De oplossing voor jeugdzorg problemen

Door Echteverhalen gepubliceerd op Tuesday 18 December 13:42

In de kern mag niemand fouten maken.

Dus we richten ons op de kern. 

Iedereen die je kent, of kende, en iets deed. En dit goed of fout deed. 

Had je er wat aan? Was dat wettelijk correct?

Waren het fouten? Benadeelde het je? 

 

images?q=tbn:ANd9GcQRn17xZwP_aeetPqu896bVeel dingen moesten altijd al

Men mag niet werken met valse gegevens, daar zijn altijd al wetten voor. Men moet beschikkingen afgeven, dat moest altijd al. Men moet aanpassingen doen in onderwijs en zorg. Alle mensen moeten geaccepteerd. Alle mensen moeten mee kunnen doen. Alle mensen moeten hun wil kunnen uitleven, maar mogen anderen niet tot last zijn. Maar de wil leidt weer tot ontwikkeling. Dus we willen de wil, en mensen laten ontwikkelen met eigen kracht en vooral zelf. Ook omdat dat bewezen het beste is. 

 

Ontwikkelen gaat over je eigen wil, en je eigen ontwikkeling. 

Eigenheid, authentiek zijn en op authoritatieve wijze benaderd. Meetellend als mens, en met mensenrechten en kinderrechten. 

 

Alle wetten tellen altijd.

En alle mensen moeten alle wetten kennen en altijd handelen naar alle wetten. 

 

Iedereen die dit niet kon fraudeerde altijd al... 

Men deed zomaar wat. Men praatte iedereen om, alsof er geen wet was. 

En vooral in scholen en werkende met ouders en kinderen konden er wat van. 

Dat bleken lage studie majors, waar men gemiddeld een laag IQ heeft vergeleken met andere majors, waardoor men de link laaggeletterd met criminaliteit heeft. 

 

En men dus de paplepel verkeerd had zitten met lage majors die in de kern van de maatschappij die lepel steeds slechter maakte. 

Wetten zijn te moeilijk voor ze. Ze hebben veel DSM. En oudere generaties, boom en x, meerdere als zij dsm hebben. Boom 3, x 2. 

Meer complexe problemen, zeker in vrouwen beroepen van vroeger. En de paplepel die steeds meer verder weg van studies kwam te staan, door emancipatie waar men niet gedacht had aan hoe laag opgeleidt de vrouwen eigenlijk zijn van oudere generaties, en hoe weinig van hen allen, mannen en vrouwen, opgeleid is. En hoeveel vertekeningen zij hebben door hun leven en door wat hen was aangedaan. 

X ook nog eens door boom. En boom moest ook nog eens langer werken. 

millenial en x hebben nu langleven krediet. De kans om toch te passen in het wereldse wetenschappenlijke systeem. 

 

Wetenschap moet gevolgd,

wegens de arbo. Dat is een wettelijke verplichting, alles moet wetenschappelijk correct. En men kon dus verwachten dat daarom onze wetten wetenschappelijk correct zouden zijn. 

 

Maar omdat men lang deed alsof we gelijk waren aan de wereld, en alle oude studies helaas niet zo goed bleken, en men dus weinig geleerd had voor diezelfde beroepen die andere landen beter bestuderen, waren er veel fouten. 

En wegens de lage niveau's een andere mentaliteit. 

Wetenschap was niet iets wat men goed kon. 

Zeker nogmaals omdat zoveel mensen van vorige generaties niets studeerden op dat niveau. 

 

Ze hebben wel allemaal dat recht.

Ieder heeft het recht professor te worden. De meeste die dat worden zijn dat na 40. Er moest dus een logica ontstaan van een leven lang leren, waar je allemaal op eigen tempo omhoog blijft gaan in niveau. En je steeds meer kunt. Sommige al jong, de meeste na 40 als professor en anderen zelfs later. Maar ieder heeft recht op zo'n levenswerk, waar persoonlijke vragen worden beantwoord met experimenten en waar men mag bijdragen met zijn uitvindingen. Dat is volwassen. 

