Getagd als "jezus"

Jezus Christus is Jehova

Alle profeten, patriarchen en heiligen van vroegere eeuwen aanbaden de Vader in de naam van Jezus Christus, (Jehova) en op geen en...
1
2

De wederkomst van Jezus Christus

De beginselen en wetten van het evangelie die de Heer in onze tijd heeft hersteld, verschillen niet veel van wat Hij in vroeger ti...
1
3

De geboorte van Jezus

Er is geen verhaal dat zo mooi is, of dat de ziel van een ootmoedig mens zo diep kan raken, als het luisterrijke verhaal over de g...
0
0

Mens brood van Jezus

55 Mens Het brood van Hitler Het brood van Jezus. Waarom maken wij de wereldbevolking oorlog met ons de wereldbevolking? We fantaseren dat onze fantasie de waarheid is. Waarheid? We doen niet in waarheid. We doen in mening. Goed of slecht dat is twee. Waarheid is een. De natuurwetten zijn de waarheid. En wat fantaseren we allema...
1
0

Geen andere naam dan Jezus Naam

Alleen in de Naam van de Heer... is redding mogelijk Gods Woord is duidelijk. Alleen door de Naam van Jezus, Gods Zoon, Die stierf...
2
10

Gandhi, Buddha en Jezus Christus

Wat Gandhi zegt is geweldig, wat Buddha zegt is fantastisch, maar als Jezus het zegt gaan er heel veel nekharen overeind staan. Da...
2
2