Manfred von Richthofen: de Rode Baron, havik van Wereld Oorlog I

Manfred von Richthofen : De Rode Baron, kampioen gevechtsjager. Inleiding Iedere oorlog is een periode waarin bijzondere mensen opvallen of hun talenten ontwikkelen. Bepaalde figuren domineren nu eenmaal de scene waarin ze leven. Alhoewel mijn passie ligt in de tweede wereldoorlog is deze figuur uit de eerste wereld brandhaard m...
16
8
Public