Before you die: Voor je dood gaat een oplossing tegen alle vormen van misbruik en mishandeling.

Door Echteverhalen gepubliceerd op Monday 11 February 03:40

images?q=tbn:ANd9GcRe9UFFQUuE8lRPyDcN_iQDe oplossing voor alle vormen van misbruik. 

Deze is er echt. Maar het zijn dingen waar je waarschijnlijk niet aan dacht. 

 

 

Meest belangrijke oplossing is begrijpen hoe een mens werkt...

Foute grotere mensen zijn als kinderen die stout zijn, het zijn mensen die fout zijn. Met gedrag dat is ontstaan wegens een omgeving. Wegens een kracht die hen is aangedaan en dat hen aanzette tot wat ze nu doen. Daar tegenover kan de juiste kracht die dat gedrag weer stopt. Men moet weten welke dat precies zijn en in welke situaties.

Dat lost misbruik meteen op. En alle vormen van misbruik.

En die mensen die dit al lukt heeft een toolbox die zij gebruiken, waardoor dit rechtzetten zonder enig probleem gaat. 

We hebben er meer van nodig. Iedereen moet die toolbox. Iedereen moet thuis en overal waar die komt meteen het juiste terug kunnen doen, dat de boef stopt. En dat er uberhaupt geen boeven ontstaan. 

Dat kan als alle mensen daarvoor leren. En die inzichten in kaart brengen en delen. 

Dus als men meer wetenschappelijk studeert met dit doel en daarbij alle nieuwe content en producten maakt om dit daadwerkelijk in beeld te brengen. 

 

Er zijn veel banen voor ieder hierin, er is werk voor iedereen. Ieder kan er rijk mee worden. Ieder kan er verantwoord geld mee verdienen. 

Musea, boeken, artikelen, websites, alle professies kunnen er iets mee. 

Alle mensen kunnen werken met de toolbox. 

Alle mensen kunnen bijdragen met in kaart brengen wat echt de mens aanzet tot daden en wat dat stopt. En alleen de wetenschappelijke correcte zaken. De echte ethische beste zaken. En toewerken naar wetenschappelijke wetten. 

Zoals natuurkunde ons verraad wat er gebeurd met de krachten. Er valt pas iets als je het zou duwen, stoten, etc er is iets nodig dat de val veroorzaakt. Anders gebeurd er niets. Er was iets nodig tot de Big Bang. Er is iets nodig om een boef een boef te maken. En dat is allemaal al bewezen, nu moet het nog in kaart. En nu moet men dit allemaal geleerd hebben. 

Dus overzichten, met alle wetenschappelijke wetten en alle sommen van die wetten samen is wat men nodig heeft. Men moet een overzicht dat men kan leren, en waardoor men kan begrijpen en zelf kan nabootsen dat de wetenschap waar is. En waardoor men echt in het leven kan ondervinden dat het lukt wat de wetenschap gevonden heeft. 

Men heeft oefeningen en voorbeelden nodig met deze wetenschappelijke wetten. 

Men heeft het nodig de wetenschap toe te passen. 

Men heeft het nodig te begrijpen hoe wetenschap werkt en hoe men altijd zelf ook weer het gevonden bewijs na moet kunnen bootsen. 

Men moet wetenschappelijk onderwijs vanaf groep 8 tot en met 2e middelbaar, om gezond te zijn. Men moet dus ook wetenschap voor alle leeftijden toegankelijk maken, en bewust kinderen van rondom 12 lesgeven in de wetenschap in lifescience, socialscience, math naast language art. Waar men alle wetenschap zelf leert maken en zelf leert gebruiken. 

Kinderen kunnen op die leeftijd de wetenschappelijke methoden aan, en horen die jaren uitgebreid en alleen wetenschappelijk onderwijs te krijgen. Dit leidt tot gezond denken. Dat is bewezen. Zie apa.org voor de nieuwste wetenschap in leren en dit bewijs. 

