Ik ben gewoon gaan doen wat Hij van mij verlangt

Er blijkt spanning te zitten tussen wat democratie belooft en wat zij levert. In theorie staan vrijheid en standsgelijkheid hoog aangeschreven, maar in de praktijk leidt de vrijheid die wordt gerealiseerd tot grotere sociaaleconomische ongelijkheid. Het onbehagen dat deze spanning oproept leidt permanent tot afgunst. Hoe dit zic...

Ieder mens is geboren met een eigen moeilijkheidsgraad

"LHBTQIA+-rechten" is de nieuwste mix van de verschillende seksuele voorkeuren waar rechten aan verbonden worden. De 'L' staat voor lesbiennes, de 'H' staat voor homoseksuelen, de 'B' staat voor biseksuelen, de 'T' staat voor transgender, de 'Q' staat voor( jonge) mensen die zich (nog) niet op een seksuele voorkeur hebben vastge...

Hoe ouder hoe mooier ons toekomstperspectief

'The Great Replacement', ook wel 'White Genocide', is een theorie die op het moment veel aanhang vindt onder rechtse politici en rechts-extremisten. Het is de vervanging van witte mensen door moslims, Afrikanen en Joden. Door massamigratie en door, vermeende, hogere geboortecijfers onder eerdergenoemde groepen, zouden witte mens...

En zo komt er harmonie in mijn gevoel, verstand en geest

Velen zijn van mening dat het verstand en het gevoel in het alledaagse spraakgebruik tegenover elkaar worden gesteld alsof zij los van elkaar zijn; je hebt het denken en je hebt emoties. Anderen betogen dat voelen niet tegenover denken staat, maar een gevolg is van het denken. Ook door sommige filosofen, worden denken en voelen ...

Een zinvoller en betekenisvoller leven bestaat er niet

We moeten ophouden met het streven naar geluk. Tenminste, dat raadt psycholoog en journalist Emily Esfahani Smith (29) ons aan als we een zinvol leven willen hebben. Onze westerse cultuur heeft in haar ogen een geluksobsessie. En tegenstrijdig genoeg lijkt dat streven naar geluk ons juist ongelukkiger te maken. Niet geluk, maar ...

Ik pluk daar nu de vruchten van

Ik heb nu even de tijd om over mezelf te schrijven en hoe ik dagelijks steeds meer zekerheid krijg in mijn relatie met de Godheid. Het feit dat ik regelmatig de sfeer mag proeven die naar mijn gevoel op mij ligt te wachten in het celestiale koninkrijk geeft mij die zekerheid. In die sfeer snelt de tijd op vleugels, hem (bij)houd...

Een toekomstperspectief die zijn weerga niet kent

Veel millennials – geboren tussen 1980 en 2000 – blijken aan keuzestress te lijden. De een wil te veel wat al vermoeiend genoeg is, de ander weet juist helemaal niet wat ie wil wat nog vermoeiender blijkt te zijn. De belangrijkste reden blijkt de steeds grotere rol van social media te zijn, want daar worden zij dagelijks gec...

Een column die eens een ander geluid laat horen

Wanneer je langzamer reageert, sneller boos wordt, te veel eet, onnodig meer geld uitgeeft, er steeds belabberder uit gaat zien en jezelf steeds vervelender voelt, dan is de kans heel groot dat je veel te weinig slaapt. Uit onderzoek blijkt dat iemand die 6 uur geslapen heeft, hetzelfde denkvermogen heeft als iemand die 48 uur l...

Als ik mij hou aan alle egards ben ik niet tegen te houden

Het aantal mensen bij wie de fictie pijn doet is groeiende. Zij vinden een dergelijke pijn genotvol. Pas als je drang om te overleven wordt aangesproken, worden je vitale levenskrachten uit hun sluimer gewekt en ervaar je dat je echt leeft – zo luidt hun verklaring. Maar wellicht spelen volgens hen ook andere zaken mee. Ze vra...

