Omslag op het gebied van kunst in Amerika in de jaren '20 Tijdens de ‘roaring’ twenties werd de ontwerp- en decoratie Art Deco erg populair, aangezien deze stijl helemaal paste bij de losbandigheid van deze periode. Alles wat nieuw en gedurfd was, hoorde thuis in de jaren ’20. Het was voornamelijk een periode van snelle on...
4
6
Public
door Emmia
28/09/2012 12:11
Betekenis van de kunst : voor 1920 en 1930 Verschil in betekenis Bij kunstwerken vindt er meestal een omzetting plaats. De betekenis van de ene kunstwerk is soms makkelijker te achterhalen dan de andere. Dit kan komen doordat de maker van het kunstwerk een welbewuste keuze heeft genomen tijdens het maken van zijn werk. Verder is...
3
3
Public
door Emmia
28/09/2012 12:11
Borstkanker Wat is kanker? Kanker is een verzamelnaam voor meer dan 100 soorten ziekten die allen overmatige celdeling als overeenkomst hebben. Deze overmatige celdeling kan overal in het lichaam ontstaan en de oorzaken lopen uiteen. In vrijwel alle gevallen ontstaat kanker door een combinatie van factoren. Kanker kan niet spont...
21
15
Public
door Emmia
28/09/2012 12:08
Het marketingbeleid Het marketingbeleid van een commerciële organisatie wordt gedefinieerd als een beleid van de onderneming dat alle activiteiten omvat die gericht zijn op maximale behoeftebevrediging van de afnemers. Met dit beleid moet natuurlijk ook de doelstellingen van de onderneming kunnen gerealiseerd worden. Doelstelli...
6
1
Public
door Emmia
28/09/2012 12:08
De VOC Eind 16e eeuw kregen kooplieden in de Republiek de mogelijkheid peper en specerijen uit Azië te importeren. De Portugezen, die tot op dat moment deze lucratieve handel beheersten, waren niet langer in staat Europa van voldoende peper en specerijen te voorzien. Doordat er zo weinig aanbod was van specerijen, stegen de pri...
15
8
Public
door Emmia
28/09/2012 12:08
De werking van een prijzenoorlog Een prijzenoorlog Een prijzenoorlog ontstaat doordat een producent overgaat op een prijsverlaging om meer klanten te verwerven en een hogere concurrentiepositie te verkrijgen. De concurrenten voelen zich dan bedreigd en volgen deze prijsverlaging op waardoor een zogenaamde prijzenoorlog ontstaat ...
4
2
Public
door Emmia
28/09/2012 12:08
Dekolonisatieproces Kolonisatie Algerije was een voormalige kolonie van Frankrijk. De kolonisatie van Frankrijk vond plaats rond 1830 en duurde 17 jaar. Om meer macht te verwerven besloot de toenmalige minister De Polignac om Algerije een kolonie van Frankrijk te maken. Op 5 juli van dat jaar veroverde een Frans leger Algiers, d...
3
0
Public
door Emmia
28/09/2012 12:08
Verandering van het klimaat Het klimaat in Nederland verandert. De mondiale temperatuurstijging en de steeds veranderende stromingspatronen van de lucht zijn bepalend voor de manier waarop het klimaat verandert. Het Koninklijk Nederlands Metreologisch Instituut heeft onderzoek gedaan naar de veranderingen van het klimaat in de a...
7
3
Public
door Emmia
28/09/2012 12:08
Kartels Wat is een kartel? Een kartel is een overeenkomst tussen bedrijven, met de bedoeling om de onderlinge concurrentie te beperken. Een kartel wordt ook wel concurrentieafspraak of concurrentiebeding genoemd. Het zijn meestal oligopolisten die deze overeenkomsten sluiten. Ik zal even kort de kenmerken van de oligopolie aanha...
6
3
Public
door Emmia
28/09/2012 12:08