Wij moeten dan wel in Nederland dit soort banen creeeren. Ieder mag solliciteren en meteen aan de slag. Bij zichzelf en de groepen mensen die al zo werken. Je mag zelf een bedrijf beginnen. Je mag ieder aansturen naar wat er echt moet gebeuren. 

Je kunt er de nieuwe online marketing voor gebruiken en je kunt er online scholen voor maken. Je kunt er de huidige banen mee aanpassen en vervangen. 

 

We moeten uiteindelijk naar een gezond, eerlijk en slim Nederland. Dat maakt ons blij, en dat maakt ons rijk en welvarend. 

En maakt onze opvoeding ethisch. En maakt ieder DSM vrij. En creeert de omgeving tegen boeven. Dat willen we wel! Dus dat gaan we doen. Ieder kan iets. 

 

Elke ouder, elke werknemer, elk nieuw bedrijf met dit begrip zorgt al meteen voor minder boeven. Als iedereen zo is, is er geen boef. 

images?q=tbn:ANd9GcTGYV2NST6xNN-WxMxMv7j

Nu komen we meteen uit op wat maakte dan die boeven voorheen? 

Foute input. 

Autoritaire input, angsten en ODD. Dit los je op door alleen authoritatieve input toe te staan, en de mensen autonoom te maken. Zelf bepalend, zoals de mens is. En de natuur terug te brengen bij de mensen. Men authentiek te laten ontwikkelen. Eigenheid toe te staan, zoals de mensenwetten je al bevelen, en men niets anders mag dan deze uitvoeren. Lessen in ethiek, lessen in erkennen en herkennen van misdaad, en ontstaan misdaad, uitbuiting, wetenschappelijke wetten, basisbehoeften, en wat mensen nu eigenlijk echt zijn, is wat dit oplost. Alles wat hierbij hoort. Het zet de autoritaire recht en maakt hem/haar/het weer gelijk aan de rest. En laat men weer mens zijn zonder uitbuiting. Zonder misleiding. En laat men DSM vrij leven. Vrij van angsten en nodige opstand. 

Een onderdeel is ook, eerlijk bekijken waarom DSM ontstond. Eerlijk de schuld leggen bij de foute mensen en de foute input en werken naar een beste wereld, waar men geen fouten maakt. En vooral omdat dat tegenwoordig niet meer hoeft. Men weet alles om dit niet meer te hoeven laten gebeuren. 

Men kan online en veel al gratis en voor weinig leren. Men kan overal leren de wetenschap te vinden, en mag zelf bijdragen. Als gelijke. Daar hoort geen ongelijkheid meer bij. En ongelijkheid is meteen een uitbuiting. Dat is het, dus men moet leren dit meteen aan te pakken. 

Nalatige input, creeert het gevolg dat de mensen niet weten wat er dan anders moet, of wat er nog meer kon. Dus ontstaat er opnieuw nalatig gedrag. Dit doorbreek je met overal wetenschap te geven, en alle mensen de juiste input te geven. Dat zet men weer "aan". 

Impulsieve input creeerde al die verslaafde problemen van de vorige generaties. Impulsieve input leidt tot verslavingen. 

Men moet hierbij ook naar de gevolgen van boom op X bekijken. En wat beiden nog in hun laatste dagen, als niet mee tellende wereld bewoners aanrichten in NL, en hoe deze de Nederlanders niet werelds gelijke laten zijn. Want ze zijn hier zeldzaam en veel aanwezig. De rest van de wereld zit met millenials aan de top. En millenials als gemiddelde inwoners. De gemiddelde wereld bewoner is ongeveer 27. 

Voor welvaart moet de oudere wel die gemiddelde 27-tiger zijn en juist die zeldzame authentieke kant van zichzelf gebruiken om beter uit te kunnen komen, waardoor het een kracht is waarmee we meest welvarend kunnen zijn. 

Welvarend zijn ligt aan meest sophisticated zijn. Als ze dat lukt, worden ze rijksten. 

