Europa heeft al jaren gedaan alsof er niets aan de hand is en heeft daarmee een gespreid bedje gemaakt voor infiltratie, dreiging en dominantie van de radicale islam. De islam staat al sinds 700 na Chr. bekent om zijn oorlogen die bestemd waren om de islam te verspreiden. Dat noemen zij de jihad. Zo zijn na de overige landen in ...
1
0
Public
door Jan Cornelis
17/04/2016 16:02
Het is een benaming die door Amerika en Europa is bedacht om de genen aan te duiden die het islamitisch geweld verheerlijken. De koran, Hadith en islam kun je niet vergelijken met de Bijbel, het Boek van Mormon, De Leer en Verbonden, de Parel van Grote Waarde en met Christenen en 'Heiligen der Laatste Dagen. De islam schrijft ee...
0
0
Public
door Jan Cornelis
11/04/2016 10:40
Jongerenimam Yassin Elforkani maakt bekend dat binnen een jaar of anderhalf Amsterdam getroffen zal worden door een terroristische aanslag want, zegt hij: "de terroristische netwerken staan klaar". Hij zegt dat de Nederlandse overheid nu echt hard moet gaan ingrijpen. Hij roept de Tweede Kamer op om hervormingen door te voeren v...
0
0
Public
door Jan Cornelis
03/04/2016 12:12
Het jihadisme is populair geworden zowel in Noord-Afrika als mede ook in Europa. Toch is er nergens een verklaring te vinden in de opkomst van groepen zoals Boko Haram, Al-Qa'ida of IS. Het zijn moslimfundamentaistische paramilitaire bewegingen die als een terroristische organisatie worden beschouwd, met een netwerk over de gehe...
0
0
Public
door Jan Cornelis
30/03/2016 15:45
Met het begrip islamitisch terrorisme wordt het terrorisme bedoeld dat wordt gemotiveerd met een beroep op de islam, de koran en op islamitische wetten. De slachtoffers zijn in grote meerderheid moslims, volgens het NCTC variërend tussen de 82% en 97% in de jaren 2007-2011. De helft van de doden viel in Afghanistan en Irak. In ...
0
0
Public
door Jan Cornelis
27/03/2016 15:31
Wij weten dat door nederig, vlijtig en godvrezend te zijn en veel te bidden, er een mate van geloof in ons kan worden ontwikkeld op grond waarvan wij de zegeningen van een liefdevolle en genadige Hemelse Vader kunnen afsmeken, als gevolg waarvan wij letterlijk zien hoe onze handicaps verdwijnen en onze onafhankelijkheid en vrijh...
0
0
Public
door Jan Cornelis
20/03/2016 16:32
Behoren wij er niet nauwgezet naar te streven goed met anderen op te schieten, en wel in het bijzonder met onze eigen familieleden? Geen enkele man behoort ruzie te maken met zijn vrouw, of er op enige wijze aanleiding toe te geven dat zij ruzie met hem maakt. De Schriften gebie-den ons eveneens onze kinderen niet te verbitteren...
0
0
Public
door Jan Cornelis
14/03/2016 22:16
Alle profeten, patriarchen en heiligen van vroegere eeuwen aanbaden de Vader in de naam van Jezus Christus, (Jehova) en op geen enkele andere wijze. Alle ware gelovigen en getrouwen vanaf Adam tot onze tijd, al degenen die door geloof gerechtigheid hebben gewrocht en zaligheid verworven - allen, zonder één uitzondering, hebben...
1
0
Public
door Jan Cornelis
13/03/2016 11:13
Het is voor een man en vrouw die kinderen kunnen krijgen een koninklijk voorrecht om deze geestkinderen van God van een sterfelijk lichaam te voorzien. Wij geloven in het gezin en wij geloven in kinderen. Wanneer er een kind wordt geboren, vervullen man en vrouw een gedeelte van het plan van onze hemelse Vader om kinderen in de ...
0
0
Public
door Jan Cornelis
06/03/2016 14:45