Taalverwachtingspatronen en semantische woordvelden bijdrage van San Daniel aan de Nederlandse Literatuur Gids, 2e kwartaal 2014, taalkunde en linguïstiek

Ieder mens heeft een aangeboren mogelijkheid om een taal te leren. In de Linguïstiek noemen we dat vermogen de 'L.A.D.' of te wel the language acquistion device, wat zo veel betekent als,' het taalverwervings systeem'. Vanaf de geboorte richt de nieuwe mens zich op zijn omgeving en vormt de mogelijkheden om zich duidelijk te ma...

Bijdrage San-Daniel voor de Nederlandse Literatuur Gids: Diepte en oppervlakte structuren in taal, taalkunde en linguïstiek 2e kwartaal 2014

Oppervlakte en diepte structuren: Noah Chomsky schreef het Blue book of grammar een werk dat mij enige jaren zwaar heeft geplaagd door zijn complexiteit, gedurende mijn studie. Nu zie ik dat het book dat handelt over generatieve en transgeneratieve grammatica zijn nut heeft. Het boek, maar vergeef mij, ik citeer uit herinnering,...