Een gezond thuis maakt je emotioneel sterk

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Wednesday 22 April 14:39

     Thuis is de plek waar je woont, maar ook waar je tot rust komt, waar je kunt nadenken, waar je met je dierbaren en vrienden kunt lachen, huilen, en over andere dingen kunt praten dan waar je op je werk bij de koffieautomaat over praat. Thuis is de plek waar je in het hier en nu kunt zijn, ja, waar je psychologisch en emotioneel sterk kunt blijven.

     Maar als ik zo om mij heenkijk dan vraag ik mij af wie er heden ten degen nog over een gezond thuis beschikt. Ik krijg dan de indruk dat hun thuis ziek en kwetsbaar is en vatbaar voor lichamelijke en geestelijke ziektes. Ik heb ergens gelezen dat meer dan de helft van het mensdom aan problemen onderhevig is en dat je daarom beter iedereen kan benaderen alsof zij een probleem hebben.

     Woon je namelijk met meerdere mensen, hetzij in gezinsverband, hetzij in een vriendschapsverband, dan is het belangrijk dat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor het geheel. Ruzie over het huishouden is namelijk onverstandig, want voor elk thuis geldt dat een aantal taken, zoals schoonhouden en onderhoud, noodzakelijk zijn, ook al zijn ze misschien niet leuk om te doen.

     Elkaar en jezelf respecteren betekent dat je de taken op je neemt die aan jou zijn toebedeeld en ook daadwerkelijk ten uitvoer brengt. Maar in de praktijk komt daar vaak niets van terecht. Men rent van hot naar her omdat het leven een te grote druk op iedereen legt. Er wordt hierdoor met misverstanden gestrooid, met huishoudelijke afspraakschendingen en klusjes geleurd, ja, noem maar op, er is altijd wel een reden waarom er iets niet gedaan wordt.

     Thuiskomen terwijl er niet wordt gekookt, een was die niet wordt gedaan, een schoonmaakactie die niet wordt uitgevoerd. Er zijn steeds meer mensen die in hun eentje op zichzelf gaan wonen, die de eenzaamheid opzoeken en zonder een "welterusten" onder de lakens kruipen.

     Ik ben daar zelf ook drie keer het slachtoffer van geweest waardoor ik weet waar ik over praat. Zonder dat ik het zelf zocht ben ik in contact gekomen met mensen van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen'. Ik heb naar hen geluisterd en geconstateerd dat  Schriftstudie van wezenlijk belang is voor geestelijke voeding. (1) Het woord Gods heeft mij aangezet tot toewijding en is als een genees­krachtig balsem tegen mijn gekwetste gevoelens, boosheid of teleurstel­ling geworden. (2)

     Mijn toewijding is daardoor gegroeid en ik ben toen die cultuur gaan aannemen waardoor ik het gevoel heb gekregen, dat ik eindelijk thuis was gekomen. Oké, ik doe niet meer als voorheen waardoor dit als een bekering wordt gezien, terwijl het voor mij als een oplossing gold. (3) Toewijding en bekering zijn nauw verwant aan elkaar.

     C. S. Lewis, de ijverige, christelijke schrijver heeft de kwestie helder onder woorden gebracht. Hij verzekerde zijn lezers dat het christendom mensen oproept zich te bekeren en hun vergeving belooft; maar dat het christendom zwijgt zolang mensen niet beseffen en voe­len dat ze vergeving nodig hebben. Hij verklaarde: "Pas als u ziek bent, luistert u naar de dokter." (4)

     Ik ben mij gaan realiseren dat ik mij vóór mijn doop op neutraal terrein tussen goed en kwaad bevond. Maar toen ik - door mij te laten dopen - lid werd van de kerk, ging ik in dienst bij God. Toen ik dat deed, verliet ik het neutrale terrein, en ik wil daar ook nooit meer in terugkeren. (5) Ik ben nu zielsgelukkig, omdat ik betreffende mijn verleden schoon schip heb kunnen maken. En dit getuig ik in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. Zie Johannes 5:39; Amos 8:11; zie ook James E. Faust, 'A Personal Relationship with the Savior', Ensign, november 1976, blz. 58-59.)

 

(2. Zie Alma 31:5.)

 

(3. Zie Alma 36:23-26.)

 

(4. C. S. Lewis, Mere Christianity (1952), blz. 31-32. Lewis studeerde Engelse literatuur aan de Oxford University en was voorzitter van de faculteit Middeleeuws en Renaissance-Engels aan Cambridge University.)

 

(5. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.