Getagd als "christus"

De zeven taken van Christus

Wij leven in een tijd van twisten en verwarring, waarin de christenen roepen: "Ziet, hier is de Christus, of daar" (zie Matteüs 2...
0
0

De wederkomst van Jezus Christus

De beginselen en wetten van het evangelie die de Heer in onze tijd heeft hersteld, verschillen niet veel van wat Hij in vroeger ti...
1
3

Christus de Messias in heden en toekomst

Wij, als heiligen der laatste dagen' getuigen niet alleen van de Christus die er eens was, maar ook van de Messias die er thans is...
0
0

Christus zal wederkomen

De mensen moeten opmerkzaam zijn want de Heer heeft de mensen erop gewezen — eerst de leden van 'De Kerk van Jezus Christus van ...
0
2

Nederigheid is op Christus vertrouwen

De Heiland zei eens tot hen die zijn discipelen, zendelingen of apostelen zouden worden. “Ik ben de wijnstok en gij zijt de rank...
0
0

Met het gezag van Jezus Christus dopen

Evenals de geboorte van ons lichaam de eerste schrede in het sterfelijke leven is zo is de doop door onderdompeling, door het juis...
0
0