In het celestiale koninkrijk is populisme niet nodig

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 22 November 11:06

     Het populisme is een manier van politiek bedrijven, waarin de centrale tegenstelling die tussen "het volk" en "de elite" heerst, de populist de kant van "het volk" kiest. Deze begrippen kunnen op verschillende manieren worden ingevuld, zodat men links populisme, rechts populisme en diverse andere typen kan onderscheiden. Om die reden kan het populisme niet als een ideologie worden opgevat. In het algemeen spraakgebruik heeft populisme doorgaans een negatieve bijklank die volkomen onterecht is.

     Op de keper beschouwd handhaaft elk populisme zich door erop te attenderen dat de politiek voorrang geeft aan het spontane democratische bewustzijn dat door het gros van de burgers in onze democratische samenlevingen gedeeld wordt. Dit democratisch bewustzijn stelt, dat in een democratie het volk het voor het zeggen heeft.

     Het populisme, van zijn kant bezien, spint er vervolgens garen bij om steeds weer hierop te wijzen en tegelijk erop te wijzen dat de overheid, de staat, de regering of hoe de gevestigde politieke macht ook wordt aangeduid dit principe systematisch met voeten treedt.

     De gezagdragers, die geacht worden te regeren overeenkomstig de wil van het volk, zouden hun macht vooral gebruiken om zichzelf en allerlei andere bevriende elites te bedienen, en dit ten nadele van de objectieve belangen van het volk. Op die manier drijft het populisme een wig tussen het volk en zijn vertegenwoordigers, die de macht, die hen door het volk is toevertrouwd, misbruiken.

     Ik heb het gevoel dat ik nu in een dergelijk land woon. Zeggen dat ik mij daarbij neer moet leggen gaat niet want ik ben hier geboren. Het gaat mij dus wel degelijk aan dat er beslissingen worden genomen die op geen enkel partijprogramma hebben gestaan en waar de kiezer tijdens de verkiezingen niet op is geattendeerd waardoor die kiezer zijn stem daar niet op af heeft kunnen afstemmen.

     Nu moet mij ook van het hart dat ik achttien jaar geleden de beslissing heb genomen om mezelf uit te burgeren uit de Nederlandse samenleving waardoor dit gedoe mij laat schommelen tussen mij erover op te winden of dat het mij eigenlijk niks kan schelen. Ik ben namelijk slechts tijdelijk op deze wereld. Mijn geest komt uit de eeuwigheid en heeft hier een andere missie te vervullen, een missie waarin ik leer om een zo hoog mogelijk niveau te halen in het kiezen voor het goede. En nou denk ik dat ik er goed aandoe mij van het hele gekrakeel volledig af te wenden, zodat ik mij volledig kan weiden aan het goede, ja aan een toekomstperspectief die zijn weerga niet kent.

      De Heer heeft gezegd: "Dit is mijn werk en mijn heerlijkheid: de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen." (1) Onsterfelijk zijn houdt in eeuwig te leven als een herrezen mens. Dankzij de verzoening en opstanding van Jezus Christus ontvangt iedereen deze gave.

     Eeuwig leven, ofwel verhoging, houdt in toegelaten te worden tot de hoogste graad in het celestiale koninkrijk, waar we in Gods tegenwoordigheid in gezinsverband zullen wonen. (2) Evenals de onsterfelijkheid wordt deze gave mogelijk gemaakt door de verzoening en opstanding van Jezus Christus, maar zij vergt wel onze 'gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het herstelde evangelie'. (3)

     Ik heb voor het laatste gekozen met de zekerheid dat in het celestiale koninkrijk populisme niet voorkomt. (4) En dit getuig ik in Jezus Christus naam. Amen. 

 

(1. Mozes 1:39.)

 

(2. Zie L&V 131:1-4.)

 

(3. Zie Geloofsartikelen 1:3.)

 

(4. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.