Een latte macchiato is een van de populairste warme drankjes van dit moment. Het staat bekend om de drie lagen die het heeft. Het begint met een laag warme melk, dan komt de laag koffie met daarboven een laag schuim. Maar hoe kun je dit nou zelf goed maken? Benodigdheden Melk (vol) Melkschuimer Espressobonen Koffiemachine Een gr...
3
5
Public
door Shiny
24/10/2012 14:29
De definitie van een stereotype is: een set van opvattingen over de eigenschappen van een groep (Stroebe & Insko). Er bestaan veel stereotypen! Deze zijn niet bij iedereen hetzelfde. In dit artikel zie je een paar van de meest algemene stereotypen die er zijn! Stereotype: Fransen Over Fransen bestaat een erg stereotype beeld...
1
1
Public
door Shiny
28/09/2012 12:13
Een korte uitleg over Soennieten, Sjiieten en Alevieten. Soennieten: Herkomst van de naam: Soenna (=traditie); de Soennieten willen de traditie houden, om een opvolger te kiezen op kwaliteit, en niet op afkomst. Politiek leiderschap: Landsregering. Godsdienstig leiderschap: Korangeleerden; zij hebben de taak om toe te zien op de...
0
0
Public
door Shiny
28/09/2012 12:08
Hieronder staat het ontstaan van de Europese Unie beschreven. De wortels van de Europese Unie liggen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Na al het bloedvergieten en geweld in de Tweede Wereldoorlog was er behoefte aan een veilig bestaan in Europa. Om de vrede en welvaart in Europa te creëren was er samenwerking tussen de E...
0
0
Public
door Shiny
28/09/2012 12:08
Redoxreacties, gebruikt in de scheikunde. Stof gebruikt op het VWO. Verbrandingsreacties altijd redoxreactie - Zuurstof altijd nodig - Koolstofverbindingen zijn reductor - Reactieproducten: oxiden - Volledige verbranding: overmaat zuurstof - Onvolledige verbranding: overmaat brandstof: roet ontstaat Een redoxreactie kun je herke...
0
0
Public
door Shiny
28/09/2012 12:08
Koolstofchemie samenvatting, stof gebruikt op het VWO. Koolwaterstoffen - Alkanen (CnH2n+2) : koolstofskelet, niet vertakt - Cycloalkanen (CnH2n) : koolstofskelet, cyclisch - Alkenen (CnH2n) : onverzadigde koolwaterstoffen met dubbele binding - Alkynen (CnH2n-2) : onverzadigde koolwaterstoffen met driedubbele binding Andere kool...
0
0
Public
door Shiny
28/09/2012 12:08
Samenvatting uit vwo over de stof die biochemie aangaat. Biochemie samenvatting Scheikunde vwo. Monosachariden - Enkele ringstructuur - Meervoudig alcohol Disachariden - Twee monosachariden, gekoppeld door condensatiereactie - Ontstaan ook bij afbraak polysachariden door hydrolyse Polysachariden - Ontstaan door koppeling van glu...
0
0
Public
door Shiny
28/09/2012 12:08
Een overzicht van belangrijke auteurs uit de twintigste eeuw in Amerika. • Upton Sinclair (1878-1968) - Tegenstrijdig met de ‘American Dream’ - The Jungle - Een mix van realistische observaties en fictie • Francis Scott Key Fitzgerald (1896-1940) - The Great Gatsby (1925): Gatsby is heel rijk en geeft veel feesten. Wat k...
2
2
Public
door Shiny
28/09/2012 12:08
Samenvatting van paragraaf 3.1 van 'de geo', een aardrijkskunde leerboek op het vwo. § 3.1 Vele steden maken (g)een Randstad Noordvleugel: noordelijke zone van de Randstad → het financiële, educatieve en culturele centrum van Nederland → Amsterdam: commerciële dienstverlening, mainport Schiphol, industrie Noordzeekanaal �...
0
0
Public
door Shiny
28/09/2012 12:08