Wat is Beklemrecht ?

Beklemrecht is een eeuwigdurend zakelijk recht om andermans grond te kunnen gebruiken. Beklemrecht is te vergelijken met erfpacht en komt alleen voor in de Nederlandse provincie Groningen. In dit artikel kun je wat meer informatie vinden over beklemrecht. Beklemrecht wordt tegenwoordig niet meer toegepast maar beklemrechten uit ...
28
8
Public