Via een vriendin kwam ik in contact met een vrouw wier zuster 80 jaar is. Gisteren heeft ze vrijwillig en nog wils bekwaam euthanasie ondergaan. De diagnose dat ze aan dementie leed heeft haar dat besluit doen nemen. Toch waren er nog een paar weerstanden. Ze was katholiek en ze moest een pastor vinden die het goedkeurde. Ook zo...
26
25
Public
door Taco-Veldstra
21/09/2013 13:03