Public

Voorbeeld literatuurstudie HBO V deel 6: Discussie, Conclusie en aanbevelingen. Referentielijst

Galaxy > Studeren leren school en vakanties

Ben jij een HBO V student en op zoek naar een voorbeeld waardoor je een goede literatuurstudie schrijft? Zoek dan niet verder en kijk naar dit voorbeeld

Tags/Labels: Literatuurstudie, Voorbeeld, Conclusie, Discussie, Aanbeveling

“Verantwoorde diabeteszorg in de palliatieve en terminale fase. Een literatuurstudie naar de specifieke aandachtspunten in het medisch beleid bij diabetespatiënten tijdens de palliatieve of terminale fase.” Zelf heb ik deze literatuurstudie geschreven voor mijn opleiding en heb ik hier een RV (ruim voldoende) voor gekregen.. Deze serie artikelen bestaat uit 6 delen en helpt je letter voor letter op weg met het maken van de literatuurstudie. Als je alle 6 de delen hebt gelezen heb je een compleet voorbeeld van een literatuurstudie die je kan gebruiken als inspiratiebron. 

    b28d902f185ab477d481e3d63b464851_medium.

 

“Let op dat er copyright rust op de informatie. Delen mag, maar dan wel onder vermelding van naam: Sabrina Verbeek en de website waar je de informatie vanaf haalt.”

Voorbeeld literatuurstudie HBO V  deel 6: Discussie, Conclusie en aanbevelingen. Referentielijst

6. Discussie

De zorg voor diabetes patiënten in de palliatieve en terminale levensfase is een onderwerp waar niet vaak over gesproken wordt. Door middel van zoeken in databanken zijn er wetenschappelijke artikelen gevonden om te verwerken in deze literatuurstudie. Er was veel literatuur te vinden over het gekozen onderwerp veelal kwam het met elkaar overheen.

In eerste instantie konden er geen CCT, RCT, en Review artikelen gevonden worden. Door het gebruiken van andere zoektermen op Pubmed kwam ik terecht bij het artikel: “Ford-Dunn, S. Smith, A. Quin, J. Management of diabetes during the last days of life: attitudes of consultant diabetologists and consultant palliative care physicians in the UK. Palliat Med. 2006” Dit is een niveau 1 mate van bewijs, waarin beschreven staat wat er gebeurt als je stopt met het toedienen van insuline tijdens de palliatieve en terminale fase bij diatbetes mellitus type 2 patiënten. Dit was een experiment wat uitgevoerd is, en aangetoond heeft dat het stoppen van insuline toediening bij diabetes type 2 patiënten in de terminale fase. Geen complicaties oplevert.

Bij het artikel van Ford-Dunn stonden nog twee review artikelen met het niveau 1 als mate van bewijs.

Deze artikelen zijn ook verwerkt in de literatuurstudie. King, EJ. Haboubi, H. Evans, D. Baker, I. Bain, SC. Step-hens, JW. Schreven een stuk over: “The management of diabetes in terminal illness related to cancer.‟ De combinatie van kanker, en diabetes is een veel voorkomende complicatie. En Nurs, J. schreef over “Nursing management of the person with diabetes mellitus.” Beide reviews zijn in het Engels, en dragen extra infor-matie bij over de zorg die diabetespatiënten nodig hebben tijdens de palliatieve en terminale fase.

Naast het zoeken in databanken is er ook actief contact geweest met verschillende personen die zich inzetten voor mensen met diabetes, zoals diabetesverpleegkundigen, maar ook personen die zelf een scriptie hebben geschreven over dit onderwerp. Door dit persoonlijke contact kon er meteen feedback gegeven worden over wat er geschreven werd. Deze mate van bewijs valt onder niveau 4 het is geen vastgesteld bewijs, maar gebaseerd op de praktijkervaring van deze professionals.

Via het sneeuwbal effect van de wetenschappelijke artikelen kwam ik bij een boek terecht wat geheel in het teken stond over de palliatieve en terminale zorg van diabetespatiënten. Dit boek is gekocht en als naslagwerk gebruikt bij het maken van deze literatuurstudie.

De methode die gebruikt is past geheel bij mijn leerproces. Het is een combinatie van persoonlijk contact, mail contact en onderzoek. Door verschillende vormen te gebruiken heb je een groot onderzoeksbereik.

