0
3

De Hemel

Over de hemel wordt veel gespeculeerd en gediscussieerd. Maar wat velen erover hebben geleerd, verschilt aanzienlijk van wat de Bijbel erover zegt. Wat is de hemel? WAT SOMMIGE MENSEN ZEGGEN Er zijn verschillende gedachten over de hemel en het doel ervan. Bijvoorbeeld: Veel christenen zijn het eens met de New Catholic Encycloped...
2
8
Public

Het einde van de wereld..., wat is die wereld?

De Bijbel zegt: ‘Die wereld met al haar verlokkingen gaat voorbij’ (1 Johannes 2:17, Groot Nieuws Bijbel). Wat is die ‘wereld’? Hoe en wanneer zal die voorbijgaan? Welke ‘wereld’ zal eindigen? WAT DE BIJBEL ZEGT De wereld waarover wordt gesproken, heeft ‘verlokkingen’ die door God worden veroordeeld. Er wordt dus...
2
7
Public

Beloofde Jezus de misdadiger leven in de hemel?

Toen Jezus terechtgesteld werd, beloofde hij de misdadiger die naast hem hing toekomstig leven in het paradijs. Hij zei tegen hem: „Voorwaar, ik zeg u heden: Gij zult met mij in het Paradijs zijn” (Lukas 23:43). Het is opvallend dat Jezus niet zei waar dat paradijs zou zijn. Bedoelde Jezus dat de misdadiger bij hem in de hem...
2
7
Public

Kunnen wij geloven in een paradijs op aarde?

Door de hele geschiedenis heen hebben miljoenen mensen geloofd dat ze uiteindelijk de aarde zouden verlaten en naar de hemel zouden gaan. Sommige waren van mening dat het nooit de bedoeling van onze Schepper geweest is dat de aarde onze permanente woonplaats zou zijn. De asceten gingen zelfs nog een stap verder. Volgens velen va...
0
14
Public

Hebben wij een onsterfelijke geest?

Is er leven na de dood? Die vraag houdt mensen al duizenden jaren bezig. Eeuwen lang hebben mensen in elke maatschappij dit onderwerp overdacht en zijn met verschillende opvattingen naar voren gekomen. Over de hele wereld geloven veel mensen dat na iemands dood zijn „geest” verder leeft. Is het echt zo dat iets in een mens b...
0
7
Public

Hoe weten we dat we de juiste uitleg van de Bijbel hebben?

De Bijbel, ook wel de Heilige Schrift genoemd, is eigenlijk een verzameling van 66 boeken. Het eerste boek is Genesis en het laatste is Openbaring of Apocalyps. Wie is de auteur van de Bijbel? De Bijbel is namelijk in een periode van ongeveer 1600 jaar door zo’n veertig mannen geschreven. Maar het opmerkelijke is dat deze mann...
10
6
Public

Waarom laat God lijden toe?

God ziet uit naar de tijd dat hij de aarde tot een paradijs zal maken, want hij is iemand die rechtvaardigheid en gerechtigheid liefheeft (Psalm 33:5). Het bedroeft hem een wereld te zien die onverschillig of afkerig tegenover zijn rechtvaardige beginselen staat, een wereld die zijn gezag verwerpt en zijn volk slecht behandelt. ...
10
7
Public

Wat zegt de Bijbel over: Het Paradijs

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Mattheüs 6:9, 10, De Nieuwe Bijbelvertaling. Dit beroemde gebed, dat velen kennen als het Onzevader of het Gebed des Heren, biedt de mensheid hoop. Hoe dan? Zoals het Onzevader duidelijk maakt, zal...
10
4
Public