Deze wereld is niet onze permanente woonplaats

Je mag kiezen: óf je bent onsterfelijk, maar dan zul je je niet voortplanten, óf je krijgt kinderen, maar dan ga je dood. Wie, zoals ik, een leuk kind heeft, aarzelt niet lang. Een leven dat zich eindeloos uitstrekt en elke urgentie uit je handelen haalt, lijkt me zinloos. Een kind geeft het leven zin. Doe mij maar sterfelijkh...

God heeft nu al voor mij voor een vrouw gezorgd

De aandachtvolle mens traint zich in synchronisatie. Hij leert dansen met de wereld. Velen vinden de wetenschap dat religie en alcohol de narcotica van Europa zijn. Het is logisch dat velen religie zien als een verdovend middel. Ze stellen immers de diagnose dat God dood is, dus wat kan religie nog anders zijn dan een vorm van n...

Daar kan geen enkele complottheorie tegenop

De Flat Earth beweging, die ondanks overweldigend wetenschappelijk bewijs beweert dat de aarde plat is, is groeiende. Volgens Mark Sargent - een van de kopstukken van de beweging - proberen wetenschappers hun punt altijd maar te bewijzen met complexe wiskundige modellen, terwijl hij simpelweg een beroep doet op de waarneming. "D...

Ik hoop dat in deeltijdwerken daar verandering in brengt

Hoe verder we komen in de tijd, hoe meer wij gaan verlangen naar de ouderwetse wijze vader als tegenwicht, streng maar rechtvaardig. Men haast zich daarentegen te zeggen dat zij de brute autoriteit, waar ook ik als jongen in de jaren zestig tegenaan schopte, belichaamd in de tirannieke vader, niet terug wil. Verder zijn ze ook n...

Met goed oppassen op je tas ben je nog geen racist

Volgens Van Dale is ras een biologisch begrip. Raciale kenmerken zijn aangeboren en genetisch overdraagbaar. Racisme, zo staat in Van Dale, is de theorie die de superioriteit van een bepaald ras verkondigt, dan wel discriminatie op grond van iemands ras. Wie zich daaraan schuldig maakt, pleegt een verwerpelijke daad. Racisme, in...

De macht en het gezag van bovennatuurlijke verschijnselen

De mensen die veronderstellen dat de mens van nature goed is en door de beschaving is bedorven, worden steeds talrijker. Toch heeft de beschaving veel gezondheid, rijkdom en veiligheid opgeleverd. Zij nemen Rousseau, die in een tijd leefde waarin de meeste mensen arm, hongerig, ziek en ongelukkig waren, als voorbeeld. Hij wist n...

We moeten zijn liefde en zorg in elk opzicht waard zijn

Het aantal mensen die vinden dat we niet autonomie (1), maar juist kwetsbaarheid het uitgangspunt moeten maken van een alternatief en positief verhaal is groeiende. Een belangrijk thema voor haar is 'precariteit' (2). Het gaat in eerste instantie om die bevolkingsgroepen die lijden onder afbrokkelende sociale en economische vang...

De cultuur naleven die met deze visie gepaard gaat

Of je nu vrijwel nooit verliefd wordt, of deze dwaze geestestoestand u juist behoorlijk vaak bedwelmd, het woord 'verliefd' zegt het al, dan bent u ver van de liefde verwijderd. Verliefdheid zou je een onvrijwillige vorm van ziek worden kunnen noemen, een dronkenschap zonder enig stimulerend middel, gratis, maar onbeheersbaar, j...

De begroeting van de Heer waardig zijn

Ieder mens maakt nare dingen mee. Dat hoort bij het leven. Meestal verdwijnt zo'n nare gebeurtenis na verloop van tijd weer uit je gedachten. Maar sommige ervaringen zijn zo schokkend dat je ze moeilijk kunt vergeten. Dat geldt bijvoorbeeld voor een ernstig verkeersongeluk, een overval, mishandeling of seksueel geweld. Oorlogsve...