Een toekomstperspectief die zijn weerga niet kent

Als ik zo om mij heenkijk en ik opserveer jongeren van 16-18 jaar dan krijg ik echt het gevoel dat wij in een maatschappij leven waarin vrijwel niemand iets heeft met een godsdienst of kerk. Over fundamentele zaken zoals hoe je een besluit neemt, hoe je een levenspartner kiest, hoe je weet of je kinderen wilt, hoe je omgaat met ...

Proeven van het geluk dat op u ligt te wachten

Er is in mezelf, na mijn vijfenvijftigste levensjaar, een nieuw verlangen ontstaan die vanuit tevredenheid met mijn nieuwe situatie ontstond. Nu ik achttienjaar verder ben is daar niets aan veranderd, sterker zelfs, ik heb de zekerheid gekregen dat mijn nieuwe verlangen tot vervulling leidt. Mijn verlangen is zodanig gegroeid, d...

De klimaatsverandering is niet te stoppen

Stel, je geeft in het kader van de opwarming van de aarde een subsidie op benzinevrije auto’s. Het zou zomaar kunnen dat mensen met het geld dat ze besparen een tweede auto aanschaffen. Dat is allesbehalve duurzaam, want dan moeten er twee auto’s gemaakt worden en gaat de uitstoot alsnog omhoog. Toch? Toch blijken onvoorzien...

De natuurlijke aanduiding van het bestaan van God

Het is niet mogelijk of waarschijnlijk dat God gevonden wordt met een microscoop en scalpel, een reageerbuis en vijzel, een hoekmeter of telescoop. Toch zal de beste geleerde, bij het gebruik van dergelijke instrumenten, een Macht ontdekken die zijn begrip ver te boven gaat en waarvan de polsslag en bewegingen onmiskenbaar zijn....

God heeft overal rekening mee gehouden

Het aantal linksgeoriënteerden, die denken dat het ons woedend maakt dat onze gebruikelijke manier van leven niet langer mogelijk is, dat het ons woedend maakt als we over straat lopen en geen perfecte replica's van onszelf zien, dat wij woedend worden betreffende het idee van raciale gelijkheid, groeit gestaag. Toch kan ik bij...

De heilige Geest heeft mijn wilskracht overgenomen

Er zijn geleerden die beweren dat wij maar over een beperkte hoeveelheid wilskracht beschikken. Door er telkens een beroep op te doen raakt de voorraad op. Wilskracht blijkt een deugd te zijn die ons onderscheidt van de dieren en die ons in staat stelt een gelukkig en goed leven te leiden, mits goed begrepen. Wilskracht blijkt n...

Ik weet toch dat ik slechts tijdelijk op deze aarde ben

De integratie van de islamitische gemeenschap in Nederland mag dan wel allang geslaagd zijn maar dat wil nog niet zeggen dat een ideologie die zich zodanig superieur voelt dat zij zich het recht verschaft om de autochtone Nederlander te VERMOORDEN omdat dit kennelijk bij iedere ongelovige zou moeten plaatsvinden - waar geen enke...

Blootgesteld aan zowel goede als ook aan slechte machten

Tegenwoordig bestaan er heel veel psychologische ideeën die het gevolgen zijn van het grote verschil tussen onze huidige leefwijze en die van onze voorouders, want zij zagen veel eerder het effect van wat zij deden dan wij. Zij waren bijvoorbeeld bessen aan het verzamelen, of hout aan het hakken, of een hut aan het bouwen: het ...

Alle legpuzzelstukjes zijn dan op hun plaats gevallen

Ik denk dat het aantal mensen, die terugkijken op hun leven en dan constateren dat het pijnlijk en triest is dat zij de dingen waar zij met warme gevoelens aan terugdenken er niet meer zijn, groeiende is. Die droevige kant van de nostalgie vinden zij te ingewikkeld. Anderen vinden dat dit er gewoon bij hoort en dat dit niet per ...

