Ik weet niet wat discriminatie is

Misschien discrimineer ik wel zonder dit te weten. Ik ben me daar niet van bewust. Ik ben wit of blank, ik word niet gediscrimineerd, is ook nog nooit gebeurt dus hoe zou ik dan moeten weten wat dat is. Ik ben getrouwd geweest met een Hindoestaanse vrouw. Ik had een hele goede relatie met haar dochters. Ik had ook een Surinaamse...

De macht en het gezag van bovennatuurlijke verschijnselen

De mensen die veronderstellen dat de mens van nature goed is en door de beschaving is bedorven, worden steeds talrijker. Toch heeft de beschaving veel gezondheid, rijkdom en veiligheid opgeleverd. Zij nemen Rousseau, die in een tijd leefde waarin de meeste mensen arm, hongerig, ziek en ongelukkig waren, als voorbeeld. Hij wist n...

We moeten zijn liefde en zorg in elk opzicht waard zijn

Het aantal mensen die vinden dat we niet autonomie (1), maar juist kwetsbaarheid het uitgangspunt moeten maken van een alternatief en positief verhaal is groeiende. Een belangrijk thema voor haar is 'precariteit' (2). Het gaat in eerste instantie om die bevolkingsgroepen die lijden onder afbrokkelende sociale en economische vang...

De cultuur naleven die met deze visie gepaard gaat

Of je nu vrijwel nooit verliefd wordt, of deze dwaze geestestoestand u juist behoorlijk vaak bedwelmd, het woord 'verliefd' zegt het al, dan bent u ver van de liefde verwijderd. Verliefdheid zou je een onvrijwillige vorm van ziek worden kunnen noemen, een dronkenschap zonder enig stimulerend middel, gratis, maar onbeheersbaar, j...

De begroeting van de Heer waardig zijn

Ieder mens maakt nare dingen mee. Dat hoort bij het leven. Meestal verdwijnt zo'n nare gebeurtenis na verloop van tijd weer uit je gedachten. Maar sommige ervaringen zijn zo schokkend dat je ze moeilijk kunt vergeten. Dat geldt bijvoorbeeld voor een ernstig verkeersongeluk, een overval, mishandeling of seksueel geweld. Oorlogsve...

Altijd het halflege deel? Ik heb méér dan het hele

'Fear of missing out' (FOMO) is het voortdurende gevoel dat je in een enorme snoepwinkel staat met slechts een kwartje op zak; zo omschrijft naamgever Dan Herman het. Deze Israëlische marketingstrateeg muntte de term in 1996 toen hij het had over consumenten die zich uitsluitend richten op het lege deel van een halfvol glas. Hi...

Beter af zijn dan het onbenullige wereldse gekrakeel

Er zijn mensen die denken dat zij in de praktijk gemakkelijker kunnen vaststellen dat een bepaalde gedachte bij de ander níét waar is, dan om te weten of deze wél waar is. Maar belangrijker is het volgens hen, dat het waarheidscriterium alleen opgaat voor beweringen over feiten, en dat normatieve uitspraken zoals 'ik moet', o...

Iedereen denkt nu dat ik contra-feitelijk denk

Nu ik ouder geworden ben blijf ik vasthouden aan wat ik al zeker weet. Ik heb wel spijt gehad van dingen in het verleden en heb geconstateerd dat dit een krachtige emotie kan zijn, maar ik heb ermee leren omgaan omdat ik de achter liggende psychologie ervan ben gaan begrijpen. Mijn spijt bestond hoofdzakelijk uit negatieve gevoe...

Wij de racisten????

We leven met gekleurde mensen van ALLE nationaliteiten samen in de straat. We sturen onze kinderen naar gemengde scholen. We Respecteren ieders vrijheden. We leven met moskeeën in de buurt. We eten in een Marokkaans restaurant. We gaan bij de Indiër in de nachtwinkel. We gaan durum eten bij de Turkse zaak van die hard werken...