Ik was een 'aparte' en eenzame tiener.

Een tiener, die door ogen heen kon kijken. Met mijn grote ogen had ik vaak een starende blik in de verte, omdat ik daar van alles kon waarnemen, wat anderen niet zagen. Dat ontdekte ik pas veel later! Omdat ik zo weinig sprak en absoluut geen groepsmens was, was ik voor veel mensen een raadsel. Gelukkig had ik wel meestal één ...

Een engel redde mijn leven; weet het zeker!

Ik keek de dood in de ogen! Vroeger toen ik een jong mens was, leefde ik een 'jeugdinternaat' waar alles zich afspeelde, afgezonderd van de gewone buitenwereld. We leefden in een tijd van een eeuw terug! Strenge discipline, kinderarbeid, fysiek en psychisch geweld met sadistische mishandelingen, die bijna als normaal werden onde...

'n Verliefde jongen deed mijn droom uitkomen!

Ik dreigde weg te drijven door nachtmerries! Had ik gedacht het verleden te slim af te zijn geweest door te weigeren met mijn gedachten (verstand) terug te keren naar mijn jeugdjaren, waren het mijn emoties die voortdurend uit de bocht vlogen en me hielpen te herinneren aan wat vroeger was. Ik kreeg terugkerende nachtmerries en ...

Ik werd een 'bekakte nerd' genoemd!

Ik wilde gaan studeren;ondanks het enorme verzet. Ik was ongeveer 12 jaar, toen ik bewust bemerkte, dat zich een sterk verlangen van mij meester maakte, namelijk: studeren om schooljuf te worden. Vanwege familie-omstandigheden zat ik op een 'jeugdinternaat' met de naam: Steenentrappen; dat gevestigd was in het Limburgse zuiden t...

Ik was de slordigste moeder van de straat!

Ik was zo'n moeder die géén strakke poetsschema's er op na hield. Zoals het mij uitkwam! Ik had drie jonge kinderen, waarvan de eerste en tweede slechts 14 maanden scheelde en tussen het tweede en derde kind 19 maanden. Ik vond het heel belangrijk om de drie kinderen zoveel mogelijk aandacht te geven in de vorm van spel met he...