Wie de wetten van God nakomt overtreed geen aardse

Godsdienstvrijheid is een van de klassieke grondrechten. Het houdt in dat men de vrijheid heeft zelf te kiezen om tot een godsdienst toe te treden en deze te belijden en te beoefenen. Zij biedt ook ruimte om te kiezen voor een godsdienstloze levenshouding. Het recht op godsdienstvrijheid is voornamelijk gericht op het beschermen...

De vijand van rechtvaardigheid en keuzevrijheid

Haleh Esfandiari (3-3- 1940) is een Iraans-Amerikaanse academische en de directeur van het Midden-Oosten programma op het Woodrow Wilson International Center for Scholars in Washington D.C. Haar gebieden van deskundigheid omvatten Middenoosten vrouwen kwesties, hedendaagse Iraanse intellectuele stromingen en politiek en democrat...

Iets belangrijkers dan dit bestaat er niet

2019 was een demonstratiejaar. Overal in de wereld gingen mensen de straat op. Ook in Nederland werd geprotesteerd: boeren en bouwers togen naar het Malieveld, klimaatactivisten wierpen menselijke blokkades op. Die laatste actie werd verdedigd als uiting van 'burgerlijke ongehoorzaamheid': de demonstranten overtraden de wet om d...

Geestverruimende middelen leiden naar de duivel

Velen zien geestverruimende middelen als genotsmiddelen terwijl er ook mensen zijn die het gebruiken om te streven naar een rechtstreekse eenheid in het vinden van iets dat met de werkelijkheid van 'het goddelijke' overeenkomt. Zij hopen dan in die roes, door middel van een onmiddellijk aanvoelen, op inzicht of anderzijds een og...

De excessen in de wereld komen bij ons niet voor

Er gaan geluiden op dat de kans voor de jeugd juist in de ontvankelijkheid voor hun idealen ligt, dat deze ontwikkelt worden door jonge mensen te laten experimenteren. Het is net als met bewegen waarin zij hun lichamelijke mogelijkheden ontdekken, zo kunnen zij ook idealen ontdekken. Ik kan dat zien aan de kinderen van de zoon v...

Dat komt allemaal door de gave van geloof

Volgens Plato (428-347 v.Chr.) komt wijsheid met de jaren en dus betekent ouder worden dat je in een proces van verdieping, rijping en innerlijke verrijking komt. Zijn filosofie vertelt ons dat de oudere, wijze burgers de leiding over de stad zouden moeten hebben. In zijn boek 'Politeia', gaat hij in gesprek met de oude Kefalos,...

De betrouwbare persoon zijn die God wil dat ik ben

Ik ben in het verleden knap grillig geweest. Zeg maar gerust dat ik een overloper was die met alle winden meewaaide. Mensen konden van mij nooit hoogte krijgen. Nu had ik het ook wel moeilijk met mezelf, want ik kon nergens het ultieme vinden, waar voor geleefd zou kunnen worden. Het leven was telkens voor mij een tegenvaller. O...

Als zo’n deur zich sluit, zijn er anderen die opengaan

Er is een filosofische stroming die verschijnselen wil leren kennen zoals ze zich aan ons voordoen, een stijl van filosoferen die de alledaagse ervaring als uitgangspunt neemt. Deze stroming noemt zich fenomenologie en vraagt aandacht voor het dubbelzinnige, iets wat op verschillende manieren begrepen of beleeft kan worden en ze...

Zo bereikt het woord van God ons bijna altijd

Ik heb tussen mijn echtscheidingen door drie keer alleen moeten wonen en dat is mij goed bevallen. Het gaf mij een geweldige vrijheid waarin ik niets moest, niets hoefde en mij nergens toe gedwongen voelde. Ik had rust en kon de dingen doen die ik wilde, in het tempo dat ik zelf bepaalde. Na mijn tweede echtscheiding voelde ik m...