Amerikaans vuilbroed.

Amerikaans vuilbroed is een zeer besmettelijke bijenziekte die bijen larven ziek maakt. De oudere bijen larven worden alleen besmet bij een hoge infectiedruk en volwassen bijen worden niet ziek maar kunnen deze bijenziekte wel doorgeven aan andere bijenvolken. Vandaag is bekend gemaakt dat bijen in het Drentse Zuidlaren besmet z...

Een hotel voor insecten!

Ook insecten hebben onderdak nodig ( vooral in de winter om te overleven ) en dat kan op verschillende manieren. Van natuurlijke materialen kun je een overlevingsplaats maken voor insecten en men noemt dat dan een insectenhotel of insectenmuur. Een insectenhotel kan diverse vormen hebben dit is afhankelijk van het doel waar je h...