De waarheid van mijn geestelijke waarde bevestigt voelen

Eens was ik onder behandeling bij een psychiater die aan het hoofd stond van een groot psychotherapeutisch centrum. Ik was daar in de sociotherapie, een dag behandeling van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur. Ik kwam daar van alles tegen zoals, manipulators, saboteurs, agressievelingen, gesloten mensen, slechte luisteraa...

Geheime verenigingen

Gezien de kwaliteit van populaire tv-programma' s, ben ik me bewust van hoe geestelijk donker het in de meeste hoofden van de mensen moet zijn. Ik kom er liegen, bedriegen, moorden, ontrouw, seks, hebzucht, ongeloofwaardigheid, enz. in tegen die zelfs oorlogen teweeg brengen. Krachten die de geschiedenis bepalen, vallen in twee ...

Ik heb door mijn gedragsverandering mezelf bekeerd

Ik doe erg mijn best om mijn zonen, die hun weg moeten zien te vinden in deze verwarde wereld, te begrijpen. Als ik probeer te begrijpen waarom zij zich van mij hebben afgewend, terwijl ik niet begrijp wat ik hun aangedaan heb, lukt het mij misschien, om het niet meer persoonlijk op te vatten. Dan hoort het bij hun psychologie d...

Gedragswetenschap

Gedragswetenschap is een verzamelnaam voor wetenschappelijke richtingen die het gedrag van de mens onderzoeken. De term 'gedragswetenschappen' wordt in beperktere zin gebruikt als deel van de sociale wetenschappen en rekent men doorgaans tot de gedrag's en communicatiewetenschap, psychologie, pedagogiek en criminologie, die alle...

Een menslievend karakter is wenselijker

Tijdens de echtscheidingsproblemen waarbij de rechtbank de wandaden van mijn ex door de vingers zag, waardoor mijn zonen in mijn opinie een heel verkeerde opvoeding genoten, werd er op mijn protest de beslissing uitgesproken dat ik met mijn kinderen geen contact mocht onderhouden. Ik wou toen dat ik in een land woonde waar het o...

Onsterfelijkheid of eeuwige heerlijkheid

"Je moet je leven zien als een rivier, iets dat gewoon voortvloeit, niet als iets waar jij controle over hebt. Maar als ik de kans kreeg om die rivier voor altijd te laten doorstromen, zou ik het doen", zegt filosoof Adam Buben, die onderzoek doet naar onsterfelijkheid. De wetenschap lijkt er alles aan te doen om op eigen houtje...

Ik ga mij nergens schuldig over voelen

"Dacht je nou echt dat dát ene bekertje koffie bij de kiosk mij een schuldgevoel kan geven? Ik weet wel dat ik zuinig moet zijn met mijn geld want mijn reis is al duur genoeg en dan vraag ik mij ook af of ik dat bekertje koffie wel echt nodig heb of dat ik het wil hebben uit pure gemakzucht of gewoonte. Verder denk ik na over d...

Ik betaal liever tiende dan te doen aan altruïsme

Altruïsme of onbaatzuchtigheid is een handeling, een gewoonte of een ethische doctrine. Het woord is voor het eerst gevormd in 1851 door de filosoof Auguste Comte (1798 - 1857), afgeleid van het Latijnse woord "alter" (een ander) in de betekenis van onbaatzuchtig in tegenstelling tot het veel oudere woord egoïsme. (Wikipedia.)...

Ontworpen of door evolutie ontstaan

In de Metro van vrijdag 20 oktober kwam ik een opmerkelijke column tegen van Nico van Straalen met bovenstaande titel die mij als mormoon erg aansprak. Hij schrijft daarin dat het oog vaak wordt gebruikt in debatten met evolutiebiologen. Het anti-evolutieargument gaat als volgt: Het oog bestaat uit verschillende onderdelen, die ...