Raad van de kinderbescherming en familierechters hebben geen relevante en geen ethisch verantwoorde onderzoeksvragen

Door Chippies gepubliceerd op Sunday 21 October 14:58

Raad en rechters en hun "medewerkers in de jeugdzorg/ zorg" werkt wel met eigen wil en geen wetenschappelijk correcte handelingen. 

images?q=tbn:ANd9GcQpc05GAhFDRK5ZWbBXa18

Al jaren valt het op dat men er slecht werkt en zelf slecht functioneert en er een cirkel is ontstaan van mensen die oordelen, maar ook onkundig, ten onrechte, onethisch en wegens roddels en eigen wil, via gemeenten en mensen die zij "gebruiken", zoals scholen, GGD, VT, politie. 

Het is een cirkel van mensen met beroepscodes die zij daarmee verbreken. 

Ook is het vaker een fraude, en vooral los van het echte werk, zoals wetenschappers in het echt serieus werk doen, waar je je nooit mag lenen voor dit soort taferelen. 

Serieus nemen mag men dit soort fraude zeker niet, wegens onechtelijk gebruik van gegevens, en iets willen neerzetten wat niet werkelijk zo is. 

Bewijzen mag men dit niet noemen, wel fraude. 

Alleen de vrijheid weg van angst, wordt niet gegeven door de angstige kaders die zij oncorrect hebben gecreerd en gebruiken als wet. 

Ze missen mensen die hen corrigeren in hun extreem foute werk. 

Ook missen ze mensen die boos worden vanuit de regering tegen hen, en hen meteen recht zet. 

Zo geeft men, medeplichtig als men nu geworden,is de ruimte voor misdaad via recht. Dat is dan geen recht. 

Je moet dit durven onderzoeken, om te zien wat men hier zo massaal mee bedoelt, en al jaren lang. Dat is echt werken en echt de wereld bevrijden van misdaad. 

 

images?q=tbn:ANd9GcSNu0BPi6-ZJ0MnlsvhV1oHet moet gemakkelijker worden om al je rechten te krijgen, en weggehouden te worden van familierecht.

(Waar men overigens slecht verdient, en de markt uitgeprobeerd is om te zien of er nog meer onder kan vallen. Het levert met ook nog extreme bonnussen te veel mensen geld -> dat is mensenhandel. Mensenhandel is nummer 1 in Nederland waar men tegen werkt, dus men is duidelijk een zaak vergeten, de rechters en alle mensen die gebruik maken van familierecht.

Er mag nooit een rechtzaak zijn waar men bewijzen aan de kant schuift en zo slecht onderzoekt als in de raad van kinderbescherming en familierecht met zijn jeugdbeschermers.

Met de harde feiten die optellen, dat 1 op 6 jeugdbeschermers zelf fout zijn en dus misdadig.

Er is duidelijk heel veel meer onderzoek nodig in elk onderdeel van dit recht, en van de gebruikers van dit recht, want het is geen recht om een rechtzaal te gebruiken en zo je "recht"te krijgen te mogen werken aan een gezin. Zeker niet omdat men bevooroordeeld en ingenomen werkt, omdat men elkaar er al langer kent en blind met elkaar voor de zaken gaan. Alles gaat hier in deze tegen alle principes van de mensenrechten en eerlijke rechtzaken. )

 

note. Het is iets als men wist vroeger ook wel wat dierenmishandeling is, de geknuppelde dieren voor bond, voelde ook belachelijk aan. Maar die groep mensen had nog geen wet voor dieren. Kinderrechten bestaan al lang. dus dit is erger dan dat. Dus moet men samen in opstand kunnen komen hiertegen, nog harder dan toen met de dieren. 

 

-> Men moet hiervoor teams ontwikkelen die deze massale fraude, met onechtelijke tbs achtige sferen oplost. 

 

De mens moet ten alle tijden zijn recht krijgen en mag niet via het omzeilen van wetten zijn rechten niet krijgen. 

Zie de mensenrechten en kinderrechten alle wetten/rechten moeten altijd gegeven, niet 1 of een paar, of enkele zoals een persoon wenst, ook niet als deze een bepaalt beroep heeft, of samenschoold. Ook mag er iets verandert aan de mensenrechten en kinderrechten, deze moeten exact en altijd gegeven. Ten alle tijden. 