Ondanks dat er niet concreet een duidelijk landelijk beleid is hoe te handelen bij diabetespatiënten tijdens de palliatieve en terminale fase, heeft deze literatuurstudie mij wel meer kennis gegeven over het onderwerp. En wil ik mezelf hier nog meer in gaan verdiepen. Met dit onderwerp had je nog veel dieper op informatie in kunnen gaan, omdat het met zoveel complicaties in verbinding staat.

7. Conclusie en aanbevelingen

Deze literatuurstudie begon met de hoofdvraag: “Wat zijn specifieke aandachtspunten ten aanzien van het medisch beleid, als een diabetespatiënt in de palliatieve of terminale fase komt?”

Bij palliatieve zorg wordt geprobeerd zo goed mogelijk de klachten en de problemen van een ongeneeslijke aandoening te neutraliseren, of minstens te verminderen. Een diabetespatiënt is bijvoorbeeld niet geneesbaar, maar kan wel heel goed palliatief - d.m.v. insuline - behandeld worden. (http://www.leif.be) De terminale patiënt is in een uiterst vergevorderd stadium van zijn aandoening beland. Uiterlijk neemt men aan dat de terminale fase ongeveer begint maximaal 72 uur voor het effectief sterven van de patiënt. (Baere, S. Palliatieve zorg en diabetes 2011)

Bij diabetes mellitus type 1 in een vroeg stadium van de palliatieve behandeling is de prognose nog redelijk goed voor de patiënt, en heeft deze nog weinig tot geen storende symptomen. Toch moet er dan al gekeken worden naar de frequentie van bloedglucosemetingen, en medicatietoedieningen. Hierbij wordt vooral gedacht aan situaties waarin de patiënt minder voedselinname heeft, of last heeft van misselijkheid en/of braken. (Ahmad, F. Mills, C. Diabetes in palliative care 2006. http://www.palliativedrugs.com/) Over het geheel stoppen met insuline toediening bij patiënten met diabetes mellitus tijdens de palliatieve fase zijn de meningen verdeeld . Ford Dunn (2006) onderzocht bij een aantal patiënten met DM2 in de terminale fase, of deze daadwerkelijk hoge bloedsuikers ontwikkelden in de laatste levensdagen, na staken van alle medicatie. Uit hun onderzoek bleek dat de glucosespiegel niet steeg bij stervende patiënten met DM2, zelfs niet na het staken van hun medicatie (zowel tabletten, als insuline). De eventuele zorg voor hoge bloedsuikers na staken van medicatie is dus niet gegrond, en men kan hieruit afleiden dat het staken van alle behandeling mogelijk is, zonder bijeffecten van hyperglykemie. (Ford-Dunn, S. Smith, A. Quin, J. Management of diabetes during the last days of life: attitudes of consultant diabetologists and consultant palliative care physicians in the UK. Palliat Med. 2006. http://www.ncbi.nl/) Alleen is er geen duidelijk onderzoek terug te vinden over welke complicaties er ontstaan als er gestopt wordt met insuline toediening bij diabetes patiënten met type 1. In het overgrote deel van de medische artikelen die gevonden zijn was te vinden dat het gevaarlijk is om te stoppen met insuline toediening bij diabetes mellitus type 1, en dat hierdoor de complicaties verhogen en het comfort van de terminale patiënt laten dalen. Er zijn hiervan geen exacte cijfers terug te vinden.

In de palliatieve fase en vooral gericht op de terminale fase, verschuift de nadruk van genezing en het berei-ken van streefwaarden bij diabetesbehandeling naar kwaliteit van leven, en zo min mogelijk diagnostiek. (Verhoeven, S. Kleefstra, N. Bilo, H.J.G. Houweling, S.T. (2013) Diabeteszorg aan het eind van het leven. Nederlands: Langerhans School of Diabetes BV.) Als de patiënt niet bij bewustzijn is stopt in principe alle medicatie, in overleg met de behandelend arts. Uiteraard moet bij de overgang van de palliatieve naar de terminale fase het beleid worden aangepast en via het zorgplan worden overgedragen. Daarin worden ook de afspraken vastgelegd die samen met de patiënt en/of diens naasten zijn gemaakt. (Bruin, A. W. (2012) Tijd-schrift voor Ouderengeneeskunde)

8. Referentielijst

Boeken

1. Verhoeven, S. Kleefstra, N. Bilo, H.J.G. Houweling, S.T. (2013) Diabeteszorg aan het eind van het leven. Nederlands: Langerhans School of Diabetes BV. Geraadpleegd op 9 oktober 2014

