Een toekomstperspectief die zijn weerga niet kent

Ik heb wel enigszins een voorstellingsvermogen betreffende de cultuurpessimistische kritiek op de 'doorgeschoten' burger. Het gaat namelijk bergafwaarts met de mens en met de samenleving. Het risico wordt steeds groter dat we bezwijken onder toenemende stress, verstedelijking, eenzaamheid, slechte leefgewoonten en de algemene on...

Wat de wereld als normaal is gaan beschouwen

In tegenstelling tot de moderne seksualiteit was seksualiteit en verlangen bij de Grieken en Romeinen geen levenspolitiek of wetenschap. De wetenschap is zich gaan interesseren voor het verlangen van de mens, waardoor er een niet te miskennen machtsuitoefening ontstond. In de psychiatrie maakten termen als homoseksualiteit of bi...

Van fictie naar een nieuwe schepping

Ik las eens in het Filosofenmagazine. Ik citeer: "Je onthoudt het best de ervaringen die passen bij het personage dat jij van jezelf al hebt gemaakt, het verhaal dat jij over jezelf vertelt. We zijn allemaal auteurs." Het komt uit een geheugenonderzoek van de Groningse psycholoog Douwe Draaisma. Ik herkende mezelf in die uitspra...

Ook al is daar een gaatje in de schedel voor nodig

Ik las laatst in het Filosofenmagazine dat er therapieën bestaan waarmee de geestelijke belevingswereld in de hersenen kan worden gemanipuleerd, namelijk Deep Brain Stimulation, (DBS). Dan wordt er een gaatje in de schedel geboord en schuift men door dat gaatje een stevig draadje de hersenen in tot een bepaald punt. Dan worden ...

Misschien heb ik ook een dubbele nationaliteit

Loyaal zijn betekent 'trouw zijn'. Nu zijn er mensen die zich afvragen of je tegelijkertijd aan twee partijen trouw kunt zijn, bijvoorbeeld aan twee landen, of twee opdracht gevers, of twee liefdespartners, zaken die bij meer mensen voorkomen dan je zult denken. Ik denk dan bij mezelf: 'zolang die twee het met elkaar eens zijn z...

Wereldse moeilijkheidsgraden de rug toekeren

Originaliteit bestaat nog, terwijl dit heden ten dage een van de meest ontkende eigenschappen in de afgelopen decennia is. Dat komt omdat zij geënt is op een oude structuur. Ik heb het over het begrip liefde. Je kunt namelijk alleen maar een voorstelling hebben van de liefde in de eenentwintigste eeuw, als je de eeuwenoude esse...

Verveling verdrijven

Ik werk als vrijwilliger in een verpleeghuis en constateer dat veel ouderen, die daar verpleegd worden omdat zij via een ouderdomsaangelegenheid niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, zich stierlijk vervelen. Ik troost ze dan en zeg dat dit eigenlijk hoort bij de nieuwe uitdaging waar God hen voor geroepen heeft. Er worden wel a...

Geen enkele vorm van verdriet is verspilt

Emmanuel Levinas (Kaunas, Litouwen, 12 januari 1906 - Parijs 25 december 1995) was een Fransjoodse filosoof van Litouwse afkomst. Hij was een existentialist wat betekent dat individuele vrijheid, verantwoordelijkheid en het persoonlijk oordeel of zienswijze van een individu, betrekking heeft op of uitgaat van de persoonlijke zie...

Zelftoegebracht letsel?

In 2015 zijn 1.871 personen als gevolg van suïcide overleden, 1.280 mannen (15,3 per 100.000 mannen) en 591 vrouwen (6,9 per 100.000 vrouwen). Er is een piek in de sterfte te zien voor mannen en vrouwen tussen de 50 en 60 jaar. Voor mannen is de sterfte echter het hoogst op de leeftijd vanaf 80 jaar. (Bron: CBS Doodsoorzakensta...