Ik beleef al twaalf jaar een tijd van uitzonderlijk geluk

Ik constateer in ons dichtbevolkte landje dat er heel wat zelfgenoegzame types rondlopen, die zelden terugkijken, nooit hun eigen handelingen tegen het licht houden, nergens echt bij stil staan, maar alleen steeds hoger, verder en/of meer willen. Spijt is bij hen een rem op hun ambitie, en daar houden ze niet van. Letterlijk zij...

Er bestaat geen ander waar en blijvend geluk

Wat leef ik toch in een weldaad wanneer ik dat vergelijk met mensen die het leven maar zinloos vinden. Ze zoeken naar een oplossing om de wereldse tegenstrijdigheden te accepteren. Ze denken dat velen zoeken naar andere manieren om aan het denken te ontsnappen, zoals meditatie, mindfulness of landschapschilderen om maar wat te n...

Als nog in het paradijs verwelkomt worden

Er zijn mensen die beweren dat wij als moderne mensen, ons opnieuw moeten verdiepen en bekwamen in de kunst van het sterven. Ze vinden namelijk dat de moderne mens de dood uit alle macht probeert te negeren, waardoor hij des te meer gebukt gaat onder doodsangst. Volgens hen vervallen moderne mensen óf tot een overtuiging dat er...

Ik heb een vriendenkring die zijn weerga niet kent

Ik gebruik regelmatig een leuk grapje als mensen die ik niet vaak zie tegen mijn zeggen: "Morgen kom ik even bij je langs." Ik zeg dan: "Doe dat maar niet, ik heb liever dat je bij me binnen komt." Het gaat er steeds meer op lijken dat er een nieuwe, meer losse, vorm van vriendschap aan het ontstaan is. Niet alleen op vriendscha...

Mijn zachtmoedigheid maakt mij ook gelukkiger

Er zijn mensen die zeggen te weten dat de waarheid niet bestaat. Ze kunnen alleen maar de waarheid benaderen. Hun mening is niet alleen gebaseerd op argumenten, want hun meningsvorming zien zij als een complex proces. Het gaat bij hen om intuïtie, gevoel, of dat van hun vrouw, om het weer, ja, noem maar op. Ze zien iemand op te...

Ook een rijke mag het koninkrijk van God binnengaan

Er gaan geluiden op die vinden dat ijdelheid het juiste midden is tussen 'een obsessie met het eigen uiterlijk', egoïsme, dominantie, ambitie en gebrek aan inlevingsvermogen tussen met jezelf bezig zijn en met de ander, ja, het juiste midden tussen je afsluiten en je openstellen. Ze vinden dat wij mensen ons leven moeten vormge...

Zijn antwoord op mijn belangrijkste levensvragen

Werelds gezien is de zin van het leven een diepere betekenis waar het bestaan mee beladen zou zijn volgens bepaalde visies. De leerschool die deze aarde de mensen aanbiedt stelt de waarde van de periode tussen de geboorte en de dood centraal, en eventueel ook het spiritueel bestaan dat de lichamelijke dood overstijgt. Waar ik ve...

Vóór mijn redding leefde ik in een staat van duisternis

Er is iemand geweest, die denkt dat hij verlicht werd toen hij negen jaar onafgebroken naar een muur had gestaard, maar beveelt iedereen 'de levenshouding van het niet zoeken' aan, want wat je actief zoekt, zul je niet vinden en dat geldt zeer zeker voor de staat van verlichting. Een ander heeft zijn arm afgehakt om zijn onverze...

Ik ken geen angst

Ik hoor wel eens van mensen die een angstig bestaan lijden. Ze tobben wat af waar ze doodmoe van worden. De enige angst die op mijn pad is gekomen, is hoogtevrees, andere vormen van angst zijn mij totaal onbekend. Ik heb ook gehoord dat mensen die geen angst kennen in het dagelijks leven veel minder vermoeid zijn. Ik ben in mijn...

Ik doe niet meer mee aan deze gehaaste wereld

Iedereen heeft het tegenwoordig druk, druk en nogeens druk. Dat is ook niet zo verwonderlijk als blijkt dat dit al van kinds af aan het geval is geweest. De tegenwoordige dertiger heeft als kind een steeds vollere agenda gehad, want zij moesten naar sportclubs, muzieklessen, school toneel, streetdance, schaken, uitjes, feestjes,...

Voor mij wordt de zin van het leven duidelijker

Sisyphos of Sisyphus (Latijn) is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij was de stichter en koning van Korinthe. Hij was een sluwe man, maar beging de vergissing de goden uit te dagen. Hij wist telkens aan hen te ontsnappen, maar verergerde hiermee zijn uiteindelijke straf. Die luidde dat hij tot het einde der tijden in de Tar...

Het zijn allemaal mensen zonder dat nepgedoe

Dat ik mij afgezonderd heb van de Nederlandse samenleving is eigenlijk niet zo raar. Waar ik ook kom, ik weet vaak niet wat ik aan mensen heb. Gedurende mijn hele leven - ik ben inmiddels eenenzeventig - ben ik heel wat mensen tegengekomen en constateer dat de mens tegenwoordig niet meer in te schatten is en dat wordt steeds erg...
0
0

De Aarde terugbrengen in de oude staat is onmogelijk

Vuilnis vormt de keerzijde van de spullen op de lopende band voor de kassa van de supermarkt, waaruit blijkt dat afval de schaduwkant van de consumptiemaatschappij is. De aanblik van afval geeft mij alleen maar een gevoel van onbehagen. Ik weet wel dat het resten zijn van iets moois waar ik mij veilig bij gevoeld heb en mijn lev...

God heeft mij verlost van mijn depressiviteit

Ik ben een hele tijd geleden in een situatie geweest dat ik moeite had om de zin van het leven te omvatten, waardoor bij tijd en wijlen een verveling zich over mij meester maakte. De tijd leek zich tot in het oneindige uit te strekken en wilde niet voorbijgaan. Ik was toen samenwonend met een Hindoestaanse vrouw uit Suriname die...

De geboorte van de Messias kan het hart overtuigen

De beloofde Zoon van Maria zou zijn: de "Eniggeboren des Vaders in het vlees." (Joh. 1:14; 3:16.) Maar het is echter, dat zoiets nog nooit had plaats gevonden, en dat een dergelijke geboorte bij de maagd ook slechts de enigste zou zijn die ooit zou plaatsvinden want deze geboorte is een vervulling van een profetie. Dat Kind, dat...
3
2
2
2