Ik heb geen drang meer om het verkeerde te doen

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 08 November 15:36

     Ik ben vaak verliefd geweest. Het heeft tot mijn vijfenvijftigste levensjaar een grip op mijn leven gehad met alle mogelijke excessen die daarbij horen. Toch beleefde ik elke verliefdheid als uniek en geloofde ik oprecht dat het deze keer anders was dan alle voorgaande keren. Nu besef ik dat ik in een wereldse illusie heb geleefd die mij door de wereld werd voorgehouden terwijl ik daarentegen telkens in een uilskuiken veranderde. Nu vraag ik mezelf af: "Wat is er nu dommer dan een verliefde?" Ik heb eigenlijk net als een domme ezel in het domein van mijn liefde overal ja op gezegd, daarin heb ik koppig volgehouden te weigeren iets te leren, waardoor ik mij voortdurend hetzelfde gedroeg in de trant dat niemand mij kon opvoeden.

     Verliefdheid was voor mij een spannend schimmenspel waarmee ik mezelf eigenlijk maar al te graag misleidde. Ik gedroeg mij alsof mijn verlangen mij de weg wees naar een ultiem geluk, die uniek was en voor altijd bedoeld was te fungeren als een bedwelming die nooit kon eindigen. Maar in werkelijkheid verdrong ik het idee dat het eindig is, en - erger nog - dat ik mij op zo'n zelfde dergelijke wijze ook kon richten op een ander, waardoor dergelijke vurige gevoelens een zekere inwisselbaarheid met zich meebracht die de verliefdheid enigszins belachelijk kon maken.

     Achttienjaar geleden kwam de ommezwaai. Ik had van mijn leven schoon genoeg gekregen. Ik kreeg de kans om van cultuur (1) te veranderen en in die cultuur leerde ik dat de Heiland, Jezus Christus, belooft - aan wie Hem volgen - dat mijn gehele lichaam met licht vervuld zal zijn en dat er in mij geen duisternis meer zal zijn, (2) dat ik mijn leven met echte waarheden, rechtschapenheid, vrede, goedheid en met geloof in Jezus Christus moest vullen, want als ik dat doe zal er geen plaats zijn voor wereldse aangelegenheden en andere bronnen van geestelijke duisternis.

     "Licht en duisternis kunnen niet tegelijkertijd op dezelfde plaats zijn. Licht verjaagt duisternis. Waar licht is, wordt duisternis overwonnen en moet zij weggaan. Nog belangrijker: duisternis kan licht niet overwinnen, tenzij het licht verzwakt of uitgaat." (3)

     Ik vul nu mijn leven met licht als ik met een eerlijke bedoeling bidt en de Schriften bestudeer om de Heer te leren kennen, te begrijpen en te volgen. Ik ontdek dat het woord van God 'een krachtiger uitwerking' op mij heeft 'dan al het andere' (4) in de wereld. Met een goed begrip van de ware leer is mijn houding en zijn mijn gedragingen  veranderd. Ik heb mij hiermee mezelf van de duisternis van de wereld kunnen ontdoen, vooral nu ik wekelijks naar de kerk ga, aan het avondmaal deelneemt, de sabbat heilig, een keer in de maand vast en mijn tiende betaal. (5)   

     Ik maak nu, samen met mijn huidige vrouw, waarmee ik een eeuwigdurend huwelijk heb mogen sluiten, er een gewoonte van om elke vrijdag naar onze Tempel te gaan. Er is in ons gevoel geen betere manier om te zorgen dat wij goed leven, want daarmee verdringen wij het kwaad van de wereldse invloeden. (6) Nu ik tot de Heer genaderd ben, is mijn gedrag en zelfs mijn 'hele wezen en zijn' geleidelijk aan christelijker geworden. Door mij innerlijk te bekeren tot het herstelde evangelie van Jezus Christus, heb ik geleerd om 'geen drang meer te hebben om het verkeerde te doen, maar wel om voortdurend het goede te doen.' (7) Wij zijn hier saampies erg gelukkig door geworden. (8) En dit is ons getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen bedoeld.)

 

(2. Zie Leer en Verbonden 88:67; zie ook 3 Nephi 13:22-23.)

 

(3. Zie ouderling Robert D. Hales van het Quorum der Twaalf Apostelen, Liahona, mei 2002, blz. 79.)

 

(4. Zie Alma 31:5.)

 

(5. Zie Leer en Verbonden 59:9.)

 

(6. Zie President Gordon B. Hinckley, Liahona, mei 2005, blz. 103.)

 

(7. Zie Mosiah 5:2.)

 

(8. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van genoemde kerk in 1.)  

 

  

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.