Is Jezus God?

Jezus’ levensloop zou in drie fases verdeeld kunnen worden. De eerste fase begon lang voor zijn geboorte als mens. In Micha 5:2 staat dat zijn oorsprong „uit oude tijden [was], uit de dagen van onbepaalde tijd”. Jezus zei zelf: „Ik ben van de rijken boven”, dat wil zeggen, uit de hemel (Johannes 8:23). Hij had als een ...
7
1
Public