Expertise wint. Dat is de les voor die generaties, die veel verslaafden hebben, en veel obsessieven, en zodra ze DSM hebben zijn ze complex. Boom heeft meestal dan 3 DSM, X 2. Ten opzichte van ouder dan hen meestal geen. En jonger dan hen meestal geen, en als er 1 is, 1. Dus ze zijn met problemen ook complexer. 

De clue zit hem in, wat is hen niet gegeven. En in zaken als herstel, rust, trauma verwerking, groeipijnen verwerken en weer groeien, zonder de fouten die hen zijn aangedaan. Ze hebben ook de experimenten aan den lijve mee gemaakt, en zijn na allerlei input zo geworden, zoals ze werden. 

Met veel ellende naar X, en veel ellende onderling. En spiegelneuronen te korten, wat hen narcistisch maakt. 

Er is nog veel over ze te leren. Veel "goeds" van te maken en in te zetten als kracht. Er is nog veel rust dat ze moeten krijgen, om te verwerken. Ze hebben recht als een millenial in balans te leven. En online sociaal leven uit te breiden en met hun expertise te leiden. 

Ze hebben recht van die complexe DSM, door de fouten van anderen, af te komen en te genieten van de zaken die zij zich op ethische juiste wijze kunnen veroorloven. 

Er is recht op iets goeds achterlaten en daardoor in rust te kunnen sterven. 

Maar ze hebben ook recht op hobbies, en van hobbies hun werk maken, ouder dag voorzieningen, en talenten ervaren en hun authentieke zelf, en in hun levenswerk met PhD's en professorschap rond te lopen. Ze hebben recht op een aantal daar van. Het mag een bezigheid zijn, de wetenschap bij te dragen op oudere leeftijd. Met ware zaken. Zodat er meteen verbetering is, dankzij hen. 

Ze mogen ervaren hoe reizen en leren is in de wereld. Ze mogen reizen en ontdekken wat er dankzij hen allemaal mogelijk is. Dat is eerlijk. Maar ook wat er moet, en nodig is. En wat hen en de wereld beter maakt. 

Het is ook een kern van vrijheid terug geven aan de jonge mensen. De jonge mens weer autonoom maken, en bevrijden van criminaliteit en uitbuiting. 

Enerzijds wegens dan gebruik maken van nieuwe wetenschap vanuit een groep die nog te lage opleidingen had. En waar dat helemaal niet hoeft. 

En anderzijds, wordt er dan gebruik gemaakt van expertise en leeftijd. Dus de wetenschap die zij bereiken en de leeftijd. 

Leeftijd heeft een voordeel in zijwegen aanmaken in de hersenen, en een andere vorm van doelen bereiken. 

Ervaringen delen. Maar ook de mogelijkheid fouten recht te zetten na jaren puzzelen op fouten. Het is een grote bijdrage als dit lukt. Als de puzzel wordt opgelost. Een baby gaat dat niet doen. Ouderen kunnen dat wel bijdragen. 

 

images?q=tbn:ANd9GcQrQ8dWFvKhnTFAktoLfd8Omdat de bevolking jong is, kan er vrede komen. 

Wie snapt wat 7 biljoen baby's nodig hebben levert dat. We kennen de fasen in een babyleven, en kunnen baby's gelukkig houden. 

Zo kunnen we ontdekken wat de 27-tiger en deze alle jaren ervoor nodig had. En dus nodig heeft. 

Zo kunnen we zelfs tot 100 weten wat een mens moet. Dat moet geleverd en dan is er vrede. 

 

Het wereldse probleem is... 

Los dit op en je hebt vrede! Vrede is een puzzel en kent een formule. 

Er zijn wat ouderen, wat jongeren, en meestal 27- tigers. Die starten gezinnen. Maar kennen nog een eigen tijd van ontwikkelen. Minder moeilijk dan allemaal tieners die samen nog niet de wereld kunnen doen. En minder moeilijk dan als ieder baby was, want wie doet dan de luiers en van 7 biljoen? 