Overige

2. Baere, S. Palliatieve zorg en diabetes 2011 verkregen via mailcontact 21 oktober 2014

3. McPherson, M.L. Management of Diabetes at End of Life 2008. pp 276-278 verkregen via mailcontact met een universiteit van London 6 oktober 2014

Review

4. Ford-Dunn, S. Smith, A. Quin, J. Management of diabetes during the last days of life: attitudes of consultant diabetologists and consultant palliative care physicians in the UK. Palliat Med. 2006. http://www.ncbi.nl/m.nih.gov/pubmed/16764224 geraadpleegd op 10 oktober 2014

5. King, EJ. Haboubi, H. Evans, D. Baker, I. Bain, SC. Stephens, JW. The management of diabetes in terminal illness related to cancer. http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.avans.nl/pubmed/21920998 geraadpleegd op 11 oktober 2014

6 Nurs, J. Nursing management of the person with diabetes mellitus. http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.avans.nl/pubmed/17363855 geraadpleegd op 11 oktober 2014

Tijdschriften

7. Baere, S. Nursing oktober 2013 geraadpleegd op 29 september 2014

8. Bruin, A. W. (2012) Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde geraadpleegd op 6 oktober 2014

9. Bruin, A.W. (2012). Verantwoorde diabeteszorg In de palliatieve en terminale fase. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde. pp. 282-284. Verkregen op 3 oktober 2014 van http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iszdebrug.nl%2FMediaLibrary%2FPDF%2FVerantwoorde%2520diabete-

zorg_tijdschrift%2520ouderengeneeskunde_2012.pdf&ei=ecFLVInWNYftaJCDgdAI&usg=AFQjCNGlNuXw1QM-99Gx2X-PqLrXi9M0eA&bvm=bv.77880786,d.d2s

Websites

10. Ahmad, F. Mills, C. Diabetes in palliative care 2006. http://www.palliativedrugs.com/.../090702_Diabetes_in_Palliative_care%20completed%5B1%5D.pdf Geraadpleegd op 5 oktober 2014

11. Brent Wisse, M.D. Diabetes 2013. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0002194/ geraadpleegd op 7 oktober 2014

12. http://www.apotheek.nl/Medische_informatie/Medicijnen/Medicijnen/insuline.aspx?mId=10698&rId=172)

13. http://www.diabetesfonds.nl/artikel/diabetes-cijfers, geraadpleegd op 26 september 2014

14. http://www.diabetesfonds.nl/artikel/wat-diabetes?gclid=COWm9eXsx8ECFesBwwodqZsA0w geraadpleegd op 4 oktober 2014

15. http://www.diabetes.org.uk/About_us/What-we-say/Improving-diabetes-healthcare/End-of-Life-Care/ geraadpleegd op 10 oktober 2014

16. http://www.leif.be/vragen-en-antwoorden/overzicht-onderwerpen/70-palliatieve geraadpleegd op 7 oktober 2014

17. http://www.pallialine.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&id=35056&richtlijn_id=835 geraadpleegd op 8 oktober 2014

18. http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Meer_dan_800_000_mensen_met_diabetes_in_Nederland_toename_fors, geraadpleegd op 26 september 2014

19. http://www.who.int/3by5/capacity/palliative/en/ geraadpleegd op 7 oktober 2014

20. Jochemsens, H. Pallium 2006 http://gc2vt6sj7h.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Kwaliteit+van+leven&rft.jtitle=Pallium&rft.au=Jochemsens%2C+Henk&rft.date=2006-10-01&rft.issn=1389-2630&rft.eissn=1875-7049&rft.volume=8&rft.issue=5&rft.spage=168&rft.epage=170&rft_id=info:doi/10.1007%2FBF03061169&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=10_1007_BF03061169¶mdict=nl-nl geraadpleegd op 7 oktober 2014

21. Multidisciplinaire richtlijn diabetes Verenso 2011 geraadpleegd op 10 oktober 2014 van http://www.cardiometabool.nl/wp-content/uploads/2013/07/Verenso_deel_2_RL_Diabetes_kwetsbare_ouderen_2011.pdf

22. Protocol diabetes mellitus type 2 geraadpleegd op 6 oktober 2014 van http://www.eerstelijnsprotocollen.nl/diabetes/

“Let op dat er copyright rust op de informatie. Delen mag, maar dan wel onder vermelding van naam: Sabrina Verbeek en de website waar je de informatie vanaf haalt.”

Deel 5

© Galaxy/Sabrina Jansen-Verbeek  15-06-2015

 

15/06/2015 10:46

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.