-> http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

-> https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_rights

 

images?q=tbn:ANd9GcTwLn84H_3Uc5r6FUiINd8We moeten zelfs al naar ombudswerk waar er teams zijn die gaan over al deze wetten en die in cyclussen werken aan deze wetten.

We moeten niet alleen dit onderzoeken en men rechtzetten met de echte studies en wetenschap.

Deze nu werkenden in dit cirkeltje met fouten, moet eigenlijk ander soort werk gaan doen met hun laagste major en dus laagste IQ. En anderen moeten met hogere majors zich in gaan zetten op deze markt tegen misdaad en onrecht via "recht".

In het algemeen zodra er ergens iets mis is, ongeacht wat, moet er voor altijd een cyclus aangezet worden, dat voor altijd voorkomt dat dit ooit nog gebeurd. Zo toont men dat men die ombudscyclus slecht begrepen heeft in Nederland. Men is heel wat wetten vergeten in een cyclus te zetten, maar stopt ook de cyclus, terwijl men voor altijd door moet gaan met de ombudscyclus. 

Zie de studie vanuit geneva. -> https://www.coursera.org/learn/childrens-rights

En de teach out -> https://www.coursera.org/learn/global-human-rights-teachout

 

images?q=tbn:ANd9GcQ_afv_DySC_DEXdpSGrRPHet is ook zeker interessant te zien welke gemeenten en provincies welke fouten het meeste maakten. En dan vooral waarom? 

Echte onderzoekers zijn alleen maar hiermee bezig, waarom? Waarom al die fouten? Door wie? En hoe? 

 • Deze mensen zijn op onze arbeidsmarkt al langer blootgesteld geweest aan scholen die fraudeerden in studies. 
 • Ook kwam er een lage majors werken in dit veld en dus zijn er vele fouten, omdat lage majors laag studeren en met minder IQ gemiddeld, dus met minder verstand van echte wetenschap en echte gevolgen van hun fouten. En met "sociale onderzoeken" met geen experimenten of met minstens zwakke vormen van onderzoek, dus niet betrouwbaar, zeker niet voor zulke ethische zaken, die zij onethisch brengen. 
 • Ook zijn hun onethsche massale fouten te wijten aan hun eigen slechte opvoeding en eigen zorg ontlopende houdingen. Ze zijn zelf extreem hulpbehoevend en zeer opvallend extreem hulpbehoevend. En weer ook te verklaren aan de lage majors. Sociaal werk heeft gemiddeld IQ onder 100. En men wordt niet gestimuleerd tot PhD niveau's in de meeste beroepen verbonden aan deze processen, dus gemiddeld onder 125, tegenover alle boven PhD niveau's, met hogere majors die al beginnen met ver boven 100 IQ tot op PhD niveau's voorbij 125, omdat hun majors ook al 130 IQ hebben aan het begin. 

 

Men maakte gebruik van ongeschoold en laaggeschoold nederland, waar een link zit met criminaliteit. 

Laaggeletterdheid is gelinkt aan criminaliteit. 

We zagen dit veel op scholen onder leraren in basisonderwijs, waar IQ 80-103 gemiddeld is, dus bij vele leraren je je af moet vragen of zij op zichzelf kunnen wonen en leven.

Ook gebruiken ze massaal angstculturen, en technieken als roddels om gelijk te halen. Dat is zelfs wettelijk verboden. Roddelen is verboden. 

Maar het meest opvallend is dat ze vooral beroepen gebruiken die gevoelig zijn voor bepaalde typen met bepaalde DSM. Met DSM die in de bevolking meestal weinig voorkomt, maar in die beroepen juist veel vaker. 

Het was dus logischer al die groepen te bestuderen en zo min mogelijk van deze banen hiervoor te gebruiken. 

Men zoekt in de wereld namelijk altijd wetenschap, daar zijn juist die wetten voor. 

-> Maar als je die gebruikt zijn er ook weinig rechtszaken nodig, wel eens informatie voorziening, zodat alle mensen de wetenschap echt in huis hebben liggen en hiernaar kunnen leven.  

Er horen extreem weinig rechtszaken plaats te vinden. 