Maar wel moeilijker dan opgeloste ouderen. Die alles in hun eigen leven goed aangeleerd hebben gekregen en dat leven vlekkeloos zouden doen. 

Maar dat laatste is nog niet gebeurd, er kwamen oorlogen etc. iemand zette dat " aan" en de rest moest er ook mee leven. De wereld is steeds in orkanen aan ellende geweest. 

Dat wat is aangezet moet een kracht terug. De kern moet gevonden om te bestuderen wat er beter terug gedaan kan worden om de foute kracht te stoppen. 

 

Wordt een magische foute kracht stop zetter ;) Zoiets inderdaad! Echt want, wetenschap is een som. Alle delen worden bestudeerd en leiden tot medicijnen, oplossingen en echte wetenschappelijke wetten, die altijd kloppen. Zoals zwaartekracht en kettingreactie. 

Maar wij moeten van beginners geest naar die opgeloste ouderen geest. En moeten de mensen achter laten met de perfecte manier van leven, dat geen baby, geen kind, geen tiener, geen jong volwassene, geen volwassene, geen middelbare, geen oudere nog aangezet kan worden tot foute zaken. Dan zijn we er. 

 

images?q=tbn:ANd9GcQTYH-iCsSyPQXNSeYN7gtWaar zijn we nu? Al heel ver. 

We kunnen zelfs in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn aan fouten. En we kunnen in kaart brengen wat er nog "uitgezet" moet door fouten in het verleden. En dan puzzelen, hoe lang nog tot wereldvrede? 

 

Blijf gemotiveerd! Dan maak je gauw vrede mee.

note. Er zijn 7 biljoen mensen die tegenwoordig nooit meer slippers dragen en sterven van honger. Ieder heeft een minstens tweedehandse wereld. De mensen zullen allen straks nieuwe auto's hebben. En velen zullen vliegen, zoals er nu steeds meer vliegen. En daar van van die groeiende vliegtuig gebruikers, zullen velen rakketten en andere nieuwe vervoersmiddelen gebruiken. De welvaart wordt voor ieder beter. De hele wereld, kan dus studeren. Online is er heel veel gratis en zijn er zeer gedetailleerde studies. Mensen kunnen massaler studeren, men wordt dus slimmer. En men kan massaler delen. Wetenschap wordt massaler gedeeld. De mensen kunnen doordat we massaler slimmer zijn geworden, en meer welvaart hebben, ook meer informatie laten smelten tot nieuwe ideeen. We worden dus ook steeds sneller nog slimmer en slimmer. 

Vrede is alleen nog een puzzel die opgelost kan, zeker samen!

Studies overbruggen culturen, we kunnen dit dus samen. Want dit betreft studies delen en samen leren en samen de uitkomsten delen. We worden dus samen als 1 wereld gelukkiger en gelukkiger. Elke paar jaar vanaf nu, zul je enorme verschillen zien om je heen. Dankzij ons allen! 

We leven dan alvast ook ergens anders op andere planeten. Die tijd komt nu snel.

Wat men vandaag leert, kan men heel snel in werking zetten. Er is steeds minder nodig om de nieuwe informatie meteen om te zetten. Er zijn genoeg mensen die alles snel in werking zetten. En we kunnen steeds meer 24/7 leren en werken. Er wordt dus zelfs nog meer en meer gedaan. 

 

 

 

Het verschil tussen echt weten en denken te weten. 

Het echt goed doen en alle stappen goed doen of fouten maken, omdat je dit goed doen niet (meer/ nog niet) redt. 

 

Het is de echte mensen in de juiste banen zetten. En de echte misdaad pakken, wat wereldvrede maakt. 

Als een agent die alleen bonnen schrijft voor scheef parkeren, en alle andere taken laten zitten. Of als agent de prioriteiten kennen en de echte misdaad pakken en een handhaver die de bonnen doet. Waardoor echte misdaad en dus ook mishandeling stopt. 