 

images?q=tbn:ANd9GcTWXGF6ZS82rG7BjjtZvj_Als men dit principe snapt van we moeten allen de wetenschap volgen... 

Dan hebben we allemaal een persoonlijke ontwikkeling op eigen tempo, waar we eigen vragen hebben over het leven, zoals we dat leven. Dus over alles dat we persoonlijk tegen komen. En kunnen we professor worden met eigen experimenten en met onze eigen niche op de markt anderen vertellen, en ieder 100.000 gemiddeld per jaar verdienen aan dat levenswerk, waar je een leven over doet. 

Je wil is belangrijk. Daarmee leer je. Je investeert dus in denken en ontwikkelen en wat het beste is. Voor jezelf en anderen. 

Als ieder zo meest sophisticated, en meest authoritatief gevoed leeft, kan het heel vriendelijk zonder DSM, zichzelf zijn en met andere bevriend zijn, en functioneert dit leren en ontwikkelen met elkaar. Waar alle mensen volwassenen worden en gelijke en men bijdraagt en zwakkere helpt. 

Met alleen meest sophisticated ideeen, en waar men allemaal bijdraagt aan nieuwe meest sophisticated ideeen door de experimenten. 

En waar men met meer welvaart geniet. 

 

De schade nu is onkunde! Ook bij jeugdzorg. 

Een lange tijd van opboksen met vanuit een tijd waar er eerst meer was en ineens een crisis, en waar de mensen die daar aan blootgesteld werden en in werkten niet eens goed bestudeerd waren. 

Niet eens echt authentiek een eigen levensweg hadden, terwijl daar rechten op waren. 

 

Grootste schade:

Mensen die anderen vertellen, terwijl ze de laagste Iq-en en studie majors hebben en op laagste niveaus, en dan als paplepel juist criminaliteit veroorzaken door die onkunde. 

Die onkunde zou er niet zijn als ieder professor werd. Men begreep dan dit systeem en zat dan zo welvarend en slim en gelukkig en ontwikkeld dat men in die authentieke luxe ethisch verantwoord en gezellig met alle wijzen dat men zat te genieten van het leven. 

 

Nu is dit probleem op te lossen:

De AVG...

Alles draait om de kern:

- Wie heeft welke bevoegdheid? 

- Waarom? Met welke wettelijke taak en grondslag? 

 

Vraag overal de WOB achtige verzoeken. 

WOB is voor overheidsbedrijven... maar wob is ook een via avg op te vragen beroepscode inzichten. Dus alles over het beroep en het bedrijf waarom het dit mag doen, mag via AVG gevraagd. 

AVG controleert de beroepscodes. 

 

Juist waar chaos is vraag je om WOB/ AVG beroepscodes. 

- Men mag alleen dat waar men voor geleerd heeft en expert in is, en als het past, en nodig is, en de grondslag er is, dus alleen als de wettelijke taak er is. 

 

images?q=tbn:ANd9GcQuNm5OqDnG23vXxpJUJVeDus AVG en WOB eerst! 

En overal. 

Dan AVG, gegevens moeten correct. 

Niemand mag met fouten werken en niemand mag valse gegevens gebruiken ->dat is fraude, dus aangiften.

>En dat is zelfs ambtplicht om aan te geven en door te geven aan juiste ambt die er over gaat. 

>En dat is tuchtcolleges, en AVG, AP bellen. Alle foute mensen geef je weer door en daar klaag je over.

 

Via tucht, ap en klachtencommissies.  

 

AP helpt met:

  • verwijderen
  • corrigeren 
  • aanvullen

Van gegevens in dossiers. 

En dat doet deze met de beroepscodes, en bekijkt of deze zijn nageleefd. En weet dan waar er wel en niet echt wettelijk recht op is. Rechters zijn dus niet nodig. Maar daar is ook een wet voor. Men moet elke gang naar de rechter voorkomen. Dat zijn mensenrechten en kinderrechten. 

Dus na beroepscodes opvragen en WOB->dossiers opvragen.... 

En wijzigen, corrigen, aanvullen. 

