JAHWEH,ALLAH FANTASIE OF WERKELIJK HEID UIT TELESKOOP MAGAZINE

UIT TELESKOOP MAGAZINEHet is ca 4.000 jaar geleden toen het mono-theiïsme is ontstaan. Het was de eerste van de 3 later opgekomen mono-theïstische religies (godsdiensten) t.w. de Joodse-orthoxe religie door zijn Joodse geestelijke leider Mozes vorm gegeven. En door ene Joodse man Jezus van Nazareth zo'n 2.000 jaar geleden onts...
0
0
Public

Titel WIE IS GOD?(8)UIT TELESKOOP MAGAZINE

UIT TELESKOOP MAGAZINE. -SPIRITUOLOGIE is het equivalent van GEESTKUNDE, en daar gaat ditTELESKOOP Magazine artikel over. In de geest van de term spirituologie en of Geestkunde is GOD de ALGEEST. Wie is de Algeest? De Algeest is de onzichtbare, oneindig tijdloze (eeuwige) alomtegenwoordige geest (overal). De ALGEEST of GOD is ze...
0
0
Public

Titel WIE WAS JEZUS WERKELIJK?! UIT TELESKOOP MAGAZINE

Over de persoon Jezus van Nazareth, weten we bitter weinig. De man uit Nazareth in Palestina was in zijn tijd volstrekt onbekend buiten Palestina!. Maar in de 2.000 jaar na zijn dood, opstanding en hemelvaart werd hij een cult, een held in de juiste en goede zin van het woord, en gingen miljarden mensen in hem geloven, als de Zo...
0
4
Public

Titel WIE IS GOD?!(6) UIT TELESKOOP MAGAZINE

Dat 'íets 'uit 'niets'kan ontstaan, weten we nu ook! Tot voor kort hield men het voor vrijwel onmogelijk, dat het heelal uit 'niets' zou zijn ontstaan . Immers de afstemming van de kosmos, haar sterrenstelsels en zonnestelsels zou duizelingwekkend nauwkeurig zijn, waarbij de wiskundigen onder ons hun vingers zouden aflikken, om...
2
9
Public

Titel WIE IS GOD?(5) UIT TELESKOOP MAGAZINE

Regelmatig wordt ik als spiritueel raadgever bij Parastars.nl, Beyond Counselling.nl etc geconfronteerd met vragen over spiritualiteit & religie. Vragen als wie is GOD, wat is de zin van leven, komen in telefoongesprekken op mij af. In Nederland zijn nog zo'n 8 miljoen mensen praktiserend lid van een kerk en of andere denomi...
0
0
Public

Wie is god ?! (7) het nieuwe evangelie van Jacobus UIT TELESKOOP MAGAZINE

UIT TELESKOOP (INTERNET) MAGAZINE MAART 2014. Heel veel mensen vragen zich af, wie is nu eigenlijk God.Ook wordt deze vraag vaak geassocieerd met de kwestie wat is de zin van (het) leven. Andere mensen negeren tenminste de eerste vraag. Wie is God, en bestaat God?! Zij verwijzen deze vraag terug naar hen die de stelling poneren ...
0
0
Public