Als een leraar die alleen BSO speelt, en curriculum niet zelf kan maken. Of echte studies over leren en al ons onderwijs aanpassen naar de echte wetenschap en wetenschappelijk wetten alleen uitvoeren. En eerlijker zijn over alle andere stadia van alle andere wetenschap, waardoor er nog geen wet is. Waardoor men aangedreven wordt de wetenschappelijke wetten samen te vinden voor waar die er nog niet zijn, waardoor wij pas wetten kunnen maken die passen bij de mensen. Waardoor uitbuiting stopt. Waardoor mishandeling stopt. 

Foute wetenschap, en onwetenschappelijk een wet maken, betekent mis - handeling. 

Doen alsof kinderen geen natuur hebben en doen alsof ze kinderarbeid mee moeten maken via scholen, en als wezen er moeten zitten, terwijl men al weet dat dit veroozaker is van alle problemen is: uitbuiting en mis-handeling. 

Fout aandrijven betekent mis- handeling. 

Lage majors laten bepalen over hoger opgeleiden, terwijl men met zulk laag IQ eigenlijk zelf niet kan functioneren als gemiddelde, en zelf amper thuis mag wonen en begeleidt wonen hoort is mis - handeling(sociale majors, sociaal werk heeft gemiddelde IQ 80-103, ook basisschool leraren)

 

Een maatschappij bedriegen dat er een hoog niveau te leren valt in ons schoolsysteem is mis- handeling. 

 

Fraude is mis- handeling. 

Mensen gebruiken is uitbuiting. 

Mensenwetten niet snappen is mis- handeling en leidt tot uitbuiting. En fouten die leiden tot de dood. 

Nederland leefde jaren onder de wereldnorm in studies. En heeft geen vergelijkbaar systeem gehad. Alle mensen van oud HBO zijn amper associate degrees, en hebben geen degree. 

Ook alle universitairen van vroeger. Het is een schande hoe men hen laat werken alsof ze wel dat niveau hebben. En is een kern van uitbuiting en mishandeling, wegens link tussen laaggeletterdheid en criminaliteit. Waar zij allen bijhoren wegens deze fout van de Nederlandse maatschappij. 

Het werkt nu als een strijd tegen jongeren uit, dus jongeren uitbuiting is enorm. Naast ouderen uitbuiting, door de strijders die eigenlijk zonder geldig degree werken. En uitbuiten om van de waarheid af te komen en ergens nog machtig te klinken. Ze willen gevoeld worden, als misdadiger lopen ze rond in een systeem dat ze niet begrijpen. Dat is enorme uitbuiting. En vind plaats door wat hen is aangedaan. Een fout systeem. De fouten zetten ze niet recht. Ze hebben een zwaar leven gehad door de fouten die hen zijn aangedaan, en door dat lage niveau dat hen is aangedaan. 

 

images?q=tbn:ANd9GcR2bhf5MiMdGEkjGTBGjDiStel je alleen associates voor in een maatschappij.

Stel je alleen baby's voor in een maatschappij. Stel je alleen havo voor in een maatschappij. Stel je alleen lbo voor in een maatschappij. Etc. Zie de eentonigheid van geest. Maar ook de laagte. Het is duidelijk wat voor fouten alleen associates maken samen. Altijd net niet die bachelor gedachtengang. En heel ver weg van PhD. 

Altijd op en onder level 5. Terwijl men met PhD hoort te leven en te werken. Level 8. Dus de hele maatschappij een cijfer geven als er alleen baby's leven is level 0. Een maatschappij een cijfer geven als er alleen havo zou zijn is level 3. Als er alleen lbo zou zijn, level 1-2. 

Als er alleen PhD/ professorschap/ doctorates zou zijn level 8. 

Snap de fouten op level 0 met baby's. Wie verzorgt de luiers en melk? 

Snap de fouten met massaal op level 3. We weten wat gemiddeld, maar wie is de bachelor en wie studeert er echt verder? We redden ons. Samen wat gezellig doen, maar echt bijdragen in wetenschap nee. Dat kan nog niet. 

