Als een mens sterft, zou hij herleven?

Ik ben al enkele jaren vrijwilliger in een verpleeghuis en omdat ik transporteur ben voor de fysiotherapie kom ik in dat verpleeghuis als het waren in alle hoeken en gaten. De meeste bewoners zijn ziek, versleten door de ouderdom en verlangend om ergens anders heen te gaan. Zo kom ik dus regelmatig bij bejaarden om hen op te hal...

Opoffering en gehoorzaamheid

Vanaf het eerste bestaan van de mens kon het nodige geloof, voor de blije zekerheid van eeuwig leven en zaligheid, nimmer verkregen worden zonder de opoffering van alle aardse dingen. Het was alleen door dit offer, wat God verordend heeft, dat de mens zich in het eeuwige leven zou gaan verheugen. Indien een mens in offerande all...

Door de verzoening worden alle dingen behouden

Ik geloof dat de belangrijkste vraag voor ons niet is of wij de verzoening begrijpen want ik heb het gevoel dat niemand daartoe in staat is. Ik geloof namelijk wel dat wij de verzoening moeten aaváárden en weten dat ze waarachtig is. Er zijn veel dingen rondom ons die wij niet begrijpen zoals bijvoorbeeld elektriciteit. De mee...

De verlossing van de gevolgen van de val

Toen Adam en Eva uit de hof van Eden werden verdreven velde de Heer een vonnis over hen. Velen hebben dit vonnis als iets vreselijks gezien terwijl het eigenlijk een zegen was. Ik weet niet eens of het wel als een straf gezien kan worden. Als de mensen de zaligheid en de verhoging willen bereiken dan moeten zij in deze wereld ee...

De drie graden van heerlijkheid

Een van de meest unieke leerstellingen van de herstelling is die van de graden van heerlijkheid. Deze leerstelling wordt in de Bijbel vluchtig genoemd. Christus zei: ‘In het huis mijns Vaders zijn vele woningen….’ (Johannes 14:2.) Paulus sprak over drie verschillende soorten lichamen in de opstanding. (Zie 1 Korintiërs 15...

Het laatste oordeel

Het laatste oordeel is een toekomstige gebeurtenis waarbij wij allemaal voor de rechterstoel van Christus zullen staan om naar onze werken geoordeeld te worden. Ik denk dat het Schriftuurlijke gebod "oordeelt niet" voornamelijk met dit laatste oordeel te maken heeft, want in het Boek van Mormon staat dat de mens niet zal oordele...

De opstanding

“De elementen waaruit dit tijdelijke lichaam bestaat zullen niet vergaan, ze zullen niet ophouden te bestaan maar deze elementen zullen op de dag der opstanding weer samenkomen, been bij been en vlees bij vlees. Het lichaam zal te voorschijn komen zoals het ter ruste werd gelegd, want in het graf is er geen groei of ontwikkeli...

Waar gaan we heen na onze dood?

De dood is niet het einde. De dood is eigenlijk een begin, een volgende stap in het plan van onze hemelse Vader voor zijn kinderen. Op een dag komt uw leven op aarde ten einde, net als dat van alle andere mensen. Uw stoffelijke lichaam gaat dan dood. Maar uw geest sterft niet. Bij de lichamelijke dood gaat uw geest naar de geest...

Onze voorbereiding op het celestiale leven

Wij komen in de wereld om te worden beproefd. Terwijl wij onze levensweg bewandelen zullen wij ons steeds moeten aanpassen en zonden zullen wij moeten overwinnen. Er is veel te leren. Er zijn zwakheden waar wij bovenuit moeten rijzen. Wij moeten zelfbeheersing verwerven, rechtvaardig worden en volmaaktheid proberen te bereiken. ...