Ik geloof in Hem, ik heb Hem lief en ik volg Hem

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 28 July 18:03

     Een versmelting van woorden waar bij mij de nekharen van overeind gaan staan zijn de woorden 'concurrent' en 'collega' in 'con­culega', waarmee werknemers van zowel de eigen als andere organisaties in hetzelfde werkveld worden aangeduid. Bij het woord "conculega" is het woord collegialiteit ver te zoeken, want je collega's zijn dan absolute je vijanden. Als je namelijk carrière wilt maken binnen een organisatie weet je één ding zeker - als jij promotie maakt, is dat ten koste van een collega en in dat geval zijn je ex-collega's er als de kippen bij wanneer ze de kans krijgen jou tot een overtollige te bombarderen.

     Om elke vergissing voor te zijn: Het woord 'concurrent' mag dan wel afgeleid zijn van het Latijnse concurreren, wat letterlijk 'samenlopen' betekent, waardoor "conculega" bij uitstek een term zou kunnen zijn die precies uitdrukt wat het is, namelijk "samenlopen", zal dit in de praktijk alleen maar betekenen dat slechts één de finish haalt.

      Gelukkig ben ik al weer zeven jaar geleden met pensioen gegaan zodat deze problematiek langs mij heen is gegaan. Het leven om mij heen is de laatste jaren steeds meer aan het verharden en komt bij velen een vorm van stille smart hun leven binnensluipen. Ik ben zeventienjaar geleden erachter gekomen dat wanneer droefheid onze dagen gaan doordrenken en onze nachten in duisternis hult; als onheil en onrecht in de wereld om ons heen en in het leven van onze dierbaren hun intrede doen; als we ons eenzame pad van tegenspoed bewandelen; als pijn onze stilte en onze vrede verstoort - dan komen we in de verleiding om te denken dat het leven vluchtig en zinloos is.

     Het goede nieuws dat ik u kan geven is, dat er hoop is. Er bestaat een oplossing voor de leegte, zinloosheid en pijn van het leven. Er bestaat zelfs een oplossing voor de diepste wanhoop en ontmoediging. We vinden die hoop in de kracht van het herstelde evangelie van Jezus Christus en in de verlossende kracht van de Heiland die onze ziel geneest. De Heiland heeft gezegd: "Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben." (Joh. 10:7-10 HSV.)

     We verwezenlijken dat overvloedige leven niet door ons op onze eigen behoeften of prestaties te concentreren, maar door een ware discipel van Jezus Christus te worden - door in zijn voetsporen te treden en ons voor zijn werk in te zetten. We vinden het overvloedige leven door onszelf weg te cijferen en het grote werk van Christus te doen. En wat is het werk van Christus? Het is in Hem geloven, liefhebben zoals Hij dat deed, en doen wat Hij deed.

     Hij begaf Zich onder de armen, verworpenen, zieken en de beschaamden. Hij diende de machteloze, de zwakken en de eenzamen. Hij bracht tijd met hen door; Hij sprak met hen. 'En Hij genas hen allen.' (Zie Matteüs 4:24 HB.)

     Overal waar Hij kwam, verkondigde de Heiland de blijde boodschap van het evangelie. Hij onderwees in eeuwige be-ginselen die ons zowel geestelijk als stoffelijk bevrijden. Nu ik al zestien jaar mij aan dit werk van Christus wijdt, ontdek ik dat deze belofte van de Heiland waar is: "Wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden." (Lucas 9:23-24.)

     Het leven is dus niet vluchtig of zinloos. Integendeel, we kunnen er zingeving en gemoedsrust in vinden. De genezende handen van Jezus Christus zijn naar allen die Hem zoeken uitgestrekt. Ik ervaar dat aan den lijve want via Hem is mijn hart veranderd, mijn leed verzacht en mijn ziel met buitengewoon grote vreugde vervuld, dit alles omdat ik nu in God geloof en Hem liefheb en Christus volg. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.