Snap de fouten met massaal level 5. Hulpjes van een bachelor, maar de bachelor woont er niet. En de enkel die het wel heeft, heeft die een professor? Er moet altijd een level 8 zijn, en liever massaal om de wetenschap correct te doen. En dus het dagelijks leven correct te doen. 

Plus de ellende van zo'n laag niveau. Nooit eens iets echt op kunnen lossen, terwijl je massaal zo hard werkt. Niemand die echt leiding geeft. 

Plus laaggeletterd gelinkt aan criminaliteit. Dus zoveel extra werk, omdat we niveau missen. En we missen welvaart. En waarom? We kunnen meteen aan de slag en dat niveau opkrikken, met die studies die er zo ontzetten veel zijn online. En die zoveel sneller te leren zijn, omdat de wereld wel door studeerde, en waardoor men nu weet hoe men sneller kan leren. 

Iedereen kan PhD krijgen. Ook IQ 59. Maar men moet wel de juiste stappen ondernemen en weg willen van level 5.

 

Wat heb je aan een assistente als de arts er nooit is?

Je wordt er nooit echt beter van. 

Plus DT, dark triad, alarm. Men met ego, denkt dat ze genoeg zijn op level 5, is een DT. 

Fraude, leugens, twists, donkere ideeen, het ontstaat vanuit dit soort ego. Ach, wat maakt het uit denkt een kind, maar iemand die oorspronkelijk level 8 moet hebben en met level 5 dit werk moet doen is eerder een DT. Het is al een fraude op zich als je onder niveau hoger werk doet. Minstens is het fout. En levert het onnodig fouten en slachtoffers. Het is een massale Hollandse ramp. En de Hollander wil geld en welvaart, dus waar zijn we mee bezig? 

 

images?q=tbn:ANd9GcQOcKtaZPbJHFY8WEyBaefWelvaart begint met een hoger niveau.

Men weet dat hogere studies gelinkt zijn aan meer inkomen. 

En alle banen kunnen op hoger niveau. 

Zelfs de vuilnisman kan een level 8 recyclen zijn en bijdrage aan environmental studies en ecologie met nieuwe uitvinden. 

Ook boeren kunnen level 8 agrarische studies doen etc.

Men moet durven begrijpen dat level 8 voor ieder gewenst is, in elke baan. 

 

Hoe bereiken we dat? Leer over leeromgevingen. En sneller leren. Echte IQ bereiken. En IQ oefeningen. Creeer uitvindingen voor studies en studeren. En dat begint weer bij de kern, wie wil leren? en wie laat leren? en hebben we die omgeving wel neergezet voor elkaar? 

 

Voor je dood wil je een oplossing voor misbruik. Ik ook! En die is er. 

Niveau omhoog. Eerlijk zijn over wat je nu weet. En genieten van zoveel online. Zo'n echt authentiek leven leiden en je levenswerk bereiken. Thuiswerken, thuis studeren, thuis huiselijk fijn voor je kinderen, een natuurlijk bestaan met hen. En leren en werken thuis begrepen met elkaar als gezin. Een plaats maken van thuis waar dat nornaal is. 

 

images?q=tbn:ANd9GcTOVkm9FoD3urIPL-3ygBhBegin met voorstellen wat een level 8 thuis zou doen? 

Wat kan er allemaal anders? Wat in ons leven is op welk level? Daar moeten we meteen alle zaken op level 8 om heel welvarend te kunnen leven. 

 

Bijvoorbeeld:

Hoe is de keuken thuis op een level 8?

Zijn we al top inzichtelijk en wetenschappelijk bijdragend met medicijnen en voeding in ons gezin en als Nederlanders? Doen we dat al als Hollanders?

