NIEUWE POLITIEKE PARTIJ 'DUURZAAM'UIT TELESKOOP MAGAZINE

NEDERLAND heeft behoefte aan een nieuwe politieke partij 'DUURZAAM' die kwaliteit van de samenleving bevordert en de politiek van de lange termij verkiest boven de politiek van de korte termijn, de waan van politiek Den Haag. De volgende programmapunten wil de nieuwe politieke partij in Nederland invoeren. tw: 1. Staatsvorm: rep...
2
0
Public

TOP 10 NEDERLANDSE DAGBLADEN UIT TELESKOOP MAGAZINE

UIT TELESKOOP MAGAZINE . Veel (jonge) mensenmet name, vragen zich af welke dagbladen kwaliteit hebben. Kwaliteit bestaat uit 2 criteria: een dagblad moet dagelijks verschijnen en moet een massamedium zijn. In Nederland verschilt men over de vraag wat kwaliteitskranten zijn en welke niet. Met kwaliteit wordt ook bedoeld een krant...
0
0
Public

Titel volledig werkgelegenheid uit Teleskoop Magazine

32-URIGE WERKWEEK BASISINKOMEN WERKNEMERSZELFBESTUUR Deze drie thema's vormen de peilers onder een volledig werkgelegenheidsplan. Nederland heeft in de geschiedenis, sinds de industrialisatie nooit volledige werkgelegenheid gekent. Ook elders in de liberaal kapitalistische westen is volledige werkgelegenheid een utopie gebleken....
0
0
Public