Kai Maduro is een filosofisch gericht schrijver die ons de spiegel van ons eigen bestaan voorhoudt. Wie hem leest, leert veel !!! De Nederlandse Literatuur Gids dankt Kai voor zijn bijdrage. Wie maakt zo nu en dan niet een dwaze indruk? Dat doen wij allemaal – ja, ik ook. Maar wat geeft dat. Af en toe om jezelf kunnen lachen i...
9
2
Public
door San-Daniel
16/06/2014 15:44
Kai Maduro is een groot denker, zijn levens ervaring biedt hem de mogelijkheid om de maatschappij positief afstandelijk te beschouwen. De Nederlandse Literatuur Gids dankt kai voor zijn bijdrage. “De grootste uitdaging in deze tijd is jezelf zijn in een maatschappij die wil dat je bent als ieder ander” (R. Angeles) En of dat...
2
2
Public
door San-Daniel
16/06/2014 15:40
Lucifall, is niet alleen een recensente, maar ook een scherp analytisch denkster, die feilloos de maatschapopij doorziet. De Nederlandse Literatuur Gids, dankt haar voor haar bijdrage. Mohamed moet blijven! Daklozen en zwervers zien we steeds meer in het straatbeeld. Daar wennen we aan. Iedereen kent wel een dakloze die voor een...
4
2
Public
door San-Daniel
16/06/2014 15:35
Hoe ziet jouw ideale wereld er uit en hoe zou jij op Plazilla kunnen bijdragen aan Plutopia? Doe we dat zoals in het Utopia van John de Mol? Net zoals in de buitenwereld met hier en daar een alternatief of diepgaand trekje? Doen we dat door een open discussie of wringen we ons in bochten. Hoort blokkeren in Plutopia en lost dat ...
16
45
Public
door Lucifall
13/06/2014 07:59
Hoe ziet jouw ideale wereld er uit en hoe zou jij op Plazilla kunnen bijdragen aan Plutopia? Doe we dat zoals in het Utopia van John de Mol? Net zoals in de buitenwereld met hier en daar een alternatief of diepgaand trekje? Doen we dat door een open discussie of wringen we ons in bochten. Hoort blokkeren in Plutopia en lost dat ...
3
3
Public
door Lucifall
13/06/2014 07:59
Helemaal van de leg.. Hij zit nu bij het leger des Heils Zeven woorden door merg en been Als kind al verstoten en nu weer helemaal alleen Een tempel waar ik ooit thuis was rücksichtlos ontruimd de straat werd jouw huis Dit gun je toch een hond nog niet? Zeker niet als je weet wie diegene is iemand die niet kan vechten te veel t...
12
10
Public
door Lucifall
11/05/2014 10:28