E-zine Hoofdtaak Nederland: Rechtzetten foute werknemers

Door Echteverhalen gepubliceerd op Sunday 20 January 07:44

images?q=tbn:ANd9GcSl8gdzTuhO1OaGt5BOMMzHoofdtaak van Nederland is rechtzetten foute werknemers. 

Meeste mensen in de wereld denken na over hoe omgaan met mensen en Kapitaal.

Dat is dè gedachtengang die er het meeste is en waarom men het meeste wakker ligt en waar men de hele dag het meeste aan denkt. 

Als je dit eerlijk verteld, omdat dit nu eenmaal bestudeert is, dan richt men zich meer op die eerlijkheid. Men is gewoon zo en geeft gewoon om mens en kapitaal. 

Alvast het korte lijstje, alle tekst in dit artikel/ ezine leidt tot het korte lijstje en gaat over het korte lijstje. Deze voer je namelijk beter uit als je dit allemaal begrijpt. 

Maar om alvast snel klaar te zijn het korte lijstje:

 

Het "korte lijstje":

AVG/ dossiers/codes

WOB

Wet en recht

Rechtzaak/ hoger beroep en cassatie, waar cassatie soms eerder moet al tijdens eerste rechtzaak. 

 

Dit lijstje herhaal ik nog een paar keer in dit artikel. 

 

 

images?q=tbn:ANd9GcQpnS1MivjKyhbVR-x6xpsMen wil geen verspilling van mensen en kapitaal. Men wil dat alles goed gaat voor alle mensen. 

85% van de wereldbevolking heeft als motief "aardig zijn voor mensen."

1% is maar psychopaat. 

En daarvan kan 70% herstellen. Door oprechte warme banden. Oprechtheid, eerlijkheid en goed zorgen voor mensen en kapitaal is dus wat de boef en de gewone mens, en dus iedereen wil. 

Een psychopaat wordt je pas, meestal,  als je in je vroege jeugd het slecht had. En intens slecht. En je empathie "uit" is gezet. 

Je herkent het op 15/18 jaar maar niet opvallend, niet in alle zaken. En wel opvallend vanaf 45. Dan is het zeker geen ODD gedrag meer. 

 

Alle mensen hebben een reptielen geheugen ten eerste.

 • Daar omheen "hersenen van zoogdieren", die gaat over onze gevoelens, zoals empathie en waar we zorgen voor mensen. 
 • En daar weer omheen het "menselijke" , net als dolfijnen en een paar enkele andere dieren, zoals apen. Denken we aan regels, en kunnen we meer dan gevoelig liefdevol zorgen en hebben we meer dan een instinct en een geheugen. 

We kunnen ermee regelen, we kunnen ermee besluiten als slimme wezens.

Homo Sapiens, betekent slim mens. We worden steeds slimmer. Maar de mens wordt ook steeds empathischer. 

Ook kun je dit trainen. Dus als de mens traint wordt het beter en beter in goed en fout, en kan de empathie die toeneemt zorgen voor betere banden en zorg voor mensen. En kunnen de beslissingen steeds beter genomen. En zoals alleen die enkele dieren kunnen. 

 

Een enkele fout kan catastrofaal zijn.

En een mens een psychopaat maken en andere massaal het leven ontnemen. Die ene gebeurtenis in die vroege tijd. Maar ook die foute input die blijft. En blijft sturen naar slecht gedrag. Het is dus wel minimaal aantal "slechte" mensen, die zels weer terug zijn te sturen naar beter gedrag. Maar het is een grote impact. 

Ook zijn die enkele bij elkaar weer een reuze groep mensen. 

Dus als je keihard werkt aan psychopaten maken voor een team, heb je een leger met catastrofale destructie. 

 

En al die mensen hadden recht op een goed leven, zoals de meeste het kunnen bedenken. 

De andere kant op catastrofaal, mensen isoleren, achtervolgen, alles in "machten" proberen om iemand te controleren, is net zo slecht als die benoemde psychopaat. Er kan net zo'n persoon achter zitten. Dan strijd DT tegen DT. 

 

images?q=tbn:ANd9GcQEUGqUDDpcOX-zyBwwM-bMensen kiezen een baan die past bij hun denken.

