Deze wereld is een plaats om te ziften

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 02 September 21:16

     De vooruitgang van de mens hangt in grote mate af van zijn bereidheid om standvastig te zijn en onwrikbaar, in het bijzonder wanneer hij voor oppositie en tegenspoed komt te staan. Toch zal niemand meer tegenstand worden gegeven dan hij kan overwinnen of verdragen. Sommigen moeten strijden tegen onzekerheden, tegen begeerten, tegen verslaving, tegen afgunst of zelfzucht, tegen verdriet,  tegen wat dan ook wat ongelukkig maakt.

     Nu ik daaraan denk, denk ik ook aan de woorden in een van onze lofzangen: "In iedere toestand 't zij ziek of gezond, als armoe u zoekt, of geluk gij hier vond, te huis of op weg, of op land, zee of meer, naar uwe behoefte, naar uwe behoefte, naar uwe behoefte, zo geeft u de Heer. (Zie lofzang 53, 'O vast als een rotssteen'.) 

     Iedereen bezit het door God gegeven recht om het goede te aanvaarden of te verwerpen. "U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan." (Zie 1 Korintiërs 10:13.)

     De tijd waar wij thans in leven kan niet anders zijn dan een tijd van zifting, een tijd dat meer dan ooit in de geschiedenis van de huidige maatschappij, de tegenstander en zijn volgelingen tonen dat zij vijanden van God zijn. Toch hoeven wij de vurige pijlen van de duivel niet te vrezen, want een ieder van ons heeft de macht om te voorkomen dat hij verstrikt raakt in zonden.

     De tijd is voor iedereen aangebroken dat zij op de hoogte hadden kunnen zijn hoe zij dicht bij de Heer konden blijven, standvastig Zijn leringen te ondersteunen en de raadgevingen van Zijn hedendaagse profeten, hoog te houden en na te volgen. Wij dienen, zoals het boek van Mormon zegt, de lichtzinnigheid, onbestendigheid en filosofische dwaasheid van de mensen te vermijden. Wij moeten ons leven rein houden en onze huizen heilig.

     Wij moeten onze kinderen leren om trouw te zijn, gehoorzaam, eerlijk, de wet te respecteren en beschermende wetten te waarderen, respect te hebben voor alle mensen, en liefde voor God en Zijn Kerk. Wij moeten moedig leven en handelen, ons aan de door God gegeven waarheden en beginselen houden, omdat het volgen van grillen, verlokkingen en de onbetrouwbare filosofieën van de mensen inhoudt dat men riskeert datgene te verliezen wat het dierbaarste en begerenswaardigste is, namelijk vrede, vrijheid en verlossing. "Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de ​duivel, dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw ​hart, weifelaars." (Zie Jakobus. 4:7-8.)

     Als ik hier zo mijn gedachten over laat gaan dan vind ik dat wij eigenlijk in een geweldig tijdperk leven, allereerst omdat wij door het herstelde evangelie het licht van de ultieme waarheid hebben dat, indien het wordt toegepast, vrede en klaarheid brengt in het leven van degenen die dit doen. De Heer maakte van deze wereld een smeltkroes om ons te testen, een plaats om te ziften, van waaruit de zegeningen van een vreugdevol leven hier en een glorierijk leven in de toekomst te voorschijn kunnen komen. "Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is." (Zie Jeremia 17:7.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.