Deel 1 de geroepene

Het was vroeg. Het was ochtend, vroeg in de ochtend en San dacht aan zijn velden, zijn prachtige wijnvelden, vol van beloften. Het prille groen, bedauwd, met miniatuur trosjes druiven die aan het vormen waren en hij glimlachte voor zich uit. Dit was de dag die hij uitgesteld had en waar over hij had lopen wikken en wegen. Hij be...

Het eerste kwartaal van de digitale Nederlandse Literatuur Gids 2014 is af, hier vindt u de links.

-Literatuur en Poëzie: http://plazilla.com/page/4295131614/kwartaal-nummer1-de-nederlandse-literatuur-gids-2014 - korte verhalen: http://plazilla.com/page/4295132079/de-nederlandse-literatuur-gids-kwartaal-nummer-1-2014-deel-korte-verhalen - beeldende Kunst: http://plazilla.com/page/4295132116/beeldende-kunst-de-nederlandse-lit...

Kritische beschouwingen, de Nederlandse Literatuur Gids kwartaal, 1 2014

Analyse van gedichten Kritische beschouwingen » Analyse van gedichten door San Daniel 2014 De lezer die een gedicht leest dat poëtisch van lading is heeft vele registers nodig. Hij zal zijn zintuigen tot het uiterste moeten gebruiken. Wat is de boodschap? Wat wil de dichter of dichteres meegeven uit haar of zijn eigen leven? I...

Thema 'wij de maatschappij', kwartaal 1,dl1,2014, de Nederlandse Literatuur Gids

Kwartaal nummer Nederlandse Literatuur Gids 2014 » Kwartaal nummer1, De Nederlandse Literatuur Gids, wij de maatschappij,27 April 2014 De maatschappij draagt maatschappelijke relevante thema´s in zich mee. Hoe wij met die thema´s omgaan hangt sterk van onze eigen persoonlijkheid af en hoe wij onze opvoeding ervaren hebben cq ...

De Nederlandse Literatuur Gids kwartaal 1, thema taalkunde en linguistiek

Kwartaal nummer Nederlandse Literatuur Gids 2014 » San-Daniel op 26 April 2014 San Daniel is jaren lastig gevallen met Linguistiek, sociolinguistiek, fonetiek, Letterkunde en taalbeheersing , eer hij zijn afstudeerrichting, Historische Letteren mocht kiezen. Hij kijkt met genoegen terug op een tijd die veel informatie aanbood, ...

1ste kwartaal, dl1, 2014 Fotografie van de Nederlandse Literatuur Gids

Geef Annelies Vijlbrief een pen en een mooi verhaal of een prachtig gedicht zal niet lang uitblijven. geef haar een camera in handen en zij bevriest als lenzen magiér de prachtigste beelden, zijn hier woorden voor nodig? In dit nummer extra aandacht aan haar specifieke gave: het vastleggen van details in magische momenten. San ...

Kwartaal nummer1, van de Nederlandse Literatuur Gids, dl 1, Beeldende kunst.

Annelies Vijlbrief heeft een onderzoek uitgevoerd naar de kat in de beeldende kunst, door de eeuwen heen. De uitkomst is ronduit positief verrassend te noemen. Dank zij haar inspanningen in deze, kunt u genieten van de rol van ons hedendaagse huisdier en haar wisselende rol door de tijd heen. San Daniel namens de Nederlandse Lit...

1ste kwartaal Nederlandse Literatuur Gids, dl 1 korte verhalen

Vertelwijze: Verhalen die uit het hart komen hebben een sterke impact op de lezer. Zij spreken de lezer direct aan en betrekken die in de innerlijke strijd en de emoties die met een dergelijk verhaal verbonden zijn . Verhalen hebben altijd een spannings opbouw nodig en moet een natuurlijke verteltrant hebben, dus niet: .'.en toe...

Kwartaal uitgave 1, Deel,'Poëzie' de Nederlandse Literatuur Gids.

Voor u ligt de digitale uitgave van de Nederlandse Literatuur Gids. Er heeft een zorgvuldige selectie plaats gevonden van verhalen, poëzie, taal filosofische stukken en linguïsitische verhandelingen. Dit jaar zullen er drie kwartaalgidsen verschijnen en het gedrukte en uitgegeven jaarboek zal verkrijgbaar zijn in de boekhandel...