Public

De waarde die God ons toekent

Geliefd > Xead - Religie & Geloof

Gedrag komt voort uit het beeld dat we van onszelf hebben. Velen komen terecht in een identiteitscrisis, doordat hun gevoel voor eigenwaarde door allerlei oorzaken gekwetst is. Wat zegt God over onze waarde? Daarover meer in dit artikel.

Doeltreffende waardebepaling

 

Wat of wie bepaalt onze identiteit...?

Heb je wel eens in een identiteitscrisis gezeten? Of zit je er nog in? Vraag je je wel eens af: "Wie ben 'ik' eigenlijk?" Hoe kijk je tegen jezelf aan? Vaak laten wij onze identiteit bepalen door wat anderen van ons zeggen, en laten ons daardoor een negatief zelfbeeld opplakken? Uit ervaring kan ik zeggen dat gedrag voortkomt uit het beeld dat we van onszelf hebben. Een negatief beeld uit zich in negatief, zelfvernietigend gedrag.

 

 

We komen tekort...

Maar hoe kom je nu aan een positief zelfbeeld? En is het eigenlijk wel toelaatbaar, om positief over jezelf te denken? Wat zegt God daarover? Uit ervaring ken ik de vernietigende uitwerking van herhaaldelijk negatief beoordeeld worden. Natuurlijk is van nature elk mens slecht en verdorven, inclusief ondergetekende. Dat is ons aangeboren en wie de geschiedenis kent, weet hoe dat gekomen is. Genesis 3 geeft daar een uitgebreid verslag van. Zo zegt God van de natuurlijke mens: 'Er is geen rechtvaardige, ook niet één; er is niemand die verstandig is; er is niemand die God zoekt; allen zijn zij afgeweken; samen zijn zij nutteloos geworden; er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één...' (Romeinen 3:10-12), 'want allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God...' (Romeinen 3:23). Tja, helaas, dat is de diagnose die God stelt. Maar daar wil Hij het niet bij laten, wat dacht je hiervan? 'en worden om niet (dat is: zonder één enkele tegenprestatie) gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is... (Romeinen 3:24)

 

 

Volkomen aanvaarding...

Voor wie de Heer Jezus Christus als zijn persoonlijke Verlosser kent, geldt 'daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, zie het is alles nieuw geworden.' (2 Korithiërs 5:17) Vanaf dat moment ben je een zeer geliefd en gerespecteerd kind van de levende God. Jazeker, die grote, almachtige, heilige en rechtvaardige God, de Schepper van hemel en aarde heeft jou volkomen aanvaard! En die God is jouw liefhebbende Vader in Christus!

 

 

Wees de persoon die God bedoeld heeft...

We moeten nu leren om onszelf ook zo te gaan zien als God ons ziet. Wie zichzelf steeds blijft zien in de 'vorige' identiteit, leeft ook vanuit die 'vorige' identiteit. Dan mis je het doel waartoe God je geroepen heeft, namelijk een leven in gemeenschap met Hem en vanuit Zijn rijkdom.
Mens, je bent schatrijk! Laat je dat niet afpakken!  God heeft maar één enkele mens zo gemaakt als jij bent, en daarom ben jij uniek. Leef zoals jij bedoeld bent en niet zoals anderen je willen hebben. Hij schiep jou, met al je kwaliteiten, en Hij geeft je de ruimte om je te ontwikkelen tot die persoon die Hij bedoeld heeft. Hij vind jou prachtig en is in jou en in alles wat jou bezig houdt geïnteresseerd. Hij is vierentwintig uur per dag, driehonderdvijfenzestig dagen per jaar non stop betrokken bij jouw leven (en in een schrikkeljaar driehonderdzesenzestig dagen). Met dit bewustzijn hoef toch echt niemand je meer aan te sporen om God lief te hebben. Dat gaat dan toch eigenlijk vanzelf, dacht ik zo. En als je eens een steekje laat vallen, dan staat Hij echt niet klaar om je daar genadeloos voor af te straffen. Dat doen mensen vaak wel. Uit ervaring kan ik zeggen dat je uiteindelijk zelf aanvoelt als je Hem onrecht en verdriet gedaan hebt, dat breekt je hart en brengt je tot werkelijk berouw. Dat is bedroefd zijn tot bekering toe (....) in overeenstemming met God. Want de droefheid in overeenstemming met God bewerkt een onberouwelijke bekering tot behoudenis.'  (oftewel: herstel in de relatie) (2Korinthiërs 7:9-10)

