Mijn persoonlijke kwaliteiten en verbeterpunten

Mijn persoonlijke eindreflectie op het einde van mijn eerste academiejaar als regentaat studente. Mijn persoonlijke kwaliteiten en verbeterpunten als (toekomstig) leraar Een eerste kwaliteit van mij is dat ik de leerstof zelf goed begrijp en er meer over weet dan enkel dat wat ik de leerlingen moet aanleren. Hiervoor was ik eige...
2
1
Public