Bij hun DSM, bij hun bias, bij hun geloof, hun wil, hun idee, hun manier, het aangeleerde idee, de overheersing van iemand, de input die het kreeg, de visie die mocht etc. 

Er zitten dus van die teams bij elkaar. In meer en mindere mate van willen overheersen, willen werken aan iets of iemand, en vanuit wat is aangeleerd, wat er in opstand kwam, wat er overheerst etc. 

Want een mens is product van zijn omgeving. En er is bewezen dat zelfs de mening van de juf leiddraad wordt in politieke keuzes. 

Je hebt pas jezelf als je deze ook echt hebt. Als anderen je "oprichten", dan ben je dat, min of plus je eigen persoon, althans wat je kon bereiken aan eigen gedachten als persoon. 

 

Op de werkvloer tref je dus invloeden, overheersingen en ideeen. 

Je hebt dus zeker groepen die gezamelijke bias hebben. Mensen met een bepaalde visie die tegen andere visies keren etc. 

 

Terwijl ieder recht heeft op het beste leven. En niemand zomaar dat weet. Je moet ergens leren wat het beste is. En dat gaat in sommen. 

Je leert overal van alle invloeden. En moet zelf maar puzzelen...

 

Ik wens een machine, waar we vragen in kunnen voeren over wat we zouden willen zijn en worden en die antwoord geeft op wat we allemaal zouden kunnen kiezen.

En zegt wat er dan aan sommen kan ontstaan als we hier geboren zijn of ergens anders. Waardoor je ziet in welke route je een tien kan beleven en wat er gebeurd in andere routes. Met zeer gedetailleerde keuzen, zoals een huis in die straat in dat land, en dan een school voor je kinderen met die trein en op die tijdstippen met die studierichting etc.

En met in die som: geboren in... plus bepaalde boeken, leefstijl, geloven, inzichten en studies verandert kan om beter te leven =... en dan een uitkomst... 

Een machine die kan zeggen je haalt een mooi leven in een ander land, en dan aanwijst welk land en zegt: want, ... Daar kun je met een leven met de kinderen nu veel meer plezier beleven, en veel meer leren over wat jij wenst. 

Waardoor de totaal som een 10 wordt. 

 

Rechtzetten van mensen is nodig, om het leven voor die andere en het kapitaal te redden. 

 

We hebben daarmee een gezamelijke bezigheid in Nederland: Hoe werkt de Nederlander? 

En dat begint bij... 

 • Task fouten
 • of personal problems? 

 

Wat is er mis? 

Als er iets mis is.

 • De persoon?
 • Of de taak en uitvoering van de taak?

En wie bedacht deze? 

 

Is er nu DSM?

Is er nu een DT, Dark Triad aan het werk?

 

Of is de taak die uitgevoerd wordt fout, of fout uitgevoerd? 

 

Waarom? 

 

images?q=tbn:ANd9GcS6ZckbQHLYK8HuBLsZRSxHet systeem in NL moet je even in het kort kennen om alle stappen te doorlopen en de fouten recht te zetten.

Kennen moet je deze stappen, want overal kun je fouten tegen komen. 

 

Er is alleen eerst steeds veel uitleg nodig, tot je met dat kleine overzicht aan de slag kan. 

Omdat je als mens eerst moet weten en leren voor je juist kunt werken, met dat simpele overzicht wat er uiteindelijk overblijft. 

Een mens is afhankelijk van de input. Maar als hele Nederland een museum was met wijze lessen, dus wetenschappelijk correct en alleen meest sophisticated input, dan was men al veel beter af. 

 

Dit "korte lijstje" is voor...

Dus gewone mensen als klanten van de fouten. De bazen van foute werknemers. De leiders van het land met de fouten.

Iedereen moet zijn recht krijgen, en niemand wil zijn recht ontnomen. En iedereen denkt aan mensen en kapitaal, dus we kunnen dit oplossen. 

De mensen met de fouten hebben een van deze, of meerdere van deze:

 • Kregen niet de juiste som om tot het juiste schoollevel te komen. 
 • Kregen niet de juiste som om geen DSM te ontwikkelen. 
 • Kregen niet de juiste som om een juiste taak te krijgen. 
 • Kregen niet de juiste som om een fout uit een baan of taak te halen, waardoor de fout er nog staat. 

