Politieke Willekeur

Gesteund door ambtenarenvakbond Abvakabo FNV hebben gisteren zo’n 300 ambtenaren geprotesteerd in Den Haag om hun bijzondere rechtspositie te behouden. De afschaffing van deze bijzondere rechtspositie is een initiatief van Tweede Kamerleden Eddy van Hijum (CDA) en Steven van Weyenberg (D66) en de uiteindelijke beslissing zal w...

Emancipatienota

Maandagochtend. Ik ben, zoals gewoonlijk, de Volkskrant aan het doorbladeren. Weinig verrassend nieuws; de oorlog in Syrië, de verdeeldheid binnen de PvdA over het strafbaar stellen van illegaliteit en natuurlijk de eindexamens die vandaag weer gaan beginnen. Dan valt mijn oog op een artikel over onze minister van Onderwijs, Cu...