 

Kostbaar en hooggeschat...

Laat je door God bemoedigen met kracht in je ziel. (Psalm 138:3b)
Vrees niet, want Ik heb je verlost, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij. Wanneer je door het water trekt, ben Ik met jou; ga je door rivieren, zij zullen je niet wegspoelen; als je door het vuur gaat, zul je niet verteren en zal de vlam je niet verbranden. Want Ik, de HERE, ben je God, de Heilige Israëls, je Verlosser (...) Omdat je kostbaar bent in Mijn ogen en hooggeschat en Ik je liefheb (...) Vrees niet, want Ik ben met jou (...) die naar Mijn naam genoemd bent, en die Ik geschapen heb tot Mijn eer, die Ik geformeerd heb, die Ik ook gemaakt heb.' (Jesaja 43:1b-3a,4a,5a,7)


Geschapen, geformeerd, gemaakt...

Op het eerste gezicht lijken die alledrie hetzelfde te zijn. Toch heb ik de indruk dat er een wezenlijk verschil moet zijn en elk van de drie een eigen betekenis toegekend moet worden. Daar heb ik even over nagedacht en dit is het resultaat van mijn overleggingen:
 

Geschapen

God schiep alle mensen, 'naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis.' (Genesis 1:26-27) En voor wie op Christus hun vertrouwen hebben gesteld, geldt 'dat zij Zijn maaksel zijn, geschapen tot goede werken, die God tevoren heeft bereid, opdat zij daarin zouden wandelen.' (Efeziërs 2:10)
 

Geformeerd

Denk aan het kneden en vormen van klei; vormgeving. God is bezig ons te kneden en vormen. En wel die vorm die Hij bij ieder van ons individueel vindt passen. Dat recht is aan Hem, de Pottenbakker, voorbehouden. (Romeinen 9:2021)
 

Gemaakt

God maakt het in ons leven. Hij maakt ieder van ons tot die persoon die Hij bedoeld heeft. Hij geeft ons identiteit. Voor hen die 'in Christus' zijn, betekent dat, zoals ik al eerder in dit artiekl opmerkte, 'dat zij een nieuwe schepping zijn, dat het oude voorbijgegaan en alles nieuw geworden is.' (2Korinthiërs 5:17) Dat geeft een sterk gevoel van eigenwaarde, hetgeen heel bemoedigend is, vooral voor hen die, door alles wat ze hebben meegemaakt en wat anderen over hen gezegd hebben, hun gevoel voor eigenwaarde zijn kwijtgeraakt. Onze waarde wordt niet bepaald door wat we meemaken en doen, ook niet door wat anderen over ons zeggen. Alleen wat God over ons denkt en zegt is maatgevend en bepaalt onze waarde. Want God is de allerhoogste Instantie.


'Omdat je kostbaar bent in Gods ogen en hooggeschat en Hij je liefheeft (Jesaja 43:4a), 'kun je vrijmoedig zeggen: 'De Heer is mij een helper en Ik zal niet vrezen; wat zal een mens mij doen?' (Hebreeën 13:6)

28/09/2012 12:13

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
03/07/2012 11:03
Een artikel als dit is een kostbare parel. De moeite waard om dit te delen. En dus duimwaardig en passend bij onze favorieten.
(Hans)