Opvoeding, leren op niveau leiden of tot laaggeletterdheid en dus de link criminaliteit, of leiden tot hoog opgeleid en een hoge baan, of tot hoog opgeleidt en fouten halen uit bestaande banen en mensen, of hoog opgeleidt en doen wat er echt nodig is etc. 

Ook kan laagopgeleidt talent hebben dat niet ontdekt was en die zet zich in waar het nog kan. 

Dus ook krijg je de kans? telt mee. 

 

Daarbij telt:

99% van alle mensen kan een professie leren. Maar kreeg je de kans om het beste te doen. En het beste te zijn. 

En een mens leeft in zichzelf. Het is neurologisch bewezen en het antwoord op bewustzijn, dat de mens in zichzelf leeft en daardoor niet bewust is van zijn omgeving en het leven. Het gist dat het bestaat. Het ervaart, en moet in zichzelf besluiten dat dit echt is. Echtheid is een fictie, want niemand kan uit zijn lijf en besluiten dat dit echt is. Niemand is God, behalve God. Mensen zijn gekomen vanuit menselijke bestaan met beperkingen en biassen in de zintuigen. De mens verzamelt info met biassen. Wij ervaren de wereld en het universum alleen zoals wij kunnen.

 

Denk ook aan de evolutie in dit gegeven.

We waren afkomstig uit het eerste leven, Luca, daarna plankton, waterdier, onzijdige vis met longen, amfibie met longen, een eerste zoogdier, daarna een zoogdier als aap familie van rat, haas, kat, vervolgens vele aapsoorten en mensapen, en zelfs veel menssoorten verder, de Homo Sapiens. 

Deze dieren hadden geen of kleiner geheugen. 

We ontwikkelde eerst geen geheugen, en leefden alleen vanuit ons DNA een patroon, vervolgens wel geheugen maar zeer beperkt, tot vervolgens ontwikkelingen als reptiel met reptielen geheugen, en nieuwe functies als zoogdier met een extra deel in de hersenen met empathie en gevoelens om te zogen, en vervolgens het menselijke regelen. Maar nooit zonder het vorige. En nooit als God. Met nog steeds biassen. 

 

We zijn in elk diersoort de ene keer slimmer dan de rest of minder slim dan eigen soort. En van alles daar tussen in. Zo ook de ene keer zieker van geest dan de anderen. En wel eens innovatiever, of met een andere persoonlijkheid. 

Er is niet veel ruimte in die verschillen. Een dier is beperkt aan de maxen die het dier kan hebben. 

Als je te veel verandert, breekt dat wat je wilt veranderen. In ons geval veranderde we langzaam genoeg als soort en konden we aanpassen aan de omgeving, met de veranderingen in ons soort en leven we nog omdat we nog passen. 

We ervaren de nieuwe voordelen, omdat we niet te snel veranderde. Als het wel te snel ging waren we uitgestorven. 

Voor overleving moet er de kans zijn tot ontwikkelen van nieuwe features. Klimaat, genoeg om mee te voeden, en genoeg beschutting en juiste input, en bij mensen ook juiste spraak, juiste inhoud, juiste gesprekken leiden tot overleven. 

Als je een mens mishandelt met foute input, dan leert een mens niet overleven. Als je liegt leidt dit tot bias en fout denken en fout handelen, wat leidt tot de dood en niet wat er werkelijk moest gebeuren. 

 

Dus eerst goed leven, juist leven. En als je fout leeft toch een som creeeren dat je goed genoeg leeft om dit goed te snappen en goed uit te voeren, zodat we los breken van de fouten in het Hollandse werk. Om uiteindelijk allemaal beter te leven en in meer welvaart meer te verdienen. 

 

Het "korte lijstje":

AVG/ dossiers/codes

WOB

Wet en recht

Rechtzaak/ hoger beroep en cassatie, waar cassatie soms eerder moet al tijdens eerste rechtzaak. 

 

 

AVG:

Juiste gegevens in dossiers, en juiste manier van verzamelen van gepaste gegevens. 

