Voor mij wordt de zin van het leven duidelijker

Sisyphos of Sisyphus (Latijn) is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij was de stichter en koning van Korinthe. Hij was een sluwe man, maar beging de vergissing de goden uit te dagen. Hij wist telkens aan hen te ontsnappen, maar verergerde hiermee zijn uiteindelijke straf. Die luidde dat hij tot het einde der tijden in de Tar...

Ik beleef al twaalf jaar een tijd van uitzonderlijk geluk

Ik constateer in ons dichtbevolkte landje dat er heel wat zelfgenoegzame types rondlopen, die zelden terugkijken, nooit hun eigen handelingen tegen het licht houden, nergens echt bij stil staan, maar alleen steeds hoger, verder en/of meer willen. Spijt is bij hen een rem op hun ambitie, en daar houden ze niet van. Letterlijk zij...

Er bestaat geen ander waar en blijvend geluk

Wat leef ik toch in een weldaad wanneer ik dat vergelijk met mensen die het leven maar zinloos vinden. Ze zoeken naar een oplossing om de wereldse tegenstrijdigheden te accepteren. Ze denken dat velen zoeken naar andere manieren om aan het denken te ontsnappen, zoals meditatie, mindfulness of landschapschilderen om maar wat te n...

Als nog in het paradijs verwelkomt worden

Er zijn mensen die beweren dat wij als moderne mensen, ons opnieuw moeten verdiepen en bekwamen in de kunst van het sterven. Ze vinden namelijk dat de moderne mens de dood uit alle macht probeert te negeren, waardoor hij des te meer gebukt gaat onder doodsangst. Volgens hen vervallen moderne mensen óf tot een overtuiging dat er...

Ik heb een vriendenkring die zijn weerga niet kent

Ik gebruik regelmatig een leuk grapje als mensen die ik niet vaak zie tegen mijn zeggen: "Morgen kom ik even bij je langs." Ik zeg dan: "Doe dat maar niet, ik heb liever dat je bij me binnen komt." Het gaat er steeds meer op lijken dat er een nieuwe, meer losse, vorm van vriendschap aan het ontstaan is. Niet alleen op vriendscha...

Mijn zachtmoedigheid maakt mij ook gelukkiger

Er zijn mensen die zeggen te weten dat de waarheid niet bestaat. Ze kunnen alleen maar de waarheid benaderen. Hun mening is niet alleen gebaseerd op argumenten, want hun meningsvorming zien zij als een complex proces. Het gaat bij hen om intuïtie, gevoel, of dat van hun vrouw, om het weer, ja, noem maar op. Ze zien iemand op te...

Ook een rijke mag het koninkrijk van God binnengaan

Er gaan geluiden op die vinden dat ijdelheid het juiste midden is tussen 'een obsessie met het eigen uiterlijk', egoïsme, dominantie, ambitie en gebrek aan inlevingsvermogen tussen met jezelf bezig zijn en met de ander, ja, het juiste midden tussen je afsluiten en je openstellen. Ze vinden dat wij mensen ons leven moeten vormge...

Zijn antwoord op mijn belangrijkste levensvragen

Werelds gezien is de zin van het leven een diepere betekenis waar het bestaan mee beladen zou zijn volgens bepaalde visies. De leerschool die deze aarde de mensen aanbiedt stelt de waarde van de periode tussen de geboorte en de dood centraal, en eventueel ook het spiritueel bestaan dat de lichamelijke dood overstijgt. Waar ik ve...

Vóór mijn redding leefde ik in een staat van duisternis

Er is iemand geweest, die denkt dat hij verlicht werd toen hij negen jaar onafgebroken naar een muur had gestaard, maar beveelt iedereen 'de levenshouding van het niet zoeken' aan, want wat je actief zoekt, zul je niet vinden en dat geldt zeer zeker voor de staat van verlichting. Een ander heeft zijn arm afgehakt om zijn onverze...