Het coronavirus is slechts een oefening

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Wednesday 03 June 12:27

     Nederlanders voelen zich minder gelukkig sinds de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Happiness Economics Research Organization (EHERO), het geluksinstituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 71 procent van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan dat de uitbraak van het coronavirus zijn leven negatief heeft beïnvloed. Dit geldt vooral voor mensen met thuiswondende kinderen en mensen met inkomensonzekerheid. De coronamaatregelen hebben de grootste impact op onze sociale relaties, vrijetijdsbesteding en financiële zekerheid.

     Uit de studie blijkt dat we ons vaker gespannen, prikkelbaar, bedroefd, angstig en eenzaam voelen dan vóór de uitbraak. Onderzoekers (1) zeggen: "Mensen met inwonende kinderen of inkomensonzekerheid, zoals ZZP'ers en mensen met een tijdelijk of nulurencontract ervaren de grootste daling in geluk. Velen vinden het lastig om het thuiswerken te combineren met het zorgen voor en onderwijzen van hun kinderen en dat mensen die zich eenzaam voelen en zich zorgen maken over de gezondheid van zichzelf en anderen een grotere daling in geluk ervaren."

     Het is niet alléén maar negativiteit wat de klok slaat: "We zien ook dat mensen op een positieve manier geconfronteerd worden met hun naasten, gezin of huisgenoten. Ze hebben meer échte en persoonlijke aandacht voor elkaar, spelen spelletjes, hebben goede gesprekken en bouwen diepere relaties op." Ook grijpen sommige deze situatie aan voor zelfreflectie. "Voor de meeste mensen zal deze geluksdaling niet voor altijd zijn en zal hun geluksgevoel na verloop van tijd weer stijgen naar het oude niveau", aldus de onderzoekers. "Dat weten we uit onderzoek naar geluk tijdens eerdere crises. We passen ons aan een nieuwe situatie aan en vinden manieren om ermee om te gaan."

     Toen Zijn volgelingen Jezus vroegen om de tekenen van Zijn komst te beschrijven, was een van de tekenen om te kijken naar "pestilentie" (2) Ongeacht welke rol het in de Bijbelse profetie heeft, zou de opkomst van het coronavirus u moeten dwingen om u deze vraag te stellen: "Ben ik voorbereid?" Als het ergste scenario zich voordoet, ben ik dan bereid om te sterven? Het maakt immers niet uit of ik sterft aan het coronavirus of vredig in mijn slaap. Ongeacht de omstandigheden is mijn kans om te sterven reëel.  

     "De Here in zijn grote en oneindige goedheid zegent hen en doet hen voorspoedig zijn, die hun vertrouwen in Hem stellen. Wanneer Hij alles doet, wat voor het welzijn en geluk van zijn volk mogelijk is, ja, te dien tijde kunnen wij zien, dat zij hun hart verstokken, en de Here, hun God, vergeten en de Heilige met voeten treden; ja, en dit wegens hun zorgeloosheid en hun buitengewoon grote voorspoed."

     "En aldus zien wij dat, tenzij de Heer zijn volk met de dood en met verschrikking en met hongersnood en met allerlei pestilentie bezoekt, zij niet aan Hem denken. (3)

     Zijn de woorden 'dood', 'verschrikking', 'hongersnood' en 'pestilentie' u opgevallen in deze profetische waarschuwing? De morele waarden waar de beschaving zelf van afhankelijk is, worden steeds sneller uitgehold. Het beste wat ze toen en ook nu moeten doen, is weg te blijven van gelegenheden waar zowel het gevaar van lichamelijke, alsook voor geestelijke besmetting bestaat. (4)

     Statistieken wijzen uit dat de 'gemiddelde Nederlander nooit op een goed onderbouwd verhaal zijn leven zal veranderen maar wel op emotionele gronden' en daarom zal het coronavirus slechts een oefening zijn op wat ons nog te wachten staat. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.  

 

(1. Martijn Burger en Sophie Sisouw de Zilwa.)

 

(2. Zie Lucas 21:11.)  

 

(3. Zie het Boek van Mormon, Helaman 12:1-3.)

 

(4. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)  

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.