Privacy eren, en alleen werken aan dat wat echt nodig is. Dus en door de persoon waar het over gaat, en dan met dat wat men aanbiedt. 

Het werk in de taak juist doen, en gezond samen leven. 

En alleen naar de beroepscodes, en de wet. 

De bedrijven doorzoeken naar de codes en of deze wel juist zijn. En passend bij wet, en waar naar studies. 

Hiervoor kan men tijdens deze taak steeds meer, omdat men en zelf moet leren om meer te kunnen en dan met het geleerde de mensen kan rechtzetten. 

 

WOB

Dat leidt tot alle inzichten in de regelgevingen van bedrijven, waardoor je de fouten via AVG er uit kan halen en bedrijven recht kunt zetten. 

 

AVG leidt ook tot inzicht in wat voor de rechter kan voor schadevergoeding. 

 

AVG is dossiers, codes. 

WOB is inzicht regels. 

En beiden moeten volgens de wetgeving. Dus alle wetten. 

 

Dan ga je naar rechters daar waar nodig. 

Zie lijst soorten recht NL. 

En doe je eventueel aangiften(als je dat nog niet eerder deed, want veel aangiften kun je meteen doen, ook al helpt het ook wel eens om de feiten nog meer te verzamelen. Maar dat kan niet altijd. Je mag ook feiten extra toevoegen. En neem een advocaat mee, om de fouten bij politie te voorkomen. Je hebt anders alleen extra AVG en klachten lopen, en je wordt anders alleen maar extra gratis medewerker politie om hun fouten recht te zetten. Dan kun je beter meteen een advocaat meenemen die je beschermt tegen alle fouten die daar kunnen voorkomen. )

 

Dan met de feiten naar de rechter. Die feiten die moeten juist en nooit vals mogen, zie wet als er valse gegevens zijn, dan moet de rechter stoppen met de rechtzaak.  

Hieraan moeten we rechters houden. 

 

Vervolgens is er nog Hoger beroep. Feiten worden nog eens bekeken. 

En is er cassatie, die gaan over fouten die ook tijdens rechtzaken die lager zijn dan cassatie recht gezet kunnen worden. Soms is dat voordelig. 

 

Verdiep je in die 3 stappen na AVG/WOB en aangiften en schade vergoeding. 

Dan heb je een compleet pakket waar je steeds naartoe kunt. 

En kun je steeds elk bedrijf houden aan de wet en kun je Nederland opschonen. 

images?q=tbn:ANd9GcSxctgFnuP_onx-1rhAizy

DSM is de taak van de baas, om de medewerker te ontslaan. 

Zodra er fouten in het werk komen, maar ook als dat te verwachten is. 

Die problemen krijg je minder of niet mee te maken als je ieder aan taken houdt. 

En op het werk is men immers alleen om taken uit te voeren. 

 

Alle persoonlijke problemen kom je niet meer tegen als men richt op taken. 

Richt men zich op studies en niveau's omhoog dan overbrugt men meer. 

Culturen overbruggen doet men met hogere studies. 

Je kunt dus meer en meer leren, en omhoog. En op taken richten, zodat het land schoon is. 

 

 

Men koos ooit eens te doen alsof Nederland voldeed aan de wereld.

Dat deden we dus nooit. En met de leugen in de paplepel, en ergens ook onkunde om dit niet eerder te weten en zo samen door te leven, is dus ook met onkunde in de paplepel. 

Het schoolsysteem was veel lager dan het bachelorsysteem. Maar daarom houdt men nog steeds de verlengde basisschool open, men is dit gewend. Ouderen hebben meestal alleen basisschool, dus klinkt voor Nederland VMBO nog acceptabel. Er hoort bijna niemand. Het is voor onder 100 IQ. 

Terwijl, ongeacht IQ, elk mens recht heeft op highschool. 

 

Ook ontneemt men nog steeds de verplicht bij mensenrechten en kinderrechten vrije inrichting van onderwijs.

En terwijl bewezen is dat vrije inrichting en vooral thuissschool beter is. Ook zelfstudie geeft beter resultaat. 

De ontwikkeling van Nederlanders wordt steeds niet goed bereikt door fouten die men liet staan. 

