Proeven van het geluk dat op u ligt te wachten

Er is in mezelf, na mijn vijfenvijftigste levensjaar, een nieuw verlangen ontstaan die vanuit tevredenheid met mijn nieuwe situatie ontstond. Nu ik achttienjaar verder ben is daar niets aan veranderd, sterker zelfs, ik heb de zekerheid gekregen dat mijn nieuwe verlangen tot vervulling leidt. Mijn verlangen is zodanig gegroeid, d...

De klimaatsverandering is niet te stoppen

Stel, je geeft in het kader van de opwarming van de aarde een subsidie op benzinevrije auto’s. Het zou zomaar kunnen dat mensen met het geld dat ze besparen een tweede auto aanschaffen. Dat is allesbehalve duurzaam, want dan moeten er twee auto’s gemaakt worden en gaat de uitstoot alsnog omhoog. Toch? Toch blijken onvoorzien...

De natuurlijke aanduiding van het bestaan van God

Het is niet mogelijk of waarschijnlijk dat God gevonden wordt met een microscoop en scalpel, een reageerbuis en vijzel, een hoekmeter of telescoop. Toch zal de beste geleerde, bij het gebruik van dergelijke instrumenten, een Macht ontdekken die zijn begrip ver te boven gaat en waarvan de polsslag en bewegingen onmiskenbaar zijn....

God heeft overal rekening mee gehouden

Het aantal linksgeoriënteerden, die denken dat het ons woedend maakt dat onze gebruikelijke manier van leven niet langer mogelijk is, dat het ons woedend maakt als we over straat lopen en geen perfecte replica's van onszelf zien, dat wij woedend worden betreffende het idee van raciale gelijkheid, groeit gestaag. Toch kan ik bij...

De heilige Geest heeft mijn wilskracht overgenomen

Er zijn geleerden die beweren dat wij maar over een beperkte hoeveelheid wilskracht beschikken. Door er telkens een beroep op te doen raakt de voorraad op. Wilskracht blijkt een deugd te zijn die ons onderscheidt van de dieren en die ons in staat stelt een gelukkig en goed leven te leiden, mits goed begrepen. Wilskracht blijkt n...

Ik weet toch dat ik slechts tijdelijk op deze aarde ben

De integratie van de islamitische gemeenschap in Nederland mag dan wel allang geslaagd zijn maar dat wil nog niet zeggen dat een ideologie die zich zodanig superieur voelt dat zij zich het recht verschaft om de autochtone Nederlander te VERMOORDEN omdat dit kennelijk bij iedere ongelovige zou moeten plaatsvinden - waar geen enke...

Blootgesteld aan zowel goede als ook aan slechte machten

Tegenwoordig bestaan er heel veel psychologische ideeën die het gevolgen zijn van het grote verschil tussen onze huidige leefwijze en die van onze voorouders, want zij zagen veel eerder het effect van wat zij deden dan wij. Zij waren bijvoorbeeld bessen aan het verzamelen, of hout aan het hakken, of een hut aan het bouwen: het ...

Alle legpuzzelstukjes zijn dan op hun plaats gevallen

Ik denk dat het aantal mensen, die terugkijken op hun leven en dan constateren dat het pijnlijk en triest is dat zij de dingen waar zij met warme gevoelens aan terugdenken er niet meer zijn, groeiende is. Die droevige kant van de nostalgie vinden zij te ingewikkeld. Anderen vinden dat dit er gewoon bij hoort en dat dit niet per ...

Wie de wetten van God nakomt overtreed geen aardse

Godsdienstvrijheid is een van de klassieke grondrechten. Het houdt in dat men de vrijheid heeft zelf te kiezen om tot een godsdienst toe te treden en deze te belijden en te beoefenen. Zij biedt ook ruimte om te kiezen voor een godsdienstloze levenshouding. Het recht op godsdienstvrijheid is voornamelijk gericht op het beschermen...