God heeft nu al voor mij voor een vrouw gezorgd

De aandachtvolle mens traint zich in synchronisatie. Hij leert dansen met de wereld. Velen vinden de wetenschap dat religie en alcohol de narcotica van Europa zijn. Het is logisch dat velen religie zien als een verdovend middel. Ze stellen immers de diagnose dat God dood is, dus wat kan religie nog anders zijn dan een vorm van n...

Daar kan geen enkele complottheorie tegenop

De Flat Earth beweging, die ondanks overweldigend wetenschappelijk bewijs beweert dat de aarde plat is, is groeiende. Volgens Mark Sargent - een van de kopstukken van de beweging - proberen wetenschappers hun punt altijd maar te bewijzen met complexe wiskundige modellen, terwijl hij simpelweg een beroep doet op de waarneming. "D...

Ik hoop dat in deeltijdwerken daar verandering in brengt

Hoe verder we komen in de tijd, hoe meer wij gaan verlangen naar de ouderwetse wijze vader als tegenwicht, streng maar rechtvaardig. Men haast zich daarentegen te zeggen dat zij de brute autoriteit, waar ook ik als jongen in de jaren zestig tegenaan schopte, belichaamd in de tirannieke vader, niet terug wil. Verder zijn ze ook n...

Met goed oppassen op je tas ben je nog geen racist

Volgens Van Dale is ras een biologisch begrip. Raciale kenmerken zijn aangeboren en genetisch overdraagbaar. Racisme, zo staat in Van Dale, is de theorie die de superioriteit van een bepaald ras verkondigt, dan wel discriminatie op grond van iemands ras. Wie zich daaraan schuldig maakt, pleegt een verwerpelijke daad. Racisme, in...

Ik weet niet wat discriminatie is

Misschien discrimineer ik wel zonder dit te weten. Ik ben me daar niet van bewust. Ik ben wit of blank, ik word niet gediscrimineerd, is ook nog nooit gebeurt dus hoe zou ik dan moeten weten wat dat is. Ik ben getrouwd geweest met een Hindoestaanse vrouw. Ik had een hele goede relatie met haar dochters. Ik had ook een Surinaamse...

De macht en het gezag van bovennatuurlijke verschijnselen

De mensen die veronderstellen dat de mens van nature goed is en door de beschaving is bedorven, worden steeds talrijker. Toch heeft de beschaving veel gezondheid, rijkdom en veiligheid opgeleverd. Zij nemen Rousseau, die in een tijd leefde waarin de meeste mensen arm, hongerig, ziek en ongelukkig waren, als voorbeeld. Hij wist n...

We moeten zijn liefde en zorg in elk opzicht waard zijn

Het aantal mensen die vinden dat we niet autonomie (1), maar juist kwetsbaarheid het uitgangspunt moeten maken van een alternatief en positief verhaal is groeiende. Een belangrijk thema voor haar is 'precariteit' (2). Het gaat in eerste instantie om die bevolkingsgroepen die lijden onder afbrokkelende sociale en economische vang...

De cultuur naleven die met deze visie gepaard gaat

Of je nu vrijwel nooit verliefd wordt, of deze dwaze geestestoestand u juist behoorlijk vaak bedwelmd, het woord 'verliefd' zegt het al, dan bent u ver van de liefde verwijderd. Verliefdheid zou je een onvrijwillige vorm van ziek worden kunnen noemen, een dronkenschap zonder enig stimulerend middel, gratis, maar onbeheersbaar, j...

De begroeting van de Heer waardig zijn

Ieder mens maakt nare dingen mee. Dat hoort bij het leven. Meestal verdwijnt zo'n nare gebeurtenis na verloop van tijd weer uit je gedachten. Maar sommige ervaringen zijn zo schokkend dat je ze moeilijk kunt vergeten. Dat geldt bijvoorbeeld voor een ernstig verkeersongeluk, een overval, mishandeling of seksueel geweld. Oorlogsve...