Is geestelijk inzicht echt alleen iets voor geleerden? Dit artikel is speciaal geschreven voor wie ontmoedigd is door de gedachte dat het woord van God alleen aan goed geschoolden besteed is. Geleerdheid kan ons zelfs vaak in de weg staan om het woord van God te aanvaarden. De Heer Jezus zei niet voor niets: 'Voorwaar, Ik zeg u:...
1
1
Public
door Geliefd
28/09/2012 12:13
Gedachten bij het lezen van Psalm 139 Wonderbaar kostelijk Uit Psalm 139 1b-2a) 'HERE, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan.' Hij weet alles over mij, van de wieg tot het graf. Hij ziet niet alleen wát ik denk en doe, maar vooral ook de achtergrond en oorzaken ervan. Hij weet alles wat ik heb meegema...
1
1
Public
door Geliefd
28/09/2012 12:13
Dit artikel gaat niet direct over brillen, maar over de manier waarop we naar bepaalde dingen kijken en over bepaalde dingen denken. De brillen zijn uitsluitend bedoeld om het onderwerp te illustreren. De juiste kijk Het zal iedereen bekend zijn dat we allemaal de dingen door verschillende brillen bekijken. Ook als het gaat om g...
1
0
Public
door Geliefd
28/09/2012 12:13
Gedrag komt voort uit het beeld dat we van onszelf hebben. Velen komen terecht in een identiteitscrisis, doordat hun gevoel voor eigenwaarde door allerlei oorzaken gekwetst is. Wat zegt God over onze waarde? Daarover meer in dit artikel. Doeltreffende waardebepaling Wat of wie bepaalt onze identiteit...? Heb je wel eens in een i...
3
1
Public
door Geliefd
28/09/2012 12:13
Wat vaak heel klein en onschuldig begint, kan zich ontwikkelen tot een levensgroot probleem. Ten strijde trekken De HERE had Israël opgedragen om alle Kanaänieten, geen enkele uitgezonderd, uit te roeien. We lezen dat onder andere in Deuteronomium 7:1-6. Dat was niet zonder reden, 'want zij (die Kanaänieten) zouden de zonen v...
2
2
Public
door Geliefd
28/09/2012 12:13
Mij is gevraagd om mijn eigen getuigenis in een artikel te verwerken. Dit artikel beschrijft in grove lijnen mijn eigen levensverhaal. Wel moet ik zeggen, dat ik hierbij enige schroom heb, want ik zet hier wel iets neer dat zeer kwetsbaar is. Het laatste dat ik wil is, dat het de andere personen die erin voorkomen in een kwaad d...
4
5
Public
door Geliefd
28/09/2012 12:13
In mijn vorige artikel ging het over het betrekkelijke van alles in ons leven. Daarin heb ik getracht de aandacht van de lezer(s) te richten op dat wat werkelijk waarde heeft. In dit artikel wil ik deze gegevens nog wat verder uitwerken. Waar laten wij ons leven van afhangen...? Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat ons leven...
0
0
Public
door Geliefd
28/09/2012 12:13
Op een of andere manier ervaren we allemaal een zekere leegte in ons leven. Al hebben we zo'n beetje (bijna) alles wat ons hartje begeert, toch blijft daar dat verlangen naar meer. Wat ontbreekt ons toch? Kort en krachtig...? Een veelvuldig gebruikte uitspraak luidt: "Het leven is kort, geniet ervan zolang als je kunt". Maar! He...
2
1
Public
door Geliefd
28/09/2012 12:13
We willen ons allemaal graag veilig kunnen voelen en doen er alles aan om onszelf op allerlei manieren van veiligheid te voorzien. Daarbij wordt meestal alleen gedacht aan de veiligheid in het hier en nu. Maar aan wat daarna komt wordt vaak niet gedacht. Mijn opzet is om daarop in dit artikel, dat ik naar aanleiding van een film...
3
6
Public
door Geliefd
28/09/2012 12:13