Ik wil die wijsheid graag heilig houden

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Monday 04 January 05:56

     Er zijn mensen die ervan uitgaan dat: wanneer burgers vrijheid als een absoluut goedrecht gaan opeisen, een omwenteling naar een dictatuur op de loer ligt. Alles wijst volgens hen in de richting dat het kleinste beetje gezag, onverdraaglijk voor die burgers is. Die burgers vinden op hun beurt dat wie naar de halfbakken leiders luistert, wel een slaafse houding en een gebrekkige ruggengraat heeft.

     Nu is het wel zo dat een paar Nederlanders beweren dat de staat de persoonlijke vrijheden steeds meer aantast, en daardoor het volk gemakkelijk achter zich krijgen. Wat het volk evenwel niet doorheeft is, dat die mannen uit eigen belang handelen en zich enkel met politiek bezighouden om goed geformuleerd te zeggen wat in hen opkomt. Dat er naar dergelijke personen geluisterd wordt, komt niet voort uit kwaadwillendheid, maar uit onwetendheid. 

     Anderen vinden dat dergelijke mensen vanwege die  onwetendheid zich laten leiden door emoties of door kwaadsprekerij. Wie niet goed op de hoogte is, weet niet waarvoor hij kiest. Zij zien dit als een bewijs dat er ook tegenwoordig politieke keuzes worden gemaakt zonder werkelijk te weten waar het in het leven om draait.

     Weer anderen vinden dat je jezelf kunt afvragen of de armere bevolking, waarvan een deel steevast op de gesettelde elite partijen stemt, wel goed op de hoogte is van het elitaire beleid, dat doorgaans voor de minder bedeelde beroerd uitpakt. 

    Oké, tegenwoordig beschikken we over heel wat meer middelen om op de hoogte te blijven, maar of dat ook leidt tot meer wijsheid blijft de vraag. Inmiddels weten we dat de democratisering van kennis, waar we met de komst van internet op hoopten, samengaat met een ingewikkelder, duistere invloed: de verspreiding van manipulatief nep-nieuws die op de emoties inspelen. 

     Daarnaast hebben de verspreiders van dat nepnieuws niet enkel de toehoorders op het plein als publiek, maar een ongekend aantal internetgebruikers en Facebookers. Door in te spelen op verontwaardiging, angstgevoelens en woede, manipuleren de afzenders mensen die slecht op de hoogte zijn.

     Ik vind het ook steeds lastiger om werelds up to date te blijven en daarom heb ik mij van het wereldse afgewend, want wie gaat er nog van de realiteit uit dat de mens eeuwig is? Ik denk zelfs dat de meeste mensen het begrip eeuwigheid, het grootste nepnieuws vinden wat ooit is voortgebracht, want anders zouden de kerken niet vrijwel volledig zijn leeggelopen.

     Zendingswerk heeft tot doel anderen uit te nodigen om tot Christus te komen, door met hulp van de zendelingen het herstelde evangelie aan te nemen, met geloof in Jezus Christus en zijn verzoening, bekering, de doop door onder dompeling, de gave van de Heilige Geest en volharding tot het einde toe te volgen.

     Het resultaat van de zendelingen is vrijwel nihil. Ik voel mij dus als één van de enkelingen die achttienjaar geleden de naam van Jezus Christus op zich heeft genomen. Toch ben ik er enorm gelukkig van geworden en ik denk dat mijn getuigenis, over de waarheid over God en Zijn Zoon Jezus Christus, ook als nepnieuws ontvangen wordt. Maar het rare is, dat ik zo overtuigd ben, dat ik er niet meer over wil discussiëren, want dat is alleen maar parels voor de zwijnen werpen. Ik daarentegen wil die wijsheid graag heilig houden. (1) En dit getuig ik in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd en weeg in uw hart deze voorlichting, zodat de Heilige Geest daarover tegen u kan getuigen.) 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.