Wat is het casinopensioen

Het kabinet heeft besloten dat ons pensioenstelsel per 2015 te veranderen. Als argument voor deze verandering wordt de vergrijzing in Nederland genoemd. De pensioenen worden onbetaalbaar als er niets veranderd aldus de regering. Het kabinet wil de veranderingen in het pensioenstelsel eind september naar de tweede kamer sturen. H...

Het stille protest van de oude Nelis

De oude Nelis kan het maar niet geloven. Misschien heeft hij het niet goed gelezen. Nelis poets de glazen van zijn leesbril helemaal schoon. Dan pakt hij de brief en leest hem nog een keer. De oude Nelis heeft het wel goed gelezen. Het staat er zwart op wit. Nelis heeft een brief ontvangen van zijn pensioenfonds. Het pensioen va...

Geen inkomen voor de mensen in de VUT of prepensioen.

Gelukkig Nieuwjaar. Dat is wat de mensen elkaar de komende dagen regelmatig zullen toewensen. Helaas is het voor sommige onder ons geen gelukkig nieuwjaar. Per 1 januari 2013 zal de wettelijke AOW leeftijd in stapjes verhoogd worden van 65 naar 67 jaar. Dat betekend dat we langer moeten doorwerken voordat we van onze oude dag ku...

De versoepeling van het ontslagrecht

Een van de onderwerpen uit het Kunduz akkoord is de versoepeling van het ontslagrecht. Hiermee hoopt de regering de werkeloosheid terug te dringen. Daarnaast moet de versoepeling van het ontslagrecht dienen om de economie te stimuleren en de huidige crisis tot staan te brengen. Een vreemde redenering, door het versoepelen van he...