Veel vergissingen zijn in de wereld begaan, waartoe je nu nauwelijks een kind in staat zou achten. Hoeveel bochtige, nauwe, onbegaanbare , doodlopende sloppen, die ver van de rechte pad voerden, is de mensheid gegaan bij haar pogingen om eeuwige waarheden te vinden....! En hoeveel keren, zelfs wanneer zij zich liet leiden door h...
5
3
Public
door Cunegonde
28/09/2012 12:11
In dit artikel zal ik proberen wat kennis te delen over wat ik binnen mijn beperkingen van de heb begrepen. Wat weten we momenteel over de oorsprong van het universum waarin we leven en bewustzijn van het universum? Of de oorsprong en toekomst van het leven en bewustzijn in dit universum? De nieuwe fysica, biologie en psychologi...
2
0
Public
door Cunegonde
28/09/2012 12:11
Het Gilgamesj epos wil de toehoorders meenemen op een reis waarbij het bewustzijn wordt verruimd tot de wereld van de sterren, tot de wereld voorbij de grenzen van geboorte en dood, een reis die een beeld geeft van de historische tocht van het zich almaar veranderende bewustzijn van de mens. De reis begint in het oude Chaldea, h...
6
3
Public
door Cunegonde
28/09/2012 12:11
De bekendste van alle tijd paradoxen is die waarbij de tijdreiziger teruggaat naar het verleden om een van zijn voorouders te vermoorde. Het klassieke voorbeeld is de fameuze grootvader-paradox van René Barjavel in: Le Voyageur Imprudent Zelf neem ik een ander voorbeeld; niet zijn grootvader, maar zijn moeder! Als de tijdreizig...
2
0
Public
door Cunegonde
28/09/2012 12:10
De kwantummechanica is een theorie uit de natuurkunde die de wetten onderzoekt die het gedrag van zeer kleine deeltjes bepalen. De natuurkunde is een exacte wetenschap die in de eerste plaats gebaseerd is op waarnemingen of metingen. Natuurkundigen bestuderen het gedrag en de interactie van materie (massa/straling of elementaire...
3
1
Public
door Cunegonde
28/09/2012 12:10
Hoe het kan dat het universum een eindige grootte heeft, maar geen rand? Hoe kan het dat de tijd een begin heeft, en waarom is er geen "daarvoor"? Wat zat er om de ruimte heen toen het als klein universumpje begon en ging uitzetten? Waarom heeft het universum geen middelpunt? Op welke plek in de ruimte heeft de big bang plaatsge...
1
0
Public
door Cunegonde
28/09/2012 12:10
De kwantummechanica valt onder een indeterministisch noemer te plaatsen. Een van de vormen waarin het indeterminisme van de kwantummechanica zich uitdrukt is de dualiteit van golf en deeltje. De bekendste manier waarop deze dualiteit kan worden weergegeven is de onzekerheidsrelatie van Heisenberg een van de eerste pioniers van d...
2
0
Public
door Cunegonde
28/09/2012 12:10
De filosoof Martin Heidegger met zijn stelling: "Waarom is er iets, in plaats van niets?" wees op het mysterie over het bestaan van de wereld. Uiteindelijk moet er toch iets uit het niets of niemendal zijn ontstaan. Omdat dat het universum uit het ''niets'' zou zijn ontstaan in strijd met alle logica is, kunnen we ons bezinnen o...
4
1
Public
door Cunegonde
28/09/2012 12:10
Op zaterdag 18 November 2007 hield De Japanner Masaru Emoto een lezing in Nederland. Deze vond 's avonds plaats in Antropia, een antroposofisch cultuur- en congrescentrum op het landgoed De Reehorst in Driebergen. Er waren meer dan 300 belangstellenden. Voor de opdracht had ik op Masaru Emoto gelet en gemerkt dat hij zich besche...
3
1
Public
door Cunegonde
28/09/2012 12:10