verloop in ongeslaagde plannen, in de openbare en individuele zeden, zoals overspel en seks buiten het huwelijk, bij de mensen thuis in de vorm van incest, kindermishandeling, drank en dru...

Het is essentieel dat wij ongevraagd elkaar helpen

De combinatie van schaamte, trots en vermeende superioriteit, die maakt dat wij het liefst onze eigen problemen oplossen, blijkt inmiddels diep in onze samenleving doorgedrongen te zijn. Dat komt omdat blijkbaar niemand gemakkelijk een ander om hulp vraagt. De aanname dat iedereen mans genoeg is om zijn eigen zaakjes te regelen ...

Mijn bewustheid is geen bijverschijnsel

Er gaan geluiden door de wereld die van het standpunt uitgaan dat ons bewustzijn net zo biologisch verklaard kan worden dan onze bewegingen, emoties en spijsvertering. Toch vragen velen zich af: "Een biologische verklaring voor het bewustzijn? Maar dat levert ons toch uit aan de wetten van de natuur, aan oorzaak en gevolg, en da...

De Heilige Geest leert mij de waarheid van alle dingen

Er zijn mensen die het belangrijk vinden om de werkelijkheid, zoals die gepresenteerd wordt, een beetje te laten kantelen. Dat doen zij door een poging te wagen om uit die vaste groeven van ons denken te komen. Bijvoorbeeld: Het lijkt wel of je van de multiculturele samenleving moet vinden dat die keihard mislukt is. Door die vi...

Voor mij wordt de zin van het leven duidelijker

Sisyphos of Sisyphus (Latijn) is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij was de stichter en koning van Korinthe. Hij was een sluwe man, maar beging de vergissing de goden uit te dagen. Hij wist telkens aan hen te ontsnappen, maar verergerde hiermee zijn uiteindelijke straf. Die luidde dat hij tot het einde der tijden in de Tar...

Ik beleef al twaalf jaar een tijd van uitzonderlijk geluk

Ik constateer in ons dichtbevolkte landje dat er heel wat zelfgenoegzame types rondlopen, die zelden terugkijken, nooit hun eigen handelingen tegen het licht houden, nergens echt bij stil staan, maar alleen steeds hoger, verder en/of meer willen. Spijt is bij hen een rem op hun ambitie, en daar houden ze niet van. Letterlijk zij...

Er bestaat geen ander waar en blijvend geluk

Wat leef ik toch in een weldaad wanneer ik dat vergelijk met mensen die het leven maar zinloos vinden. Ze zoeken naar een oplossing om de wereldse tegenstrijdigheden te accepteren. Ze denken dat velen zoeken naar andere manieren om aan het denken te ontsnappen, zoals meditatie, mindfulness of landschapschilderen om maar wat te n...

Als nog in het paradijs verwelkomt worden

Er zijn mensen die beweren dat wij als moderne mensen, ons opnieuw moeten verdiepen en bekwamen in de kunst van het sterven. Ze vinden namelijk dat de moderne mens de dood uit alle macht probeert te negeren, waardoor hij des te meer gebukt gaat onder doodsangst. Volgens hen vervallen moderne mensen óf tot een overtuiging dat er...

Ik heb een vriendenkring die zijn weerga niet kent

Ik gebruik regelmatig een leuk grapje als mensen die ik niet vaak zie tegen mijn zeggen: "Morgen kom ik even bij je langs." Ik zeg dan: "Doe dat maar niet, ik heb liever dat je bij me binnen komt." Het gaat er steeds meer op lijken dat er een nieuwe, meer losse, vorm van vriendschap aan het ontstaan is. Niet alleen op vriendscha...

Mijn zachtmoedigheid maakt mij ook gelukkiger

Er zijn mensen die zeggen te weten dat de waarheid niet bestaat. Ze kunnen alleen maar de waarheid benaderen. Hun mening is niet alleen gebaseerd op argumenten, want hun meningsvorming zien zij als een complex proces. Het gaat bij hen om intuïtie, gevoel, of dat van hun vrouw, om het weer, ja, noem maar op. Ze zien iemand op te...

Ook een rijke mag het koninkrijk van God binnengaan

Er gaan geluiden op die vinden dat ijdelheid het juiste midden is tussen 'een obsessie met het eigen uiterlijk', egoïsme, dominantie, ambitie en gebrek aan inlevingsvermogen tussen met jezelf bezig zijn en met de ander, ja, het juiste midden tussen je afsluiten en je openstellen. Ze vinden dat wij mensen ons leven moeten vormge...

Zijn antwoord op mijn belangrijkste levensvragen

Werelds gezien is de zin van het leven een diepere betekenis waar het bestaan mee beladen zou zijn volgens bepaalde visies. De leerschool die deze aarde de mensen aanbiedt stelt de waarde van de periode tussen de geboorte en de dood centraal, en eventueel ook het spiritueel bestaan dat de lichamelijke dood overstijgt. Waar ik ve...