Mijn hommage aan Nescio en mijn lievelingsboeken!

Momenteel wordt het nieuwe boek van Donna Tartt gehyped. Ze schrijft om de 10 jaar een kloek boek. Haar eerste: ‘ De verbogen geschiedenis’ was een juweel en heb ik met groot genoegen gelezen. Zelf vond ze het niet literair genoeg en schreef 10 jaar later: ‘De kleine vriend’: een typisch voorbeeld van mooischrijverij waa...