Als u er voor God bent, dan zal God er ook voor u zijn

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 14 February 07:32

     Ik zie een toekomst van een volledig gerealiseerde dictatuur. De dictator is nooit geïnteresseerd geweest in het wel en wee van het volk. Hij hoorde altijd al bij een vermogende klasse die slechts om macht en rijkdom geeft. Hij begaat 'alle denkbare uitspattingen': hij feest, drinkt, hoereert en omringt zich met weelderige luxe. 

     Het volk is  niet achterlijk. Al snel beseffen zij dat zíj deze vrijheid niet zullen krijgen en dat híj zijn luxe slechts geniet bij gratie van hun onderdrukking. Eindelijk beseft het volk dat het de geliefde vrijheid heeft verkwanseld voor 'de Europese dwangbuis van de drukkendste en aller slavernijen. 

     Wij mogen in de EU het meeste betalen zonder daarvoor iets in de melk te brokkelen te hebben. De enige optie die dan nog rest is een bittere strijd tussen enerzijds het volk en anderzijds de dictator en zijn leger. Ben ik Paranoia?

     Ik heb me in de reconstructie van Socrates betoog onthouden van vergelijkingen met demagogen in de Verenigde Staten en Europa. De parallellen mogen echter duidelijk zijn. Leden van precies die elite die ze verguizen?  Check. De achterban onrealistische gouden bergen beloven? Check. Geweld aandragen als oplossing? Check. Critici afdoen als charlatans? Check.  Alle problemen worden veroorzaakt door iedereen behalve de achterban en hun leider? Check. Irrationele paranoia? Check.

     Stel dus even dat Socrates gelijk heeft, dat elke democratie zich richt naar een samenleving waarin een bevoorrechte elite als een vadsige parasiet iedereen uitbuit. Oké. Nu hebben wij er financieel allemaal iets bij gekregen, maar wanneer de boeren zijn uitgekocht en het dubbele betaald moet worden om onze monden te vullen, zal de ontevredenheid enorme escalaties met zich meebrengen, die met de ME en afgerichte honden te lijf gegaan wordt. 

     Misschien wordt zelfs het leger tegen haar eigen bevolking ingezet. Als het systeem daar zelf geen oplossing voor aandraagt is de enige weg: het volgen van Engeland in hun brexit.

     Ik stem dus op Forum voor Democratie en ben lid van deze beweging. Mensen die niet willen integreren in onze samenleving en een overheersende ideologie erop na houden, die zullen dan echt hun heil ergens anders moeten gaan zoeken. Terug naar de Natiestaat die Nederland eens was is dan de enige optie die dan nog overblijft.

     Ik doe dit niet voor mezelf maar voor hen die na mij komen. Ik ben namelijk achttienjaar geleden al geswitcht naar een andere cultuur. (1) Een van de doelen van de Schriften die wij raadplegen is ons te tonen hoe rechtschapen mensen met verleiding en het kwade omgaan.

     God zal ons laten weten of we moeten vechten, vluchten of onze situatie gewoon moeten aanvaarden, want dat heeft hij in het verleden ook bij anderen gedaan. (2) Hij spreekt tot ons door het gebed, en als we bidden, zullen we de Heilige Geest bij ons hebben, die ons zal leiden. We hebben naast de Schriften ook de leringen van de hedendaagse profeten, onze patriarchale zegen, de raad van geïnspireerde leidinggevenden van priesterschap en hulporganisaties, en vooral de stille, zachte stem van de heilige Geest.

     Ik getuig dat als u er voor de Heer bent, de Heer er ook voor u is. (3) Als u Hem liefhebt en zijn geboden onderhoudt, zal zijn Geest bij u zijn en u leiden. Stel uw vertrouwen in die Geest die ertoe beweegt goed te doen en dan zult gij alle dingen weten die verband houden met de dingen der gerechtigheid. (4) (5) En dit getuig ik in Jezus Christus naam Amen.

 

(1. 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)

 

(2.  Jozef rende van Potifars vrouw weg. (Zie Genesis 39.) Lehi verliet Jeruzalem met zijn gezin. (Zie 1 Nephi 2.) Maria en Jozef vluchtten naar Egypte om aan het snode plan van Herodes te ontkomen. (Zie Matteüs 2.) In al die situaties waarschuwde onze hemelse Vader die gelovigen.)

 

(3.  Zie leer en Verbonden 88:63.)

 

(4. Zie Leer en verbonden 11:12, 14.)

 

(5. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van genoemde kerk in 1.)
 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.