Wie de wetten van God nakomt overtreed geen aardse

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 12 January 18:32

     Godsdienstvrijheid is een van de klassieke grondrechten. Het houdt in dat men de vrijheid heeft zelf te kiezen om tot een godsdienst toe te treden en deze te belijden en te beoefenen. Zij biedt ook ruimte om te kiezen voor een godsdienstloze levenshouding. Het recht op godsdienstvrijheid is voornamelijk gericht op het beschermen van religies en geloofsovertuigingen tegen staatsinmenging. Het beschermt ook ongelovigen tegen staatsinmenging. (1)

    Er zijn mensen die vinden dat religie verbindt en de sociale kracht waarmee afzonderlijke dingen samenhangen bevordert. Anderen vinden dat religie gelijkgezinden verbind, maar de samenleving verdeeld, waardoor de groepen in de natiestaat uit elkaar gedreven worden. Er zijn er die pleiten voor een overkoepelend verband, iets wat burgers met elkaar willen hooghouden en zij denken dat een secularistische (2) staat, het beste model is om de verschillende culturele en levensbeschouwelijke stromingen in de samenleving in goede banen te leiden.

     Een kerk en een moskee is een openbaar gebouw voor christelijke, of islamitische handelingen of samenkomsten. Het is dus geen openbare ruimte zoals de straat in de stad waar mensen zich alleen maar mogen uitdossen met religieuze tekenen zoals een coliertje met een kruisje. Daarnaast moet de staat en de straat scherp van elkaar scheiden blijven, waardoor de staat zich helemaal niet religieus uitdost om geloofwaardig genoeg te blijven om eventuele conflicten tussen religieuze groeperingen op te lossen. Met andere woorden: De rechtbank, het leger, het ambtenarenapparaat moeten religieus neutraal zijn.

     Dit is de reden dat 'heiligen der laatste dagen' altijd het goede willen doen en zowel de wetten van God onderhouden alsook de wetten van de mens. Met andere woorden: Hun lidmaatschap in het koninkrijk van God respecteren en hun burgerschap in het land waar zij deel van uitmaken, want dan zal God hen steunen en veilig houden, en zullen zij blijven groeien, zoals zij dat van het begin af aan gedaan hebben. Hun profeten beloven dan dat hun toekomstige groei sneller en groter zal zijn dan in het verleden. (3)

     Zij leren hun kinderen de wet van God te respecteren en de wet van de staat en/of van hun land. Zo leren zij hun kinderen diegenen te respecteren en te eren die door het volk gekozen zijn om leiding te geven en het recht en de wet uitvoeren. Ze worden geleerd om trouw te zijn aan hun land, trouw aan de rechtschapenheid, oprechtheid en eer, om op te groeien als mensen die uitverkoren zijn uit alle mensen in de wereld. (4)

     Daadwerkelijk een 'heilige der laatste dagen' zijn is een van de besten te zijn onder Gods volk/kinderen in de hele wereld. Een goede 'heilige der laatste dagen' zal een goede burger zijn, ongeacht of hij onderdaan is van Nederland Groot-Brittannie, de Verenigde Staten, Duitsland of enig ander land in de wereld. Als hij een goede 'heilige der laatste dagen' is, dan zal hij beslist een goede burger van het land zijn waar hij geboren is, en wat hij als zijn thuis heeft aangenomen. Een burger van Gods koninkrijk zou een vooraanstaande plek moeten innemen onder de besten van Gods volk in de hele wereld. (5) Door goddelijke openbaring wordt de kerkleden geboden: "Laat niemand de wetten van het land overtreden, want wie de wetten van God nakomt, hoeft de wetten van het land niet te overtreden." (L&V 58:21.) (6) En dit is mijn getuigenis in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. Wikipedia)

 

(2. De overtuiging dat religie en geloof geen invloed mogen uitoefenen op de maatschappij.)

 

(3. Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, blz. 409-410.)

 

(4. Joseph F. Smith, Messages of the First Presidency, deel 5, blz. 55.)

 

(5. 'Discourse by President Joseph F. Smith', Millennial Star, 27 september 1906, blz. 610.)

 

(6. Joseph F. Smith, Messages of the First Presidency, deel 4, blz. 81. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)
 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.