 

images?q=tbn:ANd9GcS_-SLk6gCWx9GHdbV0JwKOok is het opvallend hoe men, niet wettelijk toegestaan, gebruik maakt van strafrecht in familierecht, en andere zaken die onder bestuursrecht vallen in familierecht, waardoor dit een totale fraude is in ons systeem. 

Dat had men meteen kunnen zien elke familierecht zaak, die daar niet had mogen plaats vinden.

 • Rechters moeten zich bij wet dan ontvankelijk verklaren, en weigerden dit dan.
 • Dat bericht van valsheid, en fouten, moet per zaak en dus wegens de vele zaken massaal naar de presidenten van de rechtbanken. Hoe eerlijk zijn deze eigenlijk? 

Die deden dus geen steekproeven en controles? Kom op, we hebben het hier wel over echte systemen in Nederland waar men echt werkt, en realistisch echt gevolgen krijgen door fouten van anderen, dus natuurlijk moet men massaal hier aan werken en dit massaal voorkomen!! Daar studeert en werkt Nederland voor! Men verwacht dus dat er iemand mee aan de slag is, voordat dit fout gaat. 

Maar meestal eindigt de situatie zo:

 • De beroepen kregen elders hun zin niet en gebruiken ons zwakke familierecht systeem. 

 

Kinderrechters in de wereld klagen al over Nederlandse veelvuldige fouten in onze familierechtzalen. 

En men denkt nog steeds weg te kunnen duiken van de wereld in Nederland met een fout systeem. 

Dat zijn kleine groepen, met vele zaken die zij zo doen. Dus ook gemakkelijk op te pakken voor fraude. Wegens de omvang van hun fouten en de ernst van hun fouten. 

En wegens hun kleine IQ en de massale fouten. 

Het is in werkelijkheid geen moeilijk probleem, dus wel op te lossen. 

Het is meer dan een lokale fout in Nederland, het is ook zeker enorm schandelijk naar de wetenschap die we altijd delen met de hele wereld, en nooit alleen een intern gebeuren is. 

Men leert over de wereld over de fouten in Nederland, dus ermee weg komen bestaat ook niet. Dat is de "dommigheid" van de gedachten van dit soort IQ-en. 

-> Men moet meer studeren om dit soort criminaliteit te voorkomen. Zo slaan we een brug tegen criminaliteit en niet naleven wereldse wetten en regels. 

 

Verandering in de wereld. 

Zoals men rechtenstudies inzet voor verkrachte vrouwen in landen met veel verkrachtingen met vrouwen, kan men voor alle kinderen en ouders dupe van ons foute familierecht systeem, gratis rechtenstudies aanbieden.

En hen zeker allemaal adviseren recht te gaan studeren!

De vrouwen die verkracht zijn in die landenaar krijgen gratis op veilige beschutte plaatsen studies rechten, waarmee zij advocaten worden/werden en nu zichzelf kunnen verdedigen en veilig kunnen leven. 

Het verandert de wereld. 

 

Uiteindelijk moeten we nog allemaal in de ombudscirkels en voor altijd die fouten voorkomen die ons zijn overkomen! Die cyclussen gaan door tot ver na onze dood. Echt voor altijd. 

 

 

De bewijzen voor hun fouten vind men vooral en meteen in de manieren hoe men verplicht is onderzoeksvragen te doen:

ISBN: 9789020733150 Basisboek methoden en technieken

Dit is er een van. Er zijn vele boeken die de wetenschap uitleggen. 

Zodra men de doelstelling/ onderzoeksvraag wil maken, eindigt men officieel al meteen bij->  Onderzoek heeft geen zin, of is niet verantwoord! 

 

Wegens:

Geen vrijwillige medewerking

Valse voorstelling van waarom men onderzoekt

Onderzoeksgegevens worden niet anoniem verwerkt, de gegevens worden ten onrechte gebruikt en ten volle en op toneel. Ontzettend veel mensen gaan hiermee aan de slag, terwijl men niets mag met mensen die niet mee willen werken, maar ook niet mag voordoen als dit is nodig voor u, want dat is het eigenlijk nooit, er zijn veel meer manieren om zelf zorg te regelen, ook zijn er vele geloven en eigen beredeningen, waardoor iemand zelf mag bepalen wat te doen met zijn situatie. Dat is een mensenrecht. Ook zijn ze zelf onkundig en bepalen dat de lokale zorg wel even mag bepalen, en linken ze fouten zorg aan "patienten"die eigenlijk geen patient zijn. Het is een enorme zorgfraude via familierecht. Het is meestal een APtje. Dus voor Autoriteit Persoonsgegevens een zaak, hoe slecht men hier allemaal met deze gegevens omgaat! 