 

Het land echt opschonen

In de kern als je een land opschoont, begin je bij ethiek, en beginnen bij thiek is beginnen bij pvoeding. Ethiek is opvoeding. En bij opvoeding hoort alles dat als input binnen komt. 

Je regelt basisbehoeften, en zo luxe als je kunt. En je regelt meest sophisticated input. Dat geef je alleen authorititatief. Zodat een mens een dsm vrije, vriendelijke gelijke wordt. Deze leert steeds op een hoger niveau, als meest sophisticated wegens zijn opvoeding. 

Al deze wijze dsm vrije mensen overbruggen door hun studies culturen. En Nederland wordt dan èn slimmer, èn meer welvarend èn krijgt meer "werk", beter werk, wereldser werk, met meer inkomsten. Het is expanding. 

Dit staat sterk omdat de mensen dan goed zijn met de eerder gekregen juiste input, en kunnen nu op juiste wijze handelen. 

images?q=tbn:ANd9GcSDLy8njz2tdSeC4raOSbvMensen moet je zoveel mogelijk vrij laten. Dat geeft het beste succes. 

Dit obsessieve in Nederland, van dit moment, toont de armoede en de angsten en dus DSM van veel Nederlanders in hun werk. Met veel machtmisbruik, corruptie en valse gegevens. 

Dit doorbreek je door het korte lijstje steeds uit te voeren. 

images?q=tbn:ANd9GcTDFqm89_NkcR6PXJXsXmC

 

 

 

 

 

Nogmaals het korte lijstje:

Het "korte lijstje":

AVG/ dossiers/codes

WOB

Wet en recht

Rechtzaak/ hoger beroep en cassatie, waar cassatie soms eerder moet al tijdens eerste rechtzaak. 

 

AP/ VG is slim.

 • Het snapt, privacy, en alle mensenrechten. Privacy is een kern. 
 • En snapt alle fraude die kan ontstaan. Waardoor men via AVG alle gegevens controleert en recht zet. 

En neemt tuchtcollege en geschillencommissies over. Scheelt werk, je hebt recht op dat alles meteen goed gaat. 

Maar je kunt nog steeds naar tucht en geschillen. Nog even, het zal uitsterven. 

 • En snapt rechtzaken, die altijd horen voort te vloeien waar mensen geven om rechten. Er mag alleen gewerkt met echte gegevens en geen enkele valse. 

En dan vul je aan met de daadwerkelijke rechtzaken. 

Ken dus goede advocaten. Ook alvast een cassatie advocaat. 

 

Je bent geboren en dus heb je recht, dat is uitgangspunten kinder/mensenrechten. 

Alles dat daar tegen werkt is strafbaar. We moeten vaker werken aan al die rechten, alle artikelen. En niet alleen aan discriminatie. Zoals rechten van de mens in Nederland eigenlijk alleen dat doet. Artikel 1 is niet alles. 

Er is veel meer. Dus waar is de rest? En de actie van die artikelen in alle banen, en alle rechtzaken. En waar is die controle groep die elke rechtzaak controleert op alle wetten en alle mensenrechten. Men is niet actief genoeg geweest. 

Mensenrecht is niet iets dat je alleen maar zegt maar ook uitvoert. 

images?q=tbn:ANd9GcSAc8K9f3PYELCbtDrNAxz

Nederland moet wel werken aan meer dan discriminatie. 

Je zit er anders als "gelijke" met zijn allen ongelijk erbij. Er is dan nog steeds ongelijkheid in alle andere artikelen. De gene die alle artikelen goed uitvoert en voor elkaar krijgt voor elk  mens in zijn land wint als meest welvarende. 

Een eerste begin als president is alle rechten extra aandacht geven en het beste doen. 

Het oude Holland, werkte alleen aan discriminatie, geschillen die niet goed werden uitgevoerd en dat met veel valse gegevens, en fraude, en geen inzicht in eigen beroep, codes, en uitgevoerd met lage diploma's of geen. 

Laaggeletterdheid is gelinkt aan criminaliteit. Dus je kunt raden waarom alles zo liep. Alles dat men had was gelukkig is 85% aardig volk. 

Maar men had recht op welvaart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.