Schizofrene psychose

Toen ik klaar was met mijn vrijwilligerswerk en in de fietsenstalling mijn fiets ging pakken zag ik een jonge vrouw staan met op haar gelaat een voor mij ongebruikelijke uitstraling. Haar ogen stonden strak voor zich uit en straalde angst uit. Ik sprak haar aan en vroeg of het met haar wel goed ging. Ze zei "O, ja, hoor". Ik zei...

Zelftoegebracht letsel?

In 2015 zijn 1.871 personen als gevolg van suïcide overleden, 1.280 mannen (15,3 per 100.000 mannen) en 591 vrouwen (6,9 per 100.000 vrouwen). Er is een piek in de sterfte te zien voor mannen en vrouwen tussen de 50 en 60 jaar. Voor mannen is de sterfte echter het hoogst op de leeftijd vanaf 80 jaar. (Bron: CBS Doodsoorzakensta...

Bekering en vergeving

Veel mensen voelen zich schuldig en lijden daaronder. Er is een filosoof die denkt een geruststellende boodschap voor hen te hebben want hij roept: "Schuld bestaat niet!" In zijn opinie hoeft niemand zich schuldig te voelen, want we zeggen ook niet dat een glas water, een dier of een baby schuldig is. Die bewuste filosoof filoso...

Het probleem met angst

Ik werk als vrijwilliger in een verpleeghuis waar meestal bejaarden worden verpleegd in geval van een ouderdomskwaal of blessure door een val of herstel na operatie. Daar heb ik een man leren kennen die min of meer door de gemeente verplicht was gesteld om ook vrijwilligerswerk te doen en die emotioneel nogal een behoorlijke rug...

Kerst, weet je het nog?

We zijn inmiddels aangeland in december van het jaar 2017 en ik vraag mij af of er nog mensen zijn die bewust zijn van de echte betekenis en de waarde van het Kerstfeest. Kerst lijkt alleen maar te gaan over de kerstman, zijn cadeautjes, het eten, het huis versieren, de sierlijke buitenverlichting en uiteraard de kerstboom die o...

Een explosie van goud

Tijdens een visioen die de profeet Joseph Smith en Oliver Cowdery op 3 april 1836 in de tempel te Kirtland (Ohio) werd getoond, zagen zij Jezus op de balustrade van het spreekgestoelte staan; en onder zijn voeten bevond zich een plaveisel van zuiver goud, dat amberkleurig was." (Zie L&V 110:2.) Als ik samen met mijn vrouw va...

Alleen liefde en vergeving geneest

Als ik zo op mijn leven terugkijk dan moet ik wel een gelukkig mens zijn geweest. Ik had echt alles, zoals een lieve vrouw, een schat van een zoon, een prachtig beroep, een goed salaris, een prachtig huis, een leuke hond, een leuke hobby als toetsenist in een band, ja, ik had helemaal niets te klagen en toch voelde ik mij onbewu...

Aardse tijd en de stille tijd van God

In de afgelopen eeuw manifesteert de kloktijd zich steeds nadrukkelijker in mijn leven. Dat begon al ver voor mijn geboorte in 1884 toen de Greenwich Time als internationale standaardtijd ingeroepen werd, eigenlijk puur om het trein en handelsverkeer te kunnen regelen. Sindsdien is de kloktijd langzaam de boventoon gaan voeren, ...

De Gelovige Vrouwenconferentie

Het lijkt erop dat we in ons landje hard op weg zijn naar een nieuwe vorm van leiderschap. Mensen zeggen bevrijdt te zijn uit de ketenen van kerk en staat en blijken nu op eigen benen te staan. Het economisch systeem dat gebaseerd is op de maximalisatie van winsten, de minimalisatie van kosten en de concurrentie van economische ...