We scoren gemakkelijk een bachelorstudie op Stanford als Hollander, wegens onze goede voedingsniveau, we hebben allemaal goede verzorgingsles gehad op de middelbare school, maar we doen nog veel fout en genoeg fout. We zijn wel goed op level 5/6. Dus ons land heeft wel zo'n voedingsniveau. Maar we zijn nog niet level 8. Zie voorbeelden van Amerikaanse artsen met hun natuurlijke voeding tegen alle ziekten. 

bijvoorbeeld: www.axe.com

En artsen die persoonlijke dieten maken voor alle mensen. Zodat men eindelijk aangepast eet en beter zal leven. 

 

We maken er in NL standaard bijvoorbeeld alleen athletische typen van met ons voedingsadvies. Dat geeft problemen. 

Terwijl het lijf moet gevarieerder bekeken. Vet hoort meer in voeding. Vol is gezonder. Maar ook lijven horen meer variatie te hebben.

Er bestaat inderdaad in de wereld wel een athletisch dieet, er bestaan inderdaad ook kracht dieten met daarnaast interval sport en krachttraining, maar er zijn ook normale mensen op de wereld, die niets aan zo'n dieet hebben. Die normaal vet hebben. Dat is normaal. 

Nu kiest Nederland voor zo'n athletisch dieet. Iets te weinig calorien, en iets te veel sport. Dat creeert athletische look, maar geeft kans op te weinig aanzetten van metabolisme, en dus meer dikke mensen. Dan heb je uitgehongerde mensen, die meer moeten eten, maar wegens ons advies dat normale extra bordje brood/starch/ zetmelen en andere voedingstoffen niet nemen. En dus moe zijn en meer gaan snacken, waardoor men opgeeft en het gewone dieet als dieet ervaart met allerlei problemen.

Maar dit Hollandse dieet is ook een dieet. Dus zal falen. Want niet iedereen moet dit type dieet. 

Nederlanders horen niet op dieet, ze horen het gewone schema te eten. 

 

Men moet gewoon kunnen zijn, en tijdens sport extra 500 calorien per sport dag aanraden. 

En sport moet voor NL moet bijvoorbeeld zijn: kracht, 2-3 keer per week en interval training en cardio 5 keer per week.

En interval is voor afvallen.

Cardio voor behoudt hart en longen, maar niet goed voor mensen met rugpijn en problemen aan gewrichten en rug. Etc. Die kunnen alleen interval en kracht, geen cardio. Dus geen standaard fysiofit meer! Zelfs juist niet daar. Men moet daar wat anders. 

 

Er is zoveel meer mis in NL, dan alleen dit vreemde dieet dat men elkaar aandoet, en omdat waarschijnlijk iemand dat ooit mooi vond als gemiddelde, of omdat men niet voldoende wist. 

 

images?q=tbn:ANd9GcTVMjokUNlY_FCHXMJmsutMen moet dus eerlijk zijn. 

We kunnen veel best goed. En best massaal. Maar goed genoeg? Het kan beter. 

 

Leren, opvoeden, lifestyle, etc. Men kan allemaal lekker doorleren en elkaar steeds meer leren. Dat is wat leren is. Leren, publiseren. 

Delen. Dus ook online. En daar is er goud voor een Hollander. Er zijn 7 biljoen mensen in de wereld. Elke Hollander kan een consultant zijn, of verkopen van producten, met een level 8. 

 

Hoe goed doen we onze marketing al online? Hoe goed snappen we de nieuwe welvaart al die we gaan krijgen? 

Daarbij hoort een rijk online leven, en alle banen/ scholing online. 

 

Opvoeden is ethiek. Ethiek is opvoeding.

Men moet voor een wereldvrede beginnen bij deze kern van:

Wat een mens is.

Wat het niveau is van wat we nu doen in NL.

Wat het niveau kan worden en dat gaan halen. 

En delen van info. 

Waardoor criminaliteit verdwijnt. 

Enerzijds door de vele nieuwe informatie, en daardoor betere wereld met betere opvoeding, DSM vrij etc, en niet meer laaggeletterd volk, en dus geen criminaliteit meer. Vanuit beide richtingen. 

En ook omdat betere ideeen dan samensmelten, en we dus nog beter kunnen begrijpen hoe alles moet. 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.