Public

Wat is het Meta-versum

Cunegonde > Xead - Kennis & Educatie

De filosoof Martin Heidegger met zijn stelling: "Waarom is er iets, in plaats van niets?" wees op het mysterie over het bestaan van de wereld. Uiteindelijk moet er toch iets uit het niets of niemendal zijn ontstaan. Omdat dat het universum uit het ''niets'' zou zijn ontstaan in strijd met alle logica is, kunnen we ons bezinnen op wat we onder ''niets'' verstaan. wat de spirituele tradities ''pleumleegte'' noemen en de moderne wetenschap het ''nulpunt-nergie'' noemt.

De wetenschapper-filosoof Erwin Lazlo auteur van de bestsellers; Kosmische visie en Je kunt de wereld veranderen, verenigd beide concepten met elkaar en postuleert een (quasi of mogelijk) eeuwig Metaversum.In zijn laatste werken Cosmic Vision: The Dawn of the Integral Theory of Everything dat binnenkort verschijnt, sluit Lazslo aan bij wat anderen het Zero Point Field noemen (zie ook Ode 61, november 2003).

In Lazlo visie verwijst het metaversum naar de bron van het manifeste universum en bevat behalve energie, ook informatie en bewustzijn.
Het metaversum bevat en creëert het totale spectrum van de werkelijkheid: de stoffelijke wereld (fysiosfeer) de wereld van levende systemen (biosfeer) de wereld van informatie (infosfeer) de wereld van het denken en creatie en ook het voorstellingsvermogen (noosfeer) en wellicht ook de wereld van de ziel en geest( theosfeer).

Laszlo postuleert dus dat de kosmos het metaversum is, de moeder van alle universa. Van tijd tot tijd pulseert dat metaversum en dan baart` het plaatselijke universa. Dit metaversum legt volgens hem de grondslag voor een theorie die ons kan verklaren hoe ons universum aan de opmerkelijke eigenschappen is gekomen.
Hoe zit het dan met de oerknal die ons universum heeft gebaard en het vacuüm waarin dat gebeurde? beide ontleenden hun informatie aan een eerder universum, een vroegere cyclus van het metaversum en als er voor ons universum andere zijn geweest, is er geen reden om aan te nemen dat er na ons universum geen andere zullen komen. Er zullen te zijner tijd wellicht universa komen die nog verder zullen evolueren. Een en ander is dus niet ontstaan als gevolg van zuiver toeval, noch hoeven we, aldus Lazlo een transcendente Macht of Schepper te veronderstellen. Alle dingen in de werkelijkheid hangen hecht innerlijk`, intrinsiek` en zelfs non-lokaal` - met elkaar samen en zijn met elkaar gecorreleerd.


Het gehele metaversum verkeert in een toestand van een eeuwige dans: de dans van involutie en evolutie. Het begint vanuit het "Niets" het domein van zuivere potentie dan betrekt het metaversum zichzelf in zijn eigen creatieve spel door een zich herhalende cyclus van universa te initiëren, van oerknallen tot vernietigende eind implosies. Maar aangezien het metaversum zich buiten tijd en ruimte bevindt voltrekt dit scheppingsproces van emanatie en terugkeer zich buiten de tijd; het is een logische in plaats van een chronologische sequens.
We zouden het kunnen zien als een voortrollen, het zich telkens weer ontplooien van het zijn (de matrix). En aangezien het feit dat deze matrix of metaversum zich buiten de dimensie tijd-ruimte bevindt, voltrekt de hele proces zich in het hier en nu en is elk moment beschikbaar aanwezig.

 

28/09/2012 12:10

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
03/07/2012 09:32
Dit is een doordenker! Interessant en te herlezen! Duim!