Contractverlenging?

Bent u al op de hoogte van de nieuwe Wet-&Regelgeving m.b.t. de aanzegtermijnen van contractverlengingen? Wist u dat u recht heeft op een extra maandsalaris wanneer u opdrachtgever u niet tijdig op de hoogte stelt van uw verlenging of beeindiging van uw huidige contract? Werkgevers zijn vanaf heden verplicht om minimaal éé...

Hoe ben ik mijn eigen bedrijf begonnen

Veel ondernemers struikelen over de administratie. Het is veel werk, kost veel tijd, neemt veel stress met zich mee & fouten in de boekhouding kunt u zich echt niet veroorloven. Hoe pakken ondernemers dit aan? Gaan ze zelf aan de slag of wijst de praktijk dat ondernemers dit toch sneller uitbesteden? Juist ze besteden het ui...

Aanzegtermijnen

Aanzegtermijnen Vanaf 1 januari 2015 geldt dat alle arbeidsovereenkomsten waarvan de contractperiode zes maanden of langer is, de werkgever uiterlijk een maand voor het aflopen van het contract de werknemer schriftelijk moet informeren over het wel of niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Wanneer de werkgever dit niet doet,...

Modernisering ziektewet

Modernisering ziektewet De modernisering ziekte heeft betrekking op de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die ziek uit dienst gaan of die ziek worden kort ( 4 weken ) nadat ze uit dienst zijn gegaan. U als werkgever blijft verantwoordelijk voor doorbetaling bij ziekte. Als voorbeeld: u heeft een medewerker...

8 Redenen waarom zoenen goed voor je is

1. Zoenen vermindert stress 2. Zoenen maakt de mens gelukkiger 3. Zoenen versterkt je relatie 4. Zoenen is goed voor je tanden 5. Door te zoenen kun je erachter komen of iemand een goede partner voor je is 6. Het is goed voor je immuumsysteem als je veel zoent 7. Zoenen versterkt de spieren in je gezicht 8. Zoenen verbrandt calo...

Bestaat de ideale man wel echt?

Na de zoveelste mislukte relatie vraag ik me toch echt af of de ideal man wel echt bestaat? Ookal ging ik er 200 % voor, dacht ik minder aan mezelf en teveel aan hem en heb ik alles voor hem over gehad. Zijn ze dan werkelijk zo blind? Hebben ze het dan echt niet door? Moeten ze dan altijd zo egoitisch zijn? Denken ze dan nooit n...

Methodische beroepsvorming

Methodische Beroepsvorming Juridisch medewerker zakelijke Dienstverlening Als juridisch medewerker moet je van alle markten thuis zijn. het is belangrijk dat je je continue bezighoud met wetswijzigingen en er word van je verwacht dat je goed op de hoogte bent van regels,voorzieningen en procedures. Je moet goed kunnen begrijpen ...

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting Belastingsubject De persoon van wie belasting wordt geheven wordt belastingsubject genoemd. Per belasting is het verschillend of alleen natuurlijke personen of ook rechtspersonen worden belast. In het geval van de inkomstenbelasting worden alleen natuurlijke personen belast. Alle natuurlijke personen die een i...

Algemene informatie Belastingrecht

Waarom zijn er belastingen? In Nederland draagt de overheid zorgt voor verschillende zaken. Denk bijvoorbeeld aan de veiligheid op straat door de politie, onderhoud aan de wegen, zorg voor ouderen en mensen met een beperking, subsidies etc. De overheid financiert dit voornamelijk met het belastinggeld dat wij betalen, maar ook m...