Er zijn absoluut nadelige effecten voor betrokkenen. 

 

Als men zich hier voorbij liegt, omdat men dit wil skippen, komt men in een volgende rij waar men af moet haken, als nog:

Er is geen vraag gesteld, het is een vraag gebasseerd op vooroordeel en eigen idee, los van wetenschappenlijke vragen. 

Wetenschap is gebasseerd op werkelijke natuur en vragen die daaruit voortkomen. 

Het zijn ethische vragen en normatieve vragen die zij stellen, waardoor men al niet verder mag gaan. 

 

Als men ook dit nog negeerd, moet men als nog afhaken in de volgende vraag:

Er wordt niet duidelijk wat de eenheden en de eigenschappen zijn. Men doet zomaar wat alsof dit een geldig onderzoek is. 

Bij die eenheden komt men al met die eigenschappen van die eenheden op totaal onwetenschappelijke gronden. 

Het is eerder willekeur en iemand dwingen mee te doen, dan werkelijk onderzoek. 

 

Na al deze zaken skippen kun je nog verder met een volgende rij vragen, waar je weer moet stoppen met onderzoek:

Er wordt niet goed vastgesteld welke begrippen van invloed zijn op dit onderzoek. 

De relaties tussen de begrippen worden niet vastgelegd in een conceptueel model.

Dus moet men stoppen. 

 

Maar dan denkt men nog verder te mogen skippen:

Voldoende tijd, geld, en beschikbare bereidwillige en bereikbare respondenten. Men doet vooral hier nog het meeste alsof dat zo is, en dwingt de mensen er te zijn en anders, verzinnen ze wel wat op papier tegen je! Wordt hard op uitgesproken ook nog. 

 

 

Dan is er een frequentievraag? Verschilvraag? Samenhangvraag? Deze zouden verder mogen naar nieuwe rijtjes die gecheckt moeten. 

Maar weer nooit als een van de eerdere zaken geskipt zijn! 

De rest moet hier nu ook als nog weer afhaken en stoppen. En mag niet onderzocht door de raad. 

 

images?q=tbn:ANd9GcQZfm7MeJqqP33rXBY7CzzWat is er te doen!

Alle mensen kunnen al deze eerdere stappen onderzoeken bij alle ooit onderzochte zaken die voorkwamen.

En daar per onderzoeksstap fouten vinden en dat publiceren. 

Men kan overal nieuwe richtlijnen maken en vooral een nieuw systeem dat beter is. 

Zoals strafrecht strak bij alleen strafrecht. 

Bestuursrecht strak bij alleen bestuursrecht etc. 

 

Men kan verder studeren dan wat ik vandaag besprak.

Men kan bekijken hoe:

 • informatie is verzameld. 
 • Welk type onderzoek is gebruikt en of dat goed of fout is. 
 • Welk ontwerp is gebruikt in onderzoeken. 
 • Hoe zij bewijzen gebruiken van andere onderzoeken, of de juiste onderzoekspopulatie is gebruikt en welke steekproeven. 
 • Welke dataverzameling zij gebruiken. Is dit wel echt een juist beeld van de werkelijkheid? 
 • Hoe worden bestaande gegevens gebruikt?
 • Hoe doen zij interviews?
 • Hoe goed observeren zij?
 • Hoe goed prepareren ze data?
 • Hoe goed doen ze data-analyse?
 • Hoe goed is hun rapportage en evaluatie?

 

Wegens de massale klachten en fouten is er genoeg aanleiding ze zelfs volledig de markt af te werken.

Er mag niet onethisch en niets fout gaan in een maatschappij. 

Verder onderzoek is juist een betere markt om aan te verdienen. Liever de fouten en de boeven eruit, dan mensen die doen alsof ze zo goed functioneren. 

 

Mensen die zin hebben dit systeem recht te zetten zullen meer kunnen verdienen. Het is een interessante markt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.