Wreck this journal

Een boek, je zou het kunnen lezen natuurlijk, maar ja, dat doet iedereen al. Zo moet Keri Smith, schepper van ‘Wreck this journal’ hebben gedacht. Lezen is vooral een passieve bezigheid, in die zin dat je weinig tot niks hoeft te doen, slechts je ogen volgen actief de woorden, zinnen, paragrafen en hoofdstukken, die een schr...
7
7
Public