Afgelopen zomer (juli 2014) ben ik samen met mijn vriendin naar Kreta geweest. Twee weken zon, strand, zwembad, cultuur en lekker eten; dat was de verwachting. In hoeverre zijn die verwachtingen uitgekomen? Zon, zee, stand en zwembad Gedurende de twee weken in Kreta hebben we iedere dag volop zon gehad. Iedere dag is het warmer ...
0
0
Public
door Nickelton
06/08/2014 19:42
Een 8,0 voor mijn bachelorscriptie Rechtsgeleerdheid; goed leesbaar voor iedereen. De titel van de scriptie luidt: "Ceremonieel koningschap. Een thesis over de wenselijkheid van ceremonieel koningschap in het licht van de democratie." Inleiding Sinds 30 april 2013 is Willem Alexander de Koning van het Koninkrijk der Nederlanden....
0
0
Public
door Nickelton
07/07/2014 20:00
Het is zover: het laatste deel van ‘Hedendaagse filosofie’. In dit deel staan (westerse) mensenrechten centraal. Welke kritiek valt hierop te leveren? Of zijn onze mensenrechten eigenlijk het perfecte systeem? Deze vragen worden besproken aan de hand van teksten van Albie Sachs en Wouter Veraart. Sachs onderscheidt vier soor...
2
0
Public
door Nickelton
18/05/2014 18:38
Het één voor laatste deel van ‘Hedendaagse filosofie’ gaat over de democratie en is gebaseerd op een artikel van Van der Wal. Van der Wal onderscheidt twee vormen van democratie. There it goes…! Formele democratie wordt door Van der Wal omschreven als een model voor collectieve beslissingen aan de hand van een meerderhei...
2
0
Public
door Nickelton
17/05/2014 17:41
Het vijfde deel van ‘Hedendaagse filosofie’! In dit deel staat het communitarisme en de rechtsfilosoof Sandel centraal. Maar eerst… Een terugblik op het liberalisme. Het liberalisme gaat uit van de autonomie van mensen. Ze willen veel klassieke grondrechten en weinig overheidsbemoeienis. Ze willen een kleine overheid en st...
0
0
Public
door Nickelton
17/05/2014 17:06
Het vierde deel in de serie ‘Hedendaagse filosofie’ gaat over het liberalisme. Vooraanstaande figuren in het liberalisme zijn John Stuart Mill en Martha Nussbaum. In dit stuk zal ik ook ingaan op het verschijnsel ‘staatsneutraliteit’ en de spanning die bestaat tussen dit verschijnsel en de vrijheid van godsdienst. Staats...
1
0
Public
door Nickelton
14/05/2014 19:18
Voor het vak Encyclopedie II behandel ik diverse juridisch-filosofische stromingen en denkbeelden. In deel 1 en deel 2 van deze serie staat vooral de volgende vraag centraal: “wat is recht?”. In dit artikel zal ik een andere benadering kiezen, namelijk die van de rechtsvinding. Ik zal hier de stromingen rechtsrealisme, CLS, ...
0
0
Public
door Nickelton
14/05/2014 17:25
Voor het vak Encyclopdie II behandel ik diverse juridisch-filosofische stromingen en denkbeelden. In het tweede deel van deze serie zal ik het rechtspositivisme (Austin en Hart), het juridisch pragmatisme en ‘law as integrity’ (Dworkin) behandelen. Aanhanger van het rechtspositivisme is in eerste instantie de rechtsfilosoof ...
1
0
Public
door Nickelton
14/05/2014 15:11
Voor het vak Encyclopdie II behandel ik diverse juridisch-filosofische stromingen en denkbeelden. In week 1 behandelen we “The case of the Speluncean Explorers” van L. Fuller en het natuurrecht. Ik zal allereerst de casus van Fuller kort uiteenzetten. Daarna zal ik de uitspraken van de rechters behandelen. Casus: grotverkenn...
0
0
Public
door Nickelton
05/05/2014 16:57