En AP, tucht en klachtencommissies...(en aangiften)

 

En dan schadeadvocaat en recht.  

Want ap beboet, en zet recht, maar er is schade en dat doen schadeadvocaten en rechters. 

 

Ook schade fonds... 

 

In dit systeem wordt ook jeugdzorg opgelost. 

Juist de woorden, "dan kunnen we niet werken", of benadeling door klachten die je juist wel doet wegens de wet, wordt weer aangepakt door AP. 

 

Je moet zelfs wegens mensen en kinderrechten eerst voor je kinderen zorgen en al die fouten oplossen. 

Je kind moet goed kunnen leven. 

Niet alleen omdat alle kinderen met jeugdzorg slechtste af zijn in Nederland en meest ongelukkig zijn. 

Niet alleen omdat je rechten hebt. 

Je hebt de plicht criminelen aan te pakken. 

 

En boeven vang je zo... zie hierboven alles uit dit artikel! 

Ook die in jeugdzorg (1 op 6 is er een boef is bewezen) Ook in het onderwijs, verkrachters zijn meestal vader, opa en leraar. Ook bij allerlei ingehuurde bedrijven (1 op 5 ceo is psychopaat) ...Ook in gemeenten... daar waar macht is zijn machiavellisten die chaos creeren en werken met psychopaten... narcisten en machiavellisten zijn kleiner dan een psychopaat, maar zijn aan te sturen door... 

Samen pakken ze kwetsbare... juist in dat soort systemen zijn machtzoekers. Meeste mensen hebben motief aardigheid 85%, machtzoekers is kleinste percentage. Minste mensen hebben dit als motief. Die enkele machtzoekers, zitten in die enkele banen waar dat kan... 

Dus zie je ze veel in gemeenten, en in alle plaatsen voor macht. 

 

Ook alle anderen bedrijven zijn er wetenschappelijk bewezen sommetjes en formules over wat er voor boeven ook op azen. IS achtige zoeken politie etc. 

 

Dus er is nog al eens wat te doen... Maar zo los je het dus wel op. Boeven moet je aan blijven pakken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Opvallend is hoeveel mensen in het vorige systeem fouten maakten en men bedonderde met de tekst... je mag niet klagen.... terwijl mensenrechten altijd gold en er zoveel wetten zijn die je moeten beschermen en praten niet alleen je recht is, maar fouten niet mogen voorkomen... het ego verwijst naar psychopaten, met opgeblazen ego, kleineren en doen alsof ze alles zijn en alles mogen... Dat mocht dus niet... en wie bleef sterk... je werd zo weg geveegd... alsof je niets was... het was een heel crimineel land... met heel veel problemen zoals drugsdorpen en drugsboten en uitbuitingen van jongeren, ouders en kinderen en ouderen... Een plaats met veel laaggeletterdheid en criminaliteit. Nu zet dit nieuwe systeem alles wel degelijk recht... Je moet alleen heel veel werk doen, omdat we rommel opruimen van een mensenleven aan fouten, en heleboel mensen die je onnodig kende, omdat ze meenden je te mogen kennen... en meenden iets voor je te mogen doen, voor het geld van henzelf... wetten voorbij gaand was je ieders prooi voor geld... terwijl je hun taak niet was en rechten had op autonoom leven... er loopt dus een grote uitgebuite groep mensen rond die rechten hebben op traumaverwerking en recht zetten van hun leven en recht hebben op heel veel schade vergoedingen...
Alle mensen, alle medewerkers per persoon, en alle delen die ze fout doen, bespreek je apart, bij AP.
Het zijn fasen.

Eerst bespreek je de klacht over de beroepscodes, de grondslagen, de wettelijke taken en eisen aan de mensen.
Dan de WOB en taken opeisen, en de werkplannen die zijn opgesteld naar aanleiding van die taken.
Ook controle of er wel gegeven wordt wat ze mogen geven en of het nu malafide is of echt de wettelijke correcte uitvoering.

Dan de klachten over verwijderen, aanpassen en corrigeren en de klachtencommissies.

Hier uit ontstaat wat men fout doet en tucht en rechters over schade.