Woningnood en opvang vluchtelingen

Vanaf de Tweede Wereldoorlog is er sprake van een woning tekort. Er is vooral een tekort aan betaalbare huurwoningen. De lagere inkomens zijn hiervan de dupe. Men moet jaren bij een woningcorporatie ingeschreven staan om misschien in aanmerking te komen voor een woning. Geen enkele regeringscombinatie heeft hierop een passend an...

Meer mensen met een betalingsachterstand

Het aantal mensen met een betalingsachterstand is 2014 verder gestegen. De cijfers zijn afkomstig van het bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Momenteel hebben 771.000 mensen te maken met een betalingsachterstand op hun lening. Deze instantie wijst er echter op, dat lang niet alle schulden en betalingsachterstanden bij het ...

Vrije artsenkeuze

Het wetsvoorstel voor een forse hervorming van de zorgverzekering haalde in de eerste Kamer geen meerderheid en zal dus opnieuw bij de senaat ingediend moeten worden met de nodige aanpassingen. Het wetsontwerp beperkt de vrije artsenkeuze en geeft aan de zorgverzekeraars te veel macht. Volgens tegenstanders zal de Wet in oorspro...

Meer Nederlanders onder de armoedegrens

In een rijk land als Nederland stijgt het aantal Nederlanders, dat onder de armoedegrens leeft nog steeds. Het signalement 2014 van het Sociaal en Cultureel planbureau(SGP) geeft dit duidelijk aan. Jaar na jaar moet men constateren dat de armoede in ons land groeit. Steeds meer huishoudens leven onder de armoedegrens. Het aantal...

AOW-gat

In een tijdperk, dat de werkeloosheid onder jongeren nog zeer hoog is, heeft Staatssecretaris Klijnsma andere “zorgen”. Zij was druk in de weer de jonge senioren weer de stuipen op het lijf te jagen. In november 2014 kwam tamelijk geruisloos een voorstel van haar in de Tweede Kamer om de AOW leeftijd sneller te verhogen. Die...

Niemand wil oud zijn onder dit kabinet

Een hoogbejaard echtpaar moest de gang naar de rechter maken om huishoudelijke hulp af te dwingen. De rechter bepaalde dat een Fries echtpaar van 88 en 89 toch recht had op deze hulp na een aanvankelijke weigering van de gemeente. Het argument van de gemeente waarbij men zich beriep op bezuinigingsmaatregelen werd door de rechte...

Tweedeling in de zorg

Er komt een tweedeling in de zorg als De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat de vrije keuze voor een behandelaar beperkt wordt. Ook in de Eerste Kamer is het voorstel al op een haar na gevild. Nu kan iedereen nog naar een dokter, psycholoog of fysiotherapeut van zijn of haar keuze. De verzekeraar betaalt het ov...

Bijwerking bij de budgetpolis

De budgetpolis brengt academische ziekenhuizen in problemen. Zorgverzekeraars verwijzen voor eenvoudige ingrepen naar streekhuizen, want die zijn goedkoper. Universitaire centra hebben het geld nodig om dure ingrepen te bekostigen. Verzekeraar Achmea biedt een budgetpolis aan waarbij de verzekerde slechts in 44 ziekenhuizen tere...

Werken zonder loon

De Wet Werk en Bijstand, waarin staat dat mensen in bijstand verplicht zijn tot een tegenprestatie, wordt pas op 1 januari 2015 van kracht. Door het hele land worden mensen nu al verplicht aan het werk gezet. Deze vorm van werken zonder loon zet bij de vakvereniging kwaad bloed. Het is volgens de vakvereniging FNV oneerlijk omda...