Vóór mijn redding leefde ik in een staat van duisternis

Er is iemand geweest, die denkt dat hij verlicht werd toen hij negen jaar onafgebroken naar een muur had gestaard, maar beveelt iedereen 'de levenshouding van het niet zoeken' aan, want wat je actief zoekt, zul je niet vinden en dat geldt zeer zeker voor de staat van verlichting. Een ander heeft zijn arm afgehakt om zijn onverze...

Ik ken geen angst

Ik hoor wel eens van mensen die een angstig bestaan lijden. Ze tobben wat af waar ze doodmoe van worden. De enige angst die op mijn pad is gekomen, is hoogtevrees, andere vormen van angst zijn mij totaal onbekend. Ik heb ook gehoord dat mensen die geen angst kennen in het dagelijks leven veel minder vermoeid zijn. Ik ben in mijn...

Ik doe niet meer mee aan deze gehaaste wereld

Iedereen heeft het tegenwoordig druk, druk en nogeens druk. Dat is ook niet zo verwonderlijk als blijkt dat dit al van kinds af aan het geval is geweest. De tegenwoordige dertiger heeft als kind een steeds vollere agenda gehad, want zij moesten naar sportclubs, muzieklessen, school toneel, streetdance, schaken, uitjes, feestjes,...

Voor mij wordt de zin van het leven duidelijker

Sisyphos of Sisyphus (Latijn) is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij was de stichter en koning van Korinthe. Hij was een sluwe man, maar beging de vergissing de goden uit te dagen. Hij wist telkens aan hen te ontsnappen, maar verergerde hiermee zijn uiteindelijke straf. Die luidde dat hij tot het einde der tijden in de Tar...

Het zijn allemaal mensen zonder dat nepgedoe

Dat ik mij afgezonderd heb van de Nederlandse samenleving is eigenlijk niet zo raar. Waar ik ook kom, ik weet vaak niet wat ik aan mensen heb. Gedurende mijn hele leven - ik ben inmiddels eenenzeventig - ben ik heel wat mensen tegengekomen en constateer dat de mens tegenwoordig niet meer in te schatten is en dat wordt steeds erg...
0
0

De Aarde terugbrengen in de oude staat is onmogelijk

Vuilnis vormt de keerzijde van de spullen op de lopende band voor de kassa van de supermarkt, waaruit blijkt dat afval de schaduwkant van de consumptiemaatschappij is. De aanblik van afval geeft mij alleen maar een gevoel van onbehagen. Ik weet wel dat het resten zijn van iets moois waar ik mij veilig bij gevoeld heb en mijn lev...

God heeft mij verlost van mijn depressiviteit

Ik ben een hele tijd geleden in een situatie geweest dat ik moeite had om de zin van het leven te omvatten, waardoor bij tijd en wijlen een verveling zich over mij meester maakte. De tijd leek zich tot in het oneindige uit te strekken en wilde niet voorbijgaan. Ik was toen samenwonend met een Hindoestaanse vrouw uit Suriname die...

De geboorte van de Messias kan het hart overtuigen

De beloofde Zoon van Maria zou zijn: de "Eniggeboren des Vaders in het vlees." (Joh. 1:14; 3:16.) Maar het is echter, dat zoiets nog nooit had plaats gevonden, en dat een dergelijke geboorte bij de maagd ook slechts de enigste zou zijn die ooit zou plaatsvinden want deze geboorte is een vervulling van een profetie. Dat Kind, dat...
3
2
2
2

Nu de kersttijd ons omhult met al zijn glorie

Het jaar 2018 is bijna voorbij en een nieuw jaar staat voor de deur. Maar voordat het nieuwe jaar begint, zullen wij het kerstfeest vieren, dat wonderschone feest van licht en vrede, waarin het Christuskind centraal staat. Moge dit kerstfeest door ons gevierd worden met die vrede in ons hart, die Christus ons beloofd heeft in Jo...
...

Onzekerheden en twijfel loslaten

Ik denk dat verwondering de motor is van het leven, want door die kracht ben ik gaan lopen en zijn er mensen op de maan geland. Volgens mij verheugt mijn hemelse Vader Zich over zijn geestkinderen als ze met hun talenten en mentale vermogens oprecht naar waarheid zoeken. In de loop der eeuwen hebben veel wijze mannen en vrouwen ...

(25) Dagboek van een verhaal #omdatjejarigbent 5 december 2018, ‘Money, money, money’

Het cijfer, dat voor het Dagboek tussen haakjes staat, is oplopend. Ik wilde eigenlijk overslaan vandaag. Maar dacht, nee 25 is 25 en dat gaan we niet uitstellen. Dat past bij vandaag! Feest! Een jubileumgetal. Of Sinterklaasavond. Altijd wel een reden voor een feestje. Alleen ik heb de energie even niet. Opgegaan, als je wil we...
0
0

Belofte maakt schuld (2)

Recht, krom? Doe ermee wat je wil, iets, niets, het is best. Maar ik moet het kwijt. Het is teveel, schrijven mijn passie en dagboeken verleden tijd. Hoewel, het dagboek van een verhaal 'Omdat je jarig bent!' bestaat. https://plazilla.com/…/23-dagboek-van-een-verhaal-3-decembe… Soms zijn druppels teveel, soms zijn grenzen ge...
0
0

(24)Dagboek van het manuscript ‘Omdat je jarig bent!’ 4 december 2018 ‘Schrijven is een, een manuscript ….’

Dagboek van het manuscript ‘Omdat je jarig bent!’ 4 december 2018 ‘Schrijven is een, een manuscript ….’ bevat heel wat punten bij elkaar. En komma’s. Eigenlijk kun je die evenzo wegdenken. Een verhaal kent geen tussentijdse punten, dat gaat door, dat is rond, als een punt, als een cirkel, een hoepel, waarin van alles...
0
0

Belofte maakt schuld (1)

Ik dacht, ik kan allicht proberen om een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen bij de bijzondere bijstand. Er is geen weg terug, dus ook niet naar de zorg. Mijn eerste (non-fictie) manuscript 'Omdat je jarig bent!' is min of meer in afrondende fase. Ik heb 5.000 woorden op papier aan inhoud voor mijn tweede verhaal en voor h...
0
0

Méér dan vrede en eenheid in dit leven hebben

Ik hou mij de laatste tijd weer opnieuw bezig met het filosofische denken. Omdat ik een heel ongelukkig leven achter de rug heb, een leven waar ik nog regelmatig in mijn gedachten mee aan het worstelen ben, want drie echt scheidingen, het verlies van contacten zoals mijn familie, vrouw en kinderen, zijn zaken waar je nooit over ...