Public

Voorbeeld literatuurstudie HBO V deel 3: Wat is in de literatuur bekend over palliatieve en terminale zorg rondom diabetespatiënten. Inleiding. Definitie van diabetes. Definitie van de palliatieve p

Galaxy > Studeren leren school en vakanties

Ben jij een HBO V student en op zoek naar een voorbeeld waardoor je een goede literatuurstudie schrijft? Zoek dan niet verder en kijk naar dit voorbeeld

Tags/Labels: Voorbeeld, Literatuurstudie, PalliatieveDefinitie, Kwaliteit, Patiënt

“Verantwoorde diabeteszorg in de palliatieve en terminale fase. Een literatuurstudie naar de specifieke aandachtspunten in het medisch beleid bij diabetespatiënten tijdens de palliatieve of terminale fase.” Zelf heb ik deze literatuurstudie geschreven voor mijn opleiding en heb ik hier een RV (ruim voldoende) voor gekregen.. Deze serie artikelen bestaat uit 6 delen en helpt je letter voor letter op weg met het maken van de literatuurstudie. Als je alle 6 de delen hebt gelezen heb je een compleet voorbeeld van een literatuurstudie die je kan gebruiken als inspiratiebron. 

    b28d902f185ab477d481e3d63b464851_medium.

 

“Let op dat er copyright rust op de informatie. Delen mag, maar dan wel onder vermelding van naam: Sabrina Verbeek en de website waar je de informatie vanaf haalt.”

Voorbeeld literatuurstudie HBO V  deel 3: Wat  is in de literatuur bekend over palliatieve en terminale zorg rondom diabetespatiënten. Inleiding. Definitie van diabetes. Definitie van de palliatieve patiënt. Definitie van de terminale patiënt

3. Wat is in de literatuur bekend over palliatieve en terminale zorg rondom diabetespatiënten?

3.1. Inleiding

Dit hoofdstuk zal zich richten op de zorg rondom diabetespatiënten tijdens de terminale en palliatieve fase. In de eerste paragraaf wordt de definitie van diabetes uitgelegd. Vervolgens wordt de definitie van de palliatieve patiënt, en de terminale patiënt toegelicht, en zal het verschil tussen terminaal, en palliatief duidelijk worden.

3.2. Definitie van diabetes

Diabetes is een chronische ziekte waarbij de bétacellen in de pancreas onvoldoende insuline produceren, of wanneer het lichaam immuun is geworden voor het hormoon insuline. Het lichaam heeft insuline nodig voor het om te zetten in energie. Als er sprake is van een te lage insulineproductie, of insuline resistentie, wordt de insuline niet meer opgenomen en blijft het circuleren in het bloed. Hierdoor kan een patiënt een te hoge insulinewaarde in zijn bloed krijgen en er ontstaat een toestand van hyperglykemie. (http://www.diabetesfonds.nl)

De twee soorten diabetes die het meest voorkomen bij ouderen patiënten zijn; Type 1 insuline afhankelijke diabetes, en type 2 de niet insuline afhankelijke diabetes. Bij type 1 is de patiënt volledig afhankelijk van insuline toediening via tabletvorm, of injecties. Dit type diabetes wordt veroorzaakt door een probleem in het immuunsysteem.

Type 2 diabetes wordt veroorzaakt door een reactie van het lichaam. Bij deze type diabetes is het lichaam minder gevoelig voor insuline. Hierdoor heeft het lichaam meer insuline nodig, om de glucosewaardes binnen de norm te houden. Als het lichaam te lang op deze manier moet werken raken de betacellen als het ware oververmoeid en kan het lichaam niet meer voldoende insuline produceren. Het kan zelfs voorkomen dat de aanmaak van insuline volledig stilvalt. (Baere, S. Nursing oktober 2013)

(Porth, 2005).Diabetes mellitus (DM) is a syndrome of a relative or absolute lack of insulin resulting in hyperglycaemia. Patiënt with type 1 diabetes need insulin to regulate their blood glucose levels, while for patients with type 2 diabetes, weight loss and dietary management may be sufficient in controlling blood glucose levels. ( Nurs, J. Nursing management of the person with diabetes mellitus.)

3.3. Definitie van de palliatieve patiënt

“ Palliatieve zorg is actieve zorg voor patiënten van wie de ziekte niet meer reageert op een curatieve behandeling. Pijnbestrijding behandeling en begeleiding van andere symptomen en problemen van psychologische, sociale en spirituele aard zijn van groot belang. Het doel van palliatieve zorg is het bereiken van de beste kwaliteit van leven voor de patiënt en diens naaste omgeving.” (http://www.who.int)

De palliatieve patiënt lijdt aan een ongeneeslijke ziekte. En zal op korte termijn overlijden. De prognose van de palliatieve patiënt is meer dan 24 uur, en minder dan drie maanden. Bij deze patiënten hebben medicijnen, therapieën en revalidatie geen invloed meer. Voor deze patiënten is ondersteuning bij sociale, psychische en spirituele zaken belangrijker. Omgaan met de palliatieve patiënt kost veel inzet van de hulpverlener.

Het begrip „palliatie of palliatief‟ komt van het Latijnse werkwoord „palliare‟, en betekent„ een mantel omdoen‟, „ommantelen‟, „omringen‟ of „bekleden‟ en daarvan afgeleid „bedekken‟, „beschermen‟, „koesteren‟ of „verzachten‟. Palliatieve zorg probeert zo goed mogelijk de klachten en de problemen van een ongeneeslijke aandoening te neutraliseren of minstens te verminderen. In feite kan je stellen dat alle zieken die niet (langer) curatief of geneesbaar zijn, een palliatieve behandeling moeten krijgen. Het begrip palliatief is dus duidelijk veel ruimer dan terminaal. Een diabetespatiënt is bijvoorbeeld niet geneesbaar, maar kan wel heel goed palliatief - d.m.v. insuline - behandeld worden. (http://www.leif.be)

3.4. Definitie van de terminale patiënt

De terminale patiënt is in een uiterst vergevorderd stadium van zijn aandoening beland. Het is zo dat er pas van de terminale fase gesproken wordt, wanneer er duidelijke tekenen van het intredend stervensproces waarneembaar zijn geworden. Het gaat hier bijvoorbeeld om het zichtbaar worden van lijkvlekken, een wit masker rondom neus en mond, een spitse neus en het krijgen van een reutelende ademhaling. De patiënt is in deze fase over het algemeen bedlegerig, er is slechts minimale tot geen voedselinname meer en het individu kan zich in een toestand van subcoma of coma bevinden. Uiterlijk neemt men aan dat de terminale fase ongeveer begint maximaal 72 uur voor het effectief sterven van de patiënt. (Baere, S. Palliatieve zorg en diabetes 2011)

In de volksmond worden de termen terminaal en palliatief nog al eens door elkaar gehaald, maar in werkelijkheid zijn dit twee aparte begrippen in de laatste levensfase van patiënten.

“Let op dat er copyright rust op de informatie. Delen mag, maar dan wel onder vermelding van naam: Sabrina Verbeek en de website waar je de informatie vanaf haalt.”

Deel 2  / Deel 4

© Galaxy/Sabrina Jansen-Verbeek  15-06-2015
 

15/06/2015 10:45

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.