Zijn schapen kennen zijn stem

De leer van 'De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' is juist en ze bevat geen misleiding. Ze vraagt niet om argumenten want ze bewijst zichzelf. (Brigham Yong in JD, deel 10 blz. 327.) Daarom is er geen ruimte voor twist of debat. Wij citeren de Bijbel alleen om te bewijzen wat er gebeurde. En alle mensen,...

De patriarch in het gezin

'Onze hemelse Vader heeft in het begin zó voor zijn kinderen gezorgd dat er een vader is die nageslacht verwekt en voor het levensonderhoud zorgt, die liefheeft en leidinggeeft, dat er een moeder is die de kinderen ter wereld brengt, verzorgt, voedt en opleidt, en dat er kinderen zijn die om elkaar gaan geven, elkaar respectere...

De verplichtingen van het doopverbond

Alle ‘heiligen der laatste dagen’ gaan het nieuw en eeuwig verbond aan wanneer zij zich laten dopen en lid worden van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen'. Zij verbinden zich om óp te houden met het koninkrijk van de duivel te steunen en óp te houden met het koesteren van de koninkrijken van deze ...

De verzoening kan zonder profeten niet aanvaard worden

Christus belijden betekend niet dat wij bedroefd moeten zijn of ons ten dode toe terneergedrukt moeten voelen omdat we onvolmaakt zijn. Wij kunnen namelijk door Hem, door zijn gaven te aanvaarden en door zijn barmhartigheid en lankmoedigheid, opgeheven worden. Wij moeten altijd proberen om deze zegeningen in gedachten te houden,...

U leefde al vóór uw geboorte

Vóór uw geboorte woonde uw geest bij God. Dit voorsterfelijk leven wordt soms het voorbestaan genoemd. Daar kon u groeien, zich ontwikkelen, en vele eeuwige waarheden leren van onze Hemelse Vader. Maar u wilde meer op Hem gaan lijken. Als elke liefhebbende ouder, wil God dat zijn kinderen vooruitgang maken. Onze hemelse Vader ...

De enige ware en levende kerk

Toen de Heer na zijn hemelvaart het Amerikaanse vasteland bezocht en zijn kerk daar onder dat volk oprichtte vroeg het volk zich af, nadat Hij hen die dag had verlaten, welke naam ze de kerk moesten geven. Toen Hij de volgende dag kwam om zijn instructies aan hen voort te zetten, wist Hij wat hun vragen en twisten waren en zei: ...

Het grootste kenmerk van de kerk

Als je aan een ‘heilige der laatste dagen’ zou vragen: Vertel nou eens in één zin. Wat is het grootste kenmerk van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen?’ dan zal het antwoord zijn: GODDELIJK GEZAG DOOR RECHTSTREEKSE OPENBARING. President Gordon B. Hinckley heeft daar zijn getuigenis aan toegevo...

Voor hem waren de hemelen een open boek

Joseph Smith was een man voor wie de hemelen als een open boek waren, die openbaringen ontving en visioenen en die door de macht van de Heilige Geest de verborgen geheimenissen van het koninkrijk begreep. Het visioen van de Vader en de Zoon dat hij op zijn veertiende jaar kreeg was het eerste van vele openbaringen die hij ontvin...