Onzekerheden en twijfel loslaten

Ik denk dat verwondering de motor is van het leven, want door die kracht ben ik gaan lopen en zijn er mensen op de maan geland. Volgens mij verheugt mijn hemelse Vader Zich over zijn geestkinderen als ze met hun talenten en mentale vermogens oprecht naar waarheid zoeken. In de loop der eeuwen hebben veel wijze mannen en vrouwen ...

Méér dan vrede en eenheid in dit leven hebben

Ik hou mij de laatste tijd weer opnieuw bezig met het filosofische denken. Omdat ik een heel ongelukkig leven achter de rug heb, een leven waar ik nog regelmatig in mijn gedachten mee aan het worstelen ben, want drie echt scheidingen, het verlies van contacten zoals mijn familie, vrouw en kinderen, zijn zaken waar je nooit over ...

Betrokkenheid is het cement van de samenleving

De natuurlijke mens is een vijand van God en die opstelling vind ik ook bij mensenrechtenactivisten, want die spreken de taal van het universele recht. Verdraagzaamheid blijkt bij hun op een laag niveau te zijn en niet zo, dat iedereen dat voor ieder ander zou moeten opbrengen, vanwege het simpele feit dat we allemaal mens zijn....

Geen enkele vorm van verdriet is verspilt

Emmanuel Levinas (Kaunas, Litouwen, 12 januari 1906 - Parijs 25 december 1995) was een Fransjoodse filosoof van Litouwse afkomst. Hij was een existentialist wat betekent dat individuele vrijheid, verantwoordelijkheid en het persoonlijk oordeel of zienswijze van een individu, betrekking heeft op of uitgaat van de persoonlijke zie...

Een toekomstperspectief die zijn weerga niet kent

Ik heb wel enigszins een voorstellingsvermogen betreffende de cultuurpessimistische kritiek op de 'doorgeschoten' burger. Het gaat namelijk bergafwaarts met de mens en met de samenleving. Het risico wordt steeds groter dat we bezwijken onder toenemende stress, verstedelijking, eenzaamheid, slechte leefgewoonten en de algemene on...

Wat de wereld als normaal is gaan beschouwen

In tegenstelling tot de moderne seksualiteit was seksualiteit en verlangen bij de Grieken en Romeinen geen levenspolitiek of wetenschap. De wetenschap is zich gaan interesseren voor het verlangen van de mens, waardoor er een niet te miskennen machtsuitoefening ontstond. In de psychiatrie maakten termen als homoseksualiteit of bi...

Van fictie naar een nieuwe schepping

Ik las eens in het Filosofenmagazine. Ik citeer: "Je onthoudt het best de ervaringen die passen bij het personage dat jij van jezelf al hebt gemaakt, het verhaal dat jij over jezelf vertelt. We zijn allemaal auteurs." Het komt uit een geheugenonderzoek van de Groningse psycholoog Douwe Draaisma. Ik herkende mezelf in die uitspra...

Ook al is daar een gaatje in de schedel voor nodig

Ik las laatst in het Filosofenmagazine dat er therapieën bestaan waarmee de geestelijke belevingswereld in de hersenen kan worden gemanipuleerd, namelijk Deep Brain Stimulation, (DBS). Dan wordt er een gaatje in de schedel geboord en schuift men door dat gaatje een stevig draadje de hersenen in tot een bepaald punt. Dan worden ...

Misschien heb ik ook een dubbele nationaliteit

Loyaal zijn betekent 'trouw zijn'. Nu zijn er mensen die zich afvragen of je tegelijkertijd aan twee partijen trouw kunt zijn, bijvoorbeeld aan twee landen, of twee opdracht gevers, of twee liefdespartners, zaken die bij meer mensen voorkomen dan je zult denken. Ik denk dan bij mezelf: 'zolang die